Zin in vriendschap; een cursus voor vrouwen Feestelijke opening fietspad Akersloot Historische verhalen over de drie Egmonden NIEUWS UIT DE REGIO Jong en oud geniet van de kermis in Limmen Wethouder Meijer deelt fietsveilige presentjes uit tijdens opening Liefhebbers van Egmondse geschiedenis kunnen hart ophalen in Geestgronden De auteurs zijn bovendien op zoek naar foto's en gegevens viinih lliU'ji llllllll LIMMEN - Onder prima weersomstandigheden hebben de inwo ners van Limmen het traditionele kermis kunnen vieren. Terwijl de ouderen onder hen zich van vrijdag tot en met maandag kon den vermaken met verschillende optredens in café De Lantaarn en tijdens het 'deunen', wisten de gezinnen de weg naar het ker misterrein aan het Dampegheest te vinden. Jong en oud genoot weer volop van botsauto's, de draaimolen, de Discotrain, oliebol len en suikerspinnen. Foto: Ricardo Marcker CASTRICUM - Op alle leeftij den kan vriendschap een bron van stimulans, plezier en steun zijn. Met het ouder worden komt meer tijd voor en soms meer behoefte aan vriendschap. Tegelijkertijd kan het zijn dat de vriendenkring door omstandighe den kleiner is geworden. De cursus 'Zin in Vriendschap' biedt vrouwen de gelegenheid hun ervaring met vriendschap op een rij te zetten en deze met anderen uit te wisselen. Onderwerpen en vragen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn onder andere; hoe sta ik in vriendschap op dit moment, hoe was ik vroeger in vriendschap; welke kwaliteiten breng ik mee als vriendin, hoe maak ik nieuwe con tacten, hoe kan ik een bestaande vriendschap verdiepen en omgaan met conflicten. Men richt zich op vrouwen boven de 55 jaar die zich bewust worden dat er iets in hun vriendschappen ontbreekt. Vaak zijn dit vrouwen die hun leven lang op hun gezin gericht zijn geweest of vrouwen die afscheid hebben genomen van een drukke baan en nooit de tijd hebben gehad om een vriendschap te onderhouden. Ook is er een groep alleenstaande vrou wen die weduwe zijn geworden en altijd veel activiteiten met hun man ondernamen, maar ook onder getrouwde vrouwen zijn vrouwen die vriendschappen missen en zich hierdoor alleen voelen. De cursus is bedoeld voor inwoners uit de regio. De cursus wordt gehouden in de tuin van Kapitein Rommel en bestaat uit tien dagdelen, start dins dagochtend 5 oktober. Voor aan vang van de cursus krijgt ieder een persoonlijk kennismakingsgesprek. U kunt zich aanmelden bij de Stichting Welzijn Castrieum, tel. 0251-656562. AKERSLOOT - De scholieren uit Akersloot zijn dit school jaar veiliger uit: ze kunnen nu gebruik maken van het nieu we fietspad dat Akersloot en Castrieum met elkaar verbindt. De officiële opening is op vrijdag 17 september door gedeputeerde E. Post van de provincie Noord- Holland, wethouder Meijer en de voormalige wethouders Beens en Hommes. De schoolgaande jeugd uit Akersloot moest voorheen in de ochtendspits gebruik maken van de Uitgeesterweg en kwam hier nogal wat sluipverkeer tegen richting de Rijksweg A9. Aan die onveilige situ atie is nu een eind gekomen. De route is korter en loopt nu vanaf de Uitgeesterweg, ter hoog te van de Startingerweg, door het agrarisch landschap, over de Nesdijk, weer door het agrarisch landschap en via een tuimel onder de N203 door. Daar sluit het fiets pad aan op het Buitendijksepad dat een direct verbinding heeft met het Jac. P. Thijsse college en het cen trum van Castrieum. De provincie Noord-Holland heeft subsidie ver strekt voor de aanleg van het fiets pad. Het fietspad is aangelegd door Ooms Construction BV. Wethouder Meijer en medewerkers van de gemeente staan op vrijdag 17 september vroeg in de ochtend bij de tunnel onder de Provineialeweg en delen 'fietsveilige' presentjes uit aan passerende scholieren. De officiële opening is vanaf 16.00 uur, eveneens nabij de tunnel. EGMOND - Liefhebbers van de Egmondse geschiedenis kunnen hun hart weer opha len als zij het nieuwste boek je Geestgronden lezen van Historisch Egmond. Rita Bijl en Aarnout Leijnse schrijven over de bewoners en bezoekers van het jachthuis in hun woonplaats Egmond-Binnen. Het jachthuis staat sinds 1882 tegen de bosrand aan de Duinweg nummer 1 en diende als verzamel plaats voor de jacht. Hier kwamen de 'hoge heren' bij elkaar om de buit te verdelen en te verorberen met de nodige drank erbij. Ook Prins Hendrik was hier wel eens te gast. Het jachthuis was de dienstwoning van jachtopzieners als de gebroeders Diemeer, Hans Ooms en Jan Verdwaald die er nog steeds woont met zijn echtgenote. Echte duinverhalen dus, waarin ook stro pers een rol spelen. De auteurs zijn bovendien op zoek naar foto's en gege vens over het Roomskatholieke Jeugdwerklozenkamp Vredesteijn in Egmond-Binnen, tel. 072-5065519. Daarna komt men al lezend midden in Egmond aan den Hoef terecht. Op de hoek van de Molensteeg (nu Julianastraat) en de Schoolsteeg, stond eeuwen lang Korenmolen de Hoop waar op tragische wijze een einde aan kwam, door een felle brand. Waren het echt kinderen die met vuur speelden? Rob Leyen is ook na dit arti kel nog niet uitgeschreven over molens, want er duikt steeds weer nieuwe informatie op en die is meer dan welkom. Engel Konijn kwam in zijn jeugd wel eens in het vis serskamertje van het Museum van Egmond. Het inspireerde hem tot een soort Derper sprookje, waarin huiveringwekkende verhalen van het kerkhof een rol spelen, aan hem verteld door zijn grootmoeder. Het Egmondse visserspaar dat het kamertje bewoont, ontvangt hem hartelijk met een 'koppie teêh en wat 'snaaitjes'. Ze hebben het in hun sappige 'derpers' over dingen die in hun tijd spelen, zoals de brand van de grote kaap in 1872: 'ik eb 't nag zien gebeere alles in de fik!' Over krenterige winkeliers: 'allegaar naipneerze' en het eindigt met: 'ga no maar rnit je moeder meêh nej ójs, 't museum gaat dicht.' Wie historisch Egmond steunt met een minimum bedrag van 16,50, krijgt alle drie de boek jes van dit jaar in de bus en als welkomstgeschenk bij voorbeeld een boekje over de Egmondse vuurtorenwachters gratis of de vlag voor halve prijs. Opgave bij Carla Kager tel. 072-5065692 of via www.historischegmond.nl. De nieuwste uitgave is ook los te koop in Egmond aan Zee ij Boekhandel Dekker en Foto Jonker en in Egmond Binnen bij Apeldoorn Electro. Het visserskamertje in het Museum van Egmond inspireerde Engel Konijn tot een soort Derper sprookje, waarin huivering wekkende verhalen een rol spelen. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 15