Beginnen aan iets nieuws: kies voor groepswonenen Muzikale avonturen voor jonge kinderen in de Muziek- en Dansschool H E I L O O 12 ADRESSEN HEILOO Tiny ten Dam Olij exposeert bij Rozing Vrachtwagen met zand raakt te water 15 SEPTEMBER 2010 UITKIJKPOST Gemeente Heiloo Tel: 5356666, informatiecentrum, tel. 5356641, e-mail: info@heiloo.nl, inter net: www.heiloo.nl. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-12.30 uur en ma- avond 18.00-20.00 uur, 's middags op afspraak. WMO Platform Heiloo Postadres: Abraham du Bois-hof 2 Heiloo, www.wmoplatformheiloo.nl, wmo-platformheiloo@quicknet.nl. PWN Waterleidingbedrijf Noord- Holland Voor storingen in de waterlevering: 0800-0232355 (dag en nacht). Voor alle overige informatie: 0800-2025 (op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur). RIMA Regionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening, Slimpad 16, tel. 5330984. Spreekuur op ma, woe en vrij, 09.00-10.00. Palliatieve Terminale Thuiszorg Heiloo, Akersloot, Limmen Tel. 06-17967389 (Ans Teunissen). Telefonische Hulpdienst Voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereikbaar: tel. 0900-0767. Unie van Vrijwilligers Heiloo Info: P. M. Kuijper-Borst, Ringweg 3, 1852 CM in Heiloo, tel: 5339736, e.kuijper@planet.nl. Rode Kruis Heiloo Rode Kruisgebouw: Slimpad 16c, Heiloo, tel. 5333399. De Zonnebloem Secr. A. Hoedjes, Holleweg 119, Heiloo, tel. 5335268. Rolstoelbus Heiloo Dagelijks beschikbaar, inlichtingen en afspraken: tel. 06-42410200. O.V. taxi Noord-Kennemerland Elke dag beschikbaar van 06.00 tot 24.00 uur. Minimaal een uur van tevoren bestellen, tel. 0900-8878. Stichting Uitkeringsgerechtigden Bergeonstraat 30, tel. 5339885. Stichting Ouderenwerk Heiloo Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ Heiloo, tel. 5331297. SBO Samenwerkende ouderenbonden ANBO en KBO. Informatie dhr. A.J.M. ten Hoope; tel. 5334479, Kantoor: Abraham du Bois-hof 2, Heiloo, e-mail: tomenmarchje.tenhoope@quicknet.nl. Cobel Commissie Belangenbehartiging van de ouderenbonden. Kantoor: Abraham du Bois-hof 2, Heiloo. De Gezelschapsbank Inschrijving gratis op donderdag 10.30- 11.30 of via tel. 5331297, Abraham du Bois-hof 2/ www.ouderenwerkheiloo.nl Kennemer Wonen - locatie Heiloo Informatiepunt Heiloo, Abraham du Bois-hof 2 (in het Trefpunt), 1852 EZ Heiloo, tel. 8222800. Geopend op donderdag 8.30 - 12.00 uur (alleen op afspraak) Openbare Bibliotheek Heiloo Westerweg 250, Heiloo, tel. 5330670 (algemeen), 5337845 (openingstijden), bibliotheek@bibliotheekheiloo.nl. Uitleenpost Ypestein (tot 12 jr) Dinsdag open: 15.15 tot 17.00 uur Uitleenposten De Loet en Overkerck, ook bestemd voor oudere bewoners uit de omgeving, Overkerck is di 9.30- 11.30 en vrij 10.00-11.00 uur geopend. De Loet: di en vrij: 09.30-11.30 uur. Politiebureau Heiloo Tel. 0900-8844, maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur, za zo is het bureau gesloten. Voor spoedei sende meldingen: 112. Huisartsen Huisartsenpraktijk Duif, Kanaalweg 3, Heiloo, tel. 5333100, bij spoed: tel. 5339269. Spreekuur volgens afspraak.F. de Haan, De Krommert 20, Heiloo, tel. 5322526. Spreekuur volgens afspraak (tel. afspreken, recepten en visites tussen 08.15-11.00 uur). Telefonisch spreekuur 11.30-12.00 uur, bij spoed: tel. 5322056. H.H. den Engelsen, Kanaalweg 3a, Heiloo, tel. 5333080, bij spoed: tel. 5337767. Spreekuur vol gens afspraak (tel. afspraken, recepten en visites tussen 08.00-11.00 uur). E. Gianotten, Kanaalweg 3a, Heiloo, tel. 5330400, bij spoed: tel. 5334547. Spreekuur volgens afspraak. W. Hartong, Het Zevenhuizen 57, Heiloo, tel. 5337883, bij spoed: tel. 5325693 (tijdens kantooruren) en 5180618 (bui ten kantooruren). Spreekuur volgens afspraak (tel. afspraken, recepten en visites tussen 08.30-10.30 uur). F.A. Poelakker, De Krommert 16, Heiloo, tel. 5330077, bij spoed: tel. 5332171. Spreekuur volgens afspraak (tel. afspre ken, recepten en visites tussen 08.15- 11.00 uur). C.W. Willeboordse en mw A.M. Kruize-Mosch, Hoog en Laag 38, Heiloo, tel. 5330066, bij spoed: tel. 5331526 (uitsluitend tijdens kantoor uren). Spreekuur volgens afspraak (bel len tussen 08.00-11.00 uur). Huisartsenpost Alkmaar e.o. James Wattstraat 7, Alkmaar (volg de borden Viaanse Molen), tel. 5180618, e-mail: info@hapa-malkmaar.nl, inter net: www.hapa-alkmaar.nl. Uitsluitend op tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00 uur, tijdens het weekend en feestdagen 24 uur bereikbaar. Artsenlaboratorium Trombosedienst (Starlet) Prikpunt: Gezondheidscentrum, Strandwal 32 (ter rein Willibrord) Heiloo. Maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 12.00 uur. Trombosedienst tot 10.00 uur. Actie Zorg Verpleging verzorging, hulp bij het huishouden en ambulante begeleiding. James Wattstraat 7, Alkmaar, tel. 072- 5400400 (24 uur bereikbaar), www. actiezorg.nl, info@actiezorg.nl. Apotheken Sibilo, Pastoor van Muijenweg 17, tel. 5330200, ma t/m vr: 08.00 - 18.00 uur. Heylo, Stationsweg 53, tel. 5331070, ma t/m vr: 8.00 - 18.00 uur, za 09.00 - 17.00 uur. Ypestein, De Krommert 14, tel. 5340200, ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur. Voor spoedgevallen is de Regionale Spoedapotheek bereikbaar, locatie De Hoef, van Ostadelaan 248 te Alkmaar, tel. 5143060. Verloskundige J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Heiloo, tel. 5337531. Kraamzorg Parenta Kraamzorg, tel. 0900-7273682, dag en nacht bereikbaar. Tandartsen Doorkiesnummer van de tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 5123889. Thuiszorg Regionale Thuiszorg, tel. 5127127 (dag en nacht bereikbaar). De Thuiszorgwinkel Lenen, huren en kopen van ver- pleeg- en hulpartikelen, tel. 5199265. Gezondheidswijzer Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar, tel. 5662691. GGZ Noord-Holland-Noord Instelling voor geestelijke gezondheids zorg in de regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland, Kennemerstraatweg 464, Heiloo, tel. 5312312, internet: www.ggz-nhn.nl 't Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten Wilhelminalaan 8, Alkmaar, tel. 5113644, e-mail: info@praethuys. nl, www.praethuys.nl. Open (zonder afspraak) op ma t/m do 10.00-16.30 uur. Alzheimercafé Wijkcentrum Overdie, Ruusbroeckhof 97, aanvang: 19.30 tot 21.30 uur, inloop: 19.00 uur, entree gratis, evenals koffie en thee Voor inlichtingen: M. Blijleven, tel. 5334893/E. Schoutsen - Bolten, tel. 5334319. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. de Jong, tel. 5331606 (Commandeurslaan 1). Kliniek geopend ma t/m vr van 9.30 tot 19.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Behandeling uitsluitend na afspraak. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Ridder, Runxputteweg 24, Heiloo, tel. 5053412. Behandeling kleine huisdieren uitslui tend volgens tel. afspraak. Dierenkliniek De Kattenberg, Westerweg 125, tel. 5340550. Behandeling uitslui tend na afspraak. Ophalen medicijnen en dieetvoeding: ma t/m vr 09.00-17.00. Dierenambulance Noord- Kennemerland Alexander Flemingstraat 35, Alkmaar, tel. 5150085, alarmnummer: 5150173 (24-uursdienst). U itvaartverzorging Capella Uitvaartverzorging Heiloo eo, Henny Stoop, tel. 5320345. HEILOO - Groepswonen is een mogelijkheid waarover ouderen in onze samenleving nadenken als een alternatieve woonvorm, wanneer de kinderen zijn uitge vlogen en zij zelf het grote huis en de bewerkelijke tuin meer als last dan als weelde gaan ervaren. Toch wil men als men 50 jaar of ouder is zijn zelfstandigheid bewa ren. Ouderen willen onafhankelijk zijn, maar ook de zekerheid heb ben van onderlinge solidariteit, veiligheid en hulp, wanneer dit opeens nodig is. De Vereniging Groepswonen van ouderen 'Het Alternatief, opgericht op 27 maart 1987, heeft in Heiloo in 1992 een groepswonen project weten te rea liseren. Het project, De Stuifbergen 6, bestaat uit 52 zelfstandige twee- en driekamerwoningen met enkele gemeenschappelijke ruimten. De HEILOO - Creativiteit en kleur hebben in het leven van kunste nares Tiny ten Dam- Olij door de jaren heen altijd een grote rol gespeeld. Het schilderen is voor haar een uitlaatklep van gevoe lens en emoties,waarbij van te voren niets is vastgelegd. Niets is bedacht, steeds opnieuw gaat zij op ontdekkingsreis. Ze laat zich leiden door haar ervaringen, haar stemming van dat moment en de daarbij behorende emoties. Het sterke kleurgebruik van Tiny maakt haar composities krach tiger en hebben daarnaast allen hun eigen betekenis en waarde. Naast Kubistische schilderijen zijn er ook meer intuïtief geschil derde werken van van Tiny te zien, wat de expositie een veelzij dig karakter geeft. Op het ogen blik exposeert zij in Heiloo bij de firma Rozing aan de Westerweg 261 in Heiloo. HEILOO - In de week van 20 september starten diverse (korte) cursussen met een spe ciale mix voor (jonge) kinderen onder leiding van Evi Velders. Juist de brede insteek - het bele ven van muziek in verbinding met dans, spel en drama - geeft kinde ren extra mogelijkheden hun muzi kaliteit en creativiteit verder te ont wikkelen. Speciale speelmaterialen en bijzondere muziekinstrumenten spelen erbij een prominente rol. In de cursus Muziekplezier, op woensdag om 09.30 uur, kunnen peuters vanaf 2 Vz jaar samen met een ouder of begeleider genieten van muzikale avonturen rondom het thema herfst. In de Muziektrein voor Kleuters, op dinsdag om 15.45 uur, gaan de kinderen (groep 1/2) al wat gerich ter op ontdekkingstocht. Muziek maken, dansen, zingen, drama spelletjes en muziekinstrumenten knutselen. Bij de Minimusieals, op dins dag vanaf 16.45 uur, kan je het hele jaar door zingen en swingen tegelijk en de kunst van het pre senteren oefenen. Ook voor deze cursus geldt: plezier, teamwork en de eigen fantasie staan hoog in bewoners willen naar vermogen samenwerken aan een goed woon- en leefklimaat. Daarom bieden ze onderlinge hulp en aandacht, waar dat nodig is. Ze hebben res pect voor ieders eigenheid en pri vacy. Natuurlijk is het mogelijk om het iedereen in alles naar de zin te maken. Wonen in een groep is een manier van leven. U moet zich er voor openstellen, het daadwerke lijk willen de intentie hebben een steentje bij te dragen aan het alge meen welzijn. Dat kan zijn door mee te werken in bestuur, werk groep en commissies. Daarnaast mag u ook ten behoeve van eigen welzijn iets van anderen verwach ten. Het lidmaatschap staat open voor personen van 50 jaar en het vaandel. Er zijn ook nog een paar plekken vrij in de rOndorn Theaterkeuken, een project op zaterdagochtend dat na de herfst vakantie van start gaat. Of wil je liever een muziekinstrument leren? Dan is de jaarcursus Spelenderwijs ouder, voor alleenstaanden zowel als voor echtparen. Het lidmaat schap is vastgesteld op E 10,- per persoon per jaar. Echtparen beta len E 15,-. Indien u denkt dat deze woonvorm bij u past, kom dan naar de open dag van 25 september. U bent welkom op De Stuifbergen 6 tussen 11.00 en 16.00 uur. U kunt dan het gebouw eens van binnen bekijken en u verbazen over de vriendelijke uitstraling met bin nentuin en vijver, en kennis maken met enkele bewoners. Indien u verhinderd bent, maar wel informatie wenst, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen bij de secretaris van de vereniging, p/a De Stuifbergen 6, 1851 WP te Heiloo. Muziek misschien wel een ideale voorbereiding voor jou? Je kan je nu opgeven voor een proefles op 21/22/23 september of direct mee doen! Kijk op www.muziekendans- schoolheiloo.nl voor meer informa tie of tel. 072-5332460. Het beleven van muziek in verbinding met dans, spel en drama geeft kinderen mogelijkheden hun muzikaliteit en creativiteit verder te ontwikkelen. Foto: Jacques van der Stenen HEILOO - Een vrachtwagen geladen met zand is maandagmid dag op de Lagelaan in Heiloo te water geraakt. De vrachtwagen kwam met de rechterwielen in de zachte berm. De chauffeur is met de schrik vrijgekomen en werd opgevangen in de brasserie bij de golfbaan. Foto: Uitkijkpost

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 12