WBÊm :iw Poolse kinderen in Heiloo welkom geheten door burgemeester Romeyn Aanhouding voor mishandeling Krant fin 13 BORDEN APE L LA Heiloo3 Sport 1/ iae tel. (072) 535 10 00 Eindfeest De Duif in Afrikaanse sfeer NIEUWSBLAD V00F HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-12 Nieuws uit de regio 13-15 Sport in de regio 17 Familieberichten 18 -19 Zonnig Timmerdorp Egmond Judo op school-project groot succes Regio 13 Een aantal Poolse kinderen zong een Nederlands liedje mee Discussie over voetbal ontaardt in vechtpartij Omdat ieder vaarwel een bijzondere is Henny Stoop /D VAN DER sinds 1933 V^MAKELAARS Kantoor Heiloo 14 JULI 2010 Nieuwe site gemeente Heiloo online Maandagmiddag hadden de Poolse kinderen een lunch in de brandweerkazerne en werden welkom geheten door burgemeester Hans Romeyn. Met hulp van de Poolse begeleidster Urszula Owoc maakte hij een praatje met de kinderen. Foto: Caroiien Breed HEILOO - Maandag 12 juli wer den de Poolse kinderen, die zaterdag 10 juli in Heiloo arri veerden, tijdens de lunch in de brandweerkazerne welkom geheten door burgemeester Hans Romeyn. Twee weken lang worden de kin deren opgevangen in gastgezinnen, zodat zij van een heerlijke, onbe zorgde vakantie kunnen genieten. Stichting Hart voor Polen Heiloo heeft allerlei leuke activiteiten voor hen in petto, zoals zwemmen, een dagje naar attractiepark Drie vliet, een strandwandeling, een middagje bowlen en kunst maken en spelen in de Speel-o-theek. Ook staat een bezoekje aan de kapper op het pro gramma en kunnen degenen die willen hun haar laten knippen. Zondag 11 juli werd ter ere van de aankomst van de Poolse kinderen een kerkdienst gehouden in de Willibrorduskerk. Een aantal van de Poolse kinde ren zong verrassend genoeg het refrein van een Nederlandstalig hedje uit volle borst mee. Dit had den zij voor de dienst nog snel even ingestudeerd. Maandagmorgen konden de kinderen kleren uitzoe ken op de kledingbeurs in de aula van GGZ en waagden de dapperen onder hen zich voor het eerst in hun leven op de fiets. Door het pas gevallen regenbuitje was het weg dek een beetje glad geworden; een prima ondergrond voor de wat gevorderde stoere fietsers om een demonstratie slippen te geven. Na de lunch wachtte het zwembad, waar Jaap Kaan als volleerd zwem- leraar hen de beginselen van het zwemmen bijbracht. Tom van der Sehuyt van Hart voor Polen: „Het is voor sommige Poolse kinderen best moeilijk om zolang zover van huis te zijn; ze voelen zich vaak verant woordelijk voor het achterblijvende thuisfront in Polen. Maar eenmaal aangekomen in Heiloo genieten ze, soms na enige aarzeling, volop van alle pret die hen geboden wordt!" HEILOO - Een 53-jarige en een 44-jarige man uit Heiloo wer den maandagochtend rond 00.15 uur aangehouden op de Kwekerij. De politie kreeg hier even voor middernacht een melding. Agenten werden ter plaatse aan gesproken door een 28-jarige man die vertelde geschopt en bedreigd te zijn door zijn onderburen. Hij ging zijn hond uitlaten in zijn oranje T-shirt. Hij kreeg discussie met de onderburen over de voetbalwed strijd en het uitlaten van de hond. Er werd tegen hem geschreeuwd en er werd een aantal keren geduwd over en weer. HEILOO - De gemeente Heiloo heeft een nieuwe website. De website is een onderdeel van het plan om de dienstverlening te verbeteren. In dit kader is afgelopen mei het Klantcon tactcentrum van de gemeente geopend. Ook de komende jaren werkt de gemeente aan het verbeteren van de dienstverlening, gericht op de vraag van haar inwoners. Met het zoeken van een veelgestelde vraag aan de medewerkers van het Klantcontact centrum was burgemeester Hans Romeyn de eerste die de nieuwe website gebruikte. Tijdens de vakan tieperiode vragen veel inwoners wat zij moeten doen om hun kind in een paspoort van één ouders bij te schrijven. Hans Romeyn: „Met een zoekopdracht was deze vraag snel beantwoord. Inwoners kunnen thuis snel vinden wat ze moeten meene men om een bijschrijving in hun paspoort aan te vragen." De website is gebouwd in de nieu we huisstijl van Heiloo. De website heeft vijf hoofdonderdelen: Inwoner, Buurt, Gemeente, Ondernemer, Bestuur en Informatie Plannen en Projecten. Op de startpagina vinden inwoners snel informatie over veel- gezoehte onderwerpen zoals pas poort en rijbewijs, vacatures en onderwerpen uit de Uitkijkpost. Op de startpagina staan links naar de meest actuele agenda's van de ver gaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies. Nieuw is de moge lijkheid om de agenda's digitaal te kunnen in zien, met de raadsvoor stellen en andere documenten daar aan gekoppeld. Wekelijks staan nieuwsberichten op de site. w eek advertentie De man had hier geen zin in en hep hard naar huis. De twee ver dachten renden achter hem aan. Ter hoogte van de parkeerplaats voelde hij een klap tegen zijn achterhoofd. Hij viel op de grond en werd twee keer in zijn buik geschopt. Toen hij opstond kreeg hij een klap tegen zijn kaak en werd bedreigd. De 28-jarige man vluchtte zijn woning in. De pohtie hield de twee mannen aan voor mishandeling. v uitvaartverzorging Heiloo e.a nvm Kennemerstraatweg 386 E.J. Potgieterweg27 Heiloo 072 532 o 3 4 5 www.vanderborden.nl GEEN lil] ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK 00K OP WWW. U ITKIJ K PO ST. N L JAARGANG 76 NUMMER 12

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1