Krant Herfstwandeling in het Heilooër Bos Cursus 'Opvoeden Zó' in Heiloo 7 4$ Limmen 13 BORDEN VinjHWin A P E L L A GRATIS! tel. (072) 535 10 00 ^Opnieuw een kans op een volle boodschappentas - ^.Albert Heijn www.vanderborden.nl Kantoor Heiloo sportievelingen Omdat ieder vaarwel een bijzondere is Henny Stoop ALWEER BIJ AH LIMMEN ZONDAGS 16.00-21.00 UUR Nieuws uit Heiloo 3-12 Nieuws uit de regio 15-17 Sport in de regio 19-21 Familieberichten 22-23 Katerloop trekt veel Wat ochtendmist, allerlei zaden en misschien al wat herfstkleuren V /X> VAN DER sinds 1933 V- MAKELAARS Matig zwemseizoen zonder records Bijzondere archeologische vondst bij Wilibrordusput Heiloo 5 Kermis in Limmen gevierd nvm Kennemerstraatweg 386 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo 072 532 0345 Door de natte augustusmaand is er al een aantal paddestoelen te vinden. Waaronder deze pracht- vlamhoeden. Foto: Paul ten Have HEILOO - Vergeleken met vorig jaar hebben we nu een heel natte augustusmaand gehad. Daardoor leek het soms wel herfst, ook vanwege de toen al veel voorkomende paddenstoe len. Die hebben namelijk water nodig om hun vruchtlichamen te vormen en komen dan soms in één nacht boven de grond. Er zijn een paar duizend soorten die enorm van elkaar verschillen in vorm en kleur, geur en smaak. Sommige zijn gif tig, andere eetbaar. Sommige tasten andere organismen zoals bomen aan, andere verteren dood materiaal, en weer andere wisselen voedingstoffen uit met de wortels van bomen. September is dit jaar wat wisselend, dus we zullen moe ten zien hoe het er deze maand voorstaat met deze herfstjuwelen. Bijvoorbeeld op zondag 19 sep tember, bij de maandelijkse IVN- natuurwandeling in het Heilooër Bos. Maar er wordt dan natuurlijk ook gekeken naar andere herfstdin gen, soms wat ochtendmist, allerlei zaden en misschien al wat herfst kleuren. De wandeling begint om 10.00 uur bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg in Heiloo en duurt ongeveer twee uur. Als het kort geleden geregend heeft, is het misschien geen slecht idee om laarzen of ander waterdicht schoei sel aan te trekken. U kunt ook een spiegeltje meenemen om onder het hoedje van de paddestoelen te kunnen kijken, en een loep als u die heeft. Een donatie (richtlijn 2 euro) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen naar IVN-Heiloo@hccnet.nl of bel len: 072-5325110. Opgave vooraf is niet nodig. HEILOO - Kinderen opvoeden is leuk. Maar soms ook moeilijk. Een groepscursus kan helpen om samen met andere ouders oplossingen te vinden voor las tige situaties en vragen. De Cursus 'Opvoeden Zó' start in september in Heiloo. De cursus van zes bijeenkomsten is gericht op ouders/verzorgers van kinderen in de basisschoolleeftijd (3 tot 12 jaar). De oudercursus 'Opvoeden Zó is een prakti sche cursus gericht op alledaagse opvoedsituaties. Ouders leren een aantal vaardigheden welke kunnen helpen om het opvoeden gemak kelijker te maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezierig con tact tussen ouder en kind. Je leert hoe je goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe ongewenst gedrag het best gecorrigeerd kan worden. De cursus wordt gegeven op maandag van 19.30 tot 21.30 uur op 20, 27 september, 4, 11, 18 oktober, 1 november. Locatie: Wijkgebouw Heiloo, Holleweg 94, Heiloo. Ouders en verzorgers kun nen zich voor deze cursus aanmel den via hun jeugdverpleegkundige, via de GGD Hollands Noorden sector Jeugdgezondheidszorg, tel. 088-0100555 of via de website www.ggdhollandsnoorden.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus. Naast deze cursus worden er ook andere cursussen gegeven, voor meer informatie kunt u terecht op www.ggdhollandsnoorden.nl en www. positiefopvoeden. nl. v uitvaartverzorging Heiloo e.o. advertentie Zie meer info in onze zaak. Zwembad Baafje sluit zondag HEILOO - Openluchtzwembad Het Baafje sluit aanstaande zondag 19 september het zwem seizoen af. Na een koude start en een matig verlopen seizoen zal 2010 niet worden onthou den als record. Om kosten te besparen en zwem bad energiezuiniger te maken is in 2008 door de gemeenteraad beslo ten diverse maatregelen te nemen. Het afdekken van het instructie- en 50-meterbad, het installeren van zonnecollectoren en het water niet bij te verwarmen door een ketel. De opening van het zwembad stond dit seizoen gepland op zondag 16 mei. De watertemperatuur was op die datum onvoldoende aange naam, waardoor de opening werd uitgesteld tot 5 juni. Het water was toen 21 graden Celsius. Het zwem bad zou in principe vier maanden open blijven tot begin oktober. De watertemperatuur schommelt momenteel rond de 20 graden Celsius. Het Baafje heeft besloten het zwemseizoen aanstaande zon dag 19 september om 17.30 uur af te sluiten. GEEN [(itlujkptot ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK 00K OP WW WU ITKIJ KP0ST. N L JAARGANG j6 NUMMER 37

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1