Jonge Egmondse schrijft kinderboek Stoere meisjes en jongens gaan korren Aandacht in 't Praethuys Spetterende start Jazz Session Club Vredeburg Gespreksgroep rouw bij partnerverlies GRATIS GEBOORTEADVERTENTIE REGIO Nü PIJ PE BESTELLING m GEBOORTEKAARTJES IN PE OUWPOST 17 INGEZONDEN MEDEDELING Met een sleepnet door de branding in Bergen aan Zee Voor informatie, een gesprek of creatieve activiteiten Lola Garcia band verzorgt eerste optreden van seizoen Deelnemers ervaren bij elkaar veel herkenning en steun KORTOM Katholieke Vrouwen Gilde De ïoo van Castricum zoekt nieuwe gasten Nationale Ouderendag Drukkerij Uitkijkpost De Hoefsmid 5 I Heiloo tel. 072 5330175 Deze gespreksgroep komt tien keer bij elkaar UITKIJKPOST 15 SEPTEMBER 2010 EGMOND - Michelle Bas, 18 jaar en woonachtig in Egmond aan Zee heeft een kinderboek geschreven voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Wat in eerste instantie ontstond als cadeau voor haar oma, heeft uiteindelijk geresulteerd in een manuscript dat zij naar een uitgeverij heeft gestuurd. Ze vond uitgeverij Boekseout bereid haar boek uit te geven. De titel van het boek is Help, Elisa wordt ontvoerd! Het boek is te verkrijgen bij verschillen de winkels in Egmond aan Zee en via www.boekscout.nl te bestellen voor 12,95. Het boek gaat over een meisje, Elisa, dat ontvoerd wordt. Dit vinden de klasgenootjes van Elisa erg en ze gaan op onderzoek uit. Wanneer ze iets ontdekken, wordt een ander vriendinnetje, genaamd Fiona, ook ontvoerd. Deze keer ligt er een briefje en wordt er veel losgeld gevraagd. Vanaf dit moment worden hun ouders er ook bij betrokken en samen bedenken ze een goed plan. Op de dag dat het losgeld moet worden overhandigd, wordt het hele plan in actie gezet. Maar niet alle spannende verhalen lopen goed af. Hoe zal het dit keer gaanTe verkrijgen bij boekhandel Dekker Dekker, kledingwinkel Klein Grut en fietsenwinkel Bas Tweewielers. BERGEN - Zondag 19 septem ber wordt er, zoals elke derde zondag van de maand, weer gekort met IVN gidsen op het strand van Bergen aan Zee. Het gezelschap trekt vanaf het strand met een sleepnet door de branding. Hierna wordt gekeken wat de vangst is. En het is altijd weer spannend om te zien wat er uit het net komt: platvisjes, krabbetjes, de giftige pieterman, zeenaalden, kwallen, zeesterren, zeeanemonen! Soms zwemt er ook wel eens een zeehond mee, altijd weer leuk. Er zwemt niet alleen veel, maar er wordt ook heel veel in de Noordzee gegooid. Dit is slecht voor de zee maar ook voor alles wat er in de zee leeft. Hier wordt door de gidsen veel over verteld. Na afloop gaan jullie naar het natuureentrum terug,waar ook heel veel is te zien en te ontdek ken. Voor de kinderen is hier limo nade en (voor een gering bedrag) koffie of thee voor de volwassenen. Start is om 10.00 uur bij het IVN natuureentrum in Bergen aan Zee, dit gebouw ligt na de rotonde in Bergen aan Zee rechtdoor eerste straat linksaf (Paulineweg) en dan rechtdoor het parkje in. Zie ook de groene wegwijzers. Kosten deel name voor volwassenen 2,-, kin deren gratis. Het is nog betaald par keren, dus let op als u met de auto komt. Einde is circa 12.00 uur. REGIO - Loop eens binnen in 't Praethuys, centrum voor men sen met kanker en naasten op Westerweg 50 in Alkmaar. Voor informatie, een gesprek, massage, Reiki, een gezichtbehan deling of voor deelname aan een creatieve of sportieve activiteit. Openingstijden maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie www. praethuys.nl, tel. 072-5113644 of mail naar info@praethuys.nl. Donderdag 16 september is er van 10.30 tot 12.30 uur de bijeen komst Uitzaaiingen en hoe nu ver der? Samen nadenken over wat er met u gebeurt en waar u hoop en kracht uitput. De bijeenkomst is zowel voor patiënten als voor partners. Dinsdag 21 september is er een workshop Schilderen van 13.30 tot 15.30 uur, lekker bezig zijn met kleur, vorm en materiaal om op die manier weer een eindje verder te komen; materiaalkosten: LIMMEN - Op zondag 19 sep tember vanaf 16.00 uur start het nieuwe en twaalfde jazz- seizoen bij Jazz Session Club Vredeburg in Limmen. Door het grote succes van de laatste jaren kon de organisatie kie zen uit een keur van jazzorkesten, die een gastoptreden willen ver zorgen. Dat heeft ertoe geleid, dat maar liefst vijf orkesten, die nog nooit op het Vredeburg podium hebben gestaan, acte de presence gaan geven in dit nieuwe seizoen. Maar toch wordt er begonnen met een oude bekende, namelijk de Lola Garcia Band, die echter in een heel ander jasje steekt dan bij het vorige optreden. Zoals de naam al doet vermoeden staat zangeres Dolores (Lola) centraal in deze band. Zij wordt omringd en begeleid door een groep muzikanten die een grote CASTRICUM - Bij voldoende deelname start in oktober in Castricum weer een gespreks groep voor mannen en vrouwen die hun partner, meer dan een half jaar geleden, verloren heb ben. Deze gespreksgroep bestaat uit tien thema-bijeenkomsten die een maal per 14 dagen gehouden wor den op de woensdag van 10.00 tot 12.15 uur. Zomaar een reactie van een ex-deelneemster:,Alleen en niet alleen. De warmte en rust die jullie uitstralen, doet goed. Het luisteren naar onze verhalen, een gebaar, een antwoord op een vraag, een vingerwijzing van 'zo kan het ook', geeft kracht om verder te gaan. Het zal met vallen en opstaan gepaard gaan, en dat mag. Ik heb geleerd om naar mijzelf te luisteren, al lukt dit niet altijd en misschien hoeft dit ook niet. De bijeenkomsten zijn heel erg waardevol voor mij geweest en zullen zeker bijdragen in het groei- €5,- per keer. Op dinsdagmiddag 21 september is een maandelijkse open spreekuur van de oncologie wijkverpleegkundige van 14.00 tot 15.00 uur. Voor vragen en informa tie. Dinsdag 21 september kunt u ervaren wat Mindfulness is en wat het u kan brengen. De oefeningen beginnen om 19.30 uur en eindigen om 20.30 uur. Woensdag 22 september start er een workshop speksteen bewerken onder het motto: lekker bezig zijn en je hoofd leegmaken. Het zijn zes woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur; materiaalkosten: 3,50 per keer. Er is nog plek en aanmel ding is noodzakelijk. Woensdag 22 september is de masseur in huis. Massage geeft ontspanning voor lichaam en geest. Wilt u het een keer proberen? Maak dan een afspraak op een van de woensdagmiddagen. Voor Reiki of een gezichtsmassage kunt u op maandag en donderdag terecht. Ook hiervoor moet u een afspraak maken. affiniteit met jazz hebben. Dit heeft dan ook veel invloed op de reper toirekeuze en de manier waarop pop-composities worden vertolkt. In doorsnee is het repertoire te ken schetsen als Arrow-jazz, hetgeen u misschien kent van deze radiozen der. Toch staan er ook onvervalste jazz standards op de lijst, alsmede aanstekelijke 'latin' uitvoeringen. Improvisatie is een belangrijk aspect in alle onderdelen van het reper toire. De muziek die deze groep ten gehore brengt omvat vele genres, waarmee beoogd wordt een breed, maar wel jazzminnend publiek aan te spreken. De toegang is vrijmaar u kunt ons steunen door lid te wor den voor 7,- per persoon voor het gehele jaar. Inlichtingen: FYed Timmer, tel. of /fax: 072-5053414 en e-mail: timmer, limmen® worldonline.nl. proces naar een nieuwe toekomst. Met veel warmte en dankbaarheid kijk ik hierop terug." Steeds weer blijkt dat de deelnemers veel bij elkaar herkennen en steun ervaren. Vaak blijven contacten bestaan na beëindiging van de groep. Als u belangstelling hebt brengt een van de begeleidsters u een kennismakingsbezoek. Voor nade re informatie of een folder, kunt u contact opnemen met: Marri Huisman - van Santen, therapeute, tel. 0251-657160 marrihuisman® hetnet.nl. Nel Groen-Coumans, maatschappelijk werkster, tel. 0251-657956 phmgro en® hot mail com. LIMMEN - Na de zomerstop het KVG Limmen op 22 september weer met de ledenavond in de Burgerij aan de Dusseldorperweg in Limmen. Aanvang is om 20.00 uur. De heer Oudendijk vertelt over het ontstaan van de Nederlandse film en Het poly goonjournaal. Wilt u hier meer over horen, maar bent u geen lid kom dan gewoon langs. U betaalt dan 3,50 voor de avond inclu sief koffie. REGIO - De 100 van Castricum zit inmiddels al bijna aan de 65 gasten. Nog maar 35 gasten te gaan. Voor deze laatste 35 zijn we op zoek naar suggesties van bewoners van Castricum, Limmen, Bakkum, Akersloot en De Woude. Kijk om u heen. Wie is die opvallende, bijzon dere of interessante persoon uit uw omgeving? Man of vrouw, jong of oud. Het maakt niet uit. Wie hoort er absoluut thuis bij in 100 van Castricum? Welke persoon vergeten wij volgens u? Laat het ons zo snel mogelijk weten! Dat kan per mail op 100® castricuml05.nl of per post via Castricum 105, t.a.v. 100 van Castricum, Jan van Nassaustraat 6, Postbus 307, 1900 AH Castricum. LIMMEN - In heel Nederland wordt op vrijdag 1 oktober stilgestaan bij de Nationale Ouderendag. Zo ook in Limmen, waar dit al jarenlang een goede traditie is. De organisatie is in handen van de Stichting Welzijn Ouderen Limmen. De 55+ inwo ners van de kern Limmen worden uitgenodigd voor een gezellige morgen in Vredeburg. De aan vang is 10.30 uur met koffie et cetera. Er is muziek, tijd voor een goed gesprek met elkaar, een kaartje leggen en dergelijke een borreluurtje en aansluitend een snertmaaltijd met uiteraard rog gebrood met spek. Het einde is voorzien rond 13.00 uur, aangezien de zaal daarna gereed gemaakt wordt voor de bridgeclub. Aan deze dag zijn geen kosten verbonden, wel graag aanmelden, tot uiterlijk 29 september bij: Els Snijder, tel. 072-5051677, Suze Nijman, tel. 072-5052190 of Kees Kroone, tel. 072-5051701. Ook voor ver voer kan worden gezorgd. Het gezelschap trekt vanaf het strand met een sleepnet door de branding. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 17