Heiloo contact Einde zwemseizoen Het Baafje HEILOO Verleende collectevergunning GEMEENTE Openingstijden Sport en recreatie Raad en (raads)commissies Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 15 SEPTEMBER 2010 nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het zwemseizoen 2010 is bijna afgelopen. Zwemliefhebbers kunnen nog tot en met zondag 19 sep tember een duik in het diepe nemen. Op deze laatste dag sluit zwembad Het Baafje om 17.30 uur zijn deuren. Korter zwemseizoen Dit jaar is het zwemseizoen in Het Baafje gestart op 6 juni. Drie weken later dan de geplande opening op 16 mei. De temperatuur van het water was tot begin juni te laag (minder dan 20 graden Celsius) om aangenaam en verantwoord in te kunnen zwemmen. Met een gebruikelijke openingsduur van vier maanden, zou Het Baafje pas begin oktober zijn deuren moeten sluiten. Door het weer van de afgelopen dagen en de weersvoorspellingen is de verwachting dat het vanaf half sep tember niet meer aangenaam en verantwoord zwemmen is in het Baafje. Wij hebben daarom besloten om het zwembad eerder te sluiten en op 19 september de laatste zwemmers in Het Baafje te ontvangen. Doorzwemmen Hierdoor kunnen abonnementhouders niet optimaal van hun zwemabonnement gebruik maken. Zij krijgen daarom zwem- plezier aangeboden in de vorm van vrijkaartjes voor zwem bad De Hoornse Vaart en/of zwembad De Hout in Alkmaar. Zwemseizoen 2011 Na afloop van dit zwemseizoen evalueert de raad de ener giebesparende maatregelen in zwembad Het Baafje. Hierbij komen ook de kortere openingsduur van dit jaar en de water temperatuur aan de orde. De raad besluit daarna hoe wij in het zwemseizoen 2011 verder zullen gaan. Via onze website en de Heiloocontactpagina's in de Uitkijkpost kunt u deze besluitvorming volgen. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een mede werker van het Klantcontactcentrum. 072 535 66 66. Ook kunt u een e-mail sturen naar zwembad@heiloo.nl GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 12.00 uur Hoorzittingen commissie voor Bezwaarschriften De commissie voor Bezwaarschriften houdt op maandag 20 september hoorzittingen voor de behandeling van bij burgemeester en wethouders ingediende bezwaarschriften tegen de volgende besluiten. 20.00 uur: toekenning planscha devergoeding wegens bouwvergunning woonvoor ziening voor verstandelijk gehandicapten op de hoek Pastoor van Muijenweg en Westerweg 20.30 uur: toekenning hulp bij het huis houden 21.00 uur: weigering urgentieverklaring Deze hoorzittingen worden gehouden in het gemeentehuis (toegang via de hoofdingang van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1). De hoorzittingen zijn openbaar. Ambtshalve of op verzoek van belanghebbenden kan de zitting om persoonlijke of andere bijzondere redenen besloten worden gehouden. Meer informatie Voor meer informatie over het voren staande of de behandeling van bezwaar of beroep in het algemeen kunt u contact opnemen met mevrouw C.J. Klein Holte, secretaris van de commissie, telefoonnummer 072 535 66 46. Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het houden van een collecte door de Nierstichting Nederland in de periode van 19 tot en met 25 september. De collectanten horen een legitimatiebewijs bij zich te hebben, waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn te collecteren. Zwembad Het Baafje www.heiloo.nl/zwembad De Omloop 11, 1852 RJ Heiloo 072 533 39 09 informatie zwembad, mevrouw A. Busso-Besseling 072 535 66 82 of e-mail zwembad@heiloo.nl Sportcentrum Het Vennewater Het Zevenhuizen 48, 1852 JC Heiloo inlichtingen verhuur sporthal b.g.g. de heer G.J. Wolven of e-mail Gymzalen inlichtingen verhuur, mevrouw A. Busso-Besseling of e-mail 072 533 31 52 06-1240 44 38 sporthal@heiloo.nl 072 535 66 82 gymzalen@heiloo.nl Wethouder Désirée Schmalschlager plaatste zaterdag 11 september, tijdens de opening van winkelcentrum Het Hoekstuk, de eerste onder grondse plasticcontainer in de nieuwe ondergrondse milieustraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 13