Krant Het aanhoudende warme weer lokt mensen massaal naar zwembad Het Baafje KWF Kankerbestrijding zoekt collectanten voor haar missie 13 BORDEN A P E L L, A tel. (072) 535 10 00 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 9-10 Sport in de regio 11-13 Familieberichten 14-15 Scouting Victorie naar Jubileum Jamboree Heiloo 5 www.vanderborden.nl J^J Kantoor Heiloo Omdat ieder vaarwel een bijzondere is Henny Stoop Y /Xj van der sinds 1933 V^MAKELAARS Schieten met luchtdrukwapen Regio 9 Wandelen door Egmond met gids nvm Kennemerstraatweg 386 HEILOO - Bij de aanhoudende hoge temperaturen van de afgelo pen periode zoeken veel mensen het water op. Dinsdag beloofde wederom een mooie dag te worden; velen zochten dan ook een aangename verkoe ling bij zwembad Het Baalje. Bij advertentie het ingangsloket stond een tevre den Theo Sehaaper, medewerker van het zwembad. Want de veel besproken watertemperatuur van het zwembad, zichtbaar aangege ven bij de kassa, houdt zich prima. Het zwembad trekt dagelijks hon derden abonnementhouders. Theo: „We zijn dit jaar verlaat in het sei zoen, pas op 5 juni, open gegaan en hielden met hangen en wurgen de watertemperatuur rond de twintig graden. Inmiddels heeft de tempe ratuur van het water al een aantal keren de 28 graden gehaald, zoals op 12 juli, en staat de bezoekerstel ler reeds op 28.600. Vandaag is het zwemwater 26 graden." Het zwembad lokt mensen uit de wijde omgeving. Zoals Alexandra uit Alkmaar, die regelmatig met haar kroost een dagje Baafje aandoet. Het pierenbadje is een ideale plek om de spelende kleintjes goed in de gaten te houden en zelf een zomers tintje op te doen. dagavond rond 19.45 uur aange houden op het Zeglis in Alkmaar. De politie kreeg een melding dat er op de Fluorietweg een busje stond met drie personen erbij die aan het schieten waren. Agenten die op weg waren naar de melding hoorden dat het busje wegreed in de richting van de Diamantweg. Ter hoogte van het Zeglis zagen zij het busje aan komen rijden uit tegengestelde richting. De agenten volgden de auto. De bestuur der parkeerde de auto nog voor de Trompstraat in een parkeervak. De agenten liepen naar het voertuig toe en zagen dat er inderdaad drie perso nen in het busje zaten. Zij zagen ook een geweer op de grond liggen ach ter de voorstoelen. De drie mannen werden aangehouden. Later bleek het om een luchtdrukwapen te gaan. De mannen hadden hiermee op paaltjes staan schieten. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo 072 532 0345 HEILOO - Drie mannen in de Alexandra uit Alkmaar (rechts), doet regelmatig met haar kroost een'dagje Baafje'. Foto: Carolien Breed leeftijd van 19 tot en met 23 jaar uit Alkmaar en Heiloo werden zater- v uitvaartverzorging Heiloo e.o. HEILOO - Iedereen kan iets doen tegen kanker. Bijvoorbeeld door een paar uur te gaan col lecteren in de collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Met het geld dat de col lectanten ophalen, kan KWF Kankerbestrijding haar missie waarmaken: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Meer geld maakt meer wetenschappelijk onderzoek moge lijk om de grote groepen patiënten beter te diagnosticeren, behande lingen op maat te bieden en een betere nazorg voor deze groter wordende groep patiënten te bie den. De collecte wordt gehouden van 6 tot en met 11 september. Wie meer informatie wil over het collecteren, kan bellen naar 072- 5334252, of informatie vinden op www.kwfkankerbestrijding.nl. ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 76 NUMMER 29

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1