Nieuwe directeur Willibrordschool ziet nieuwe leermogelijkheden in ICT H E I L O O 3 Complimenten Stationscentrum Oud Heiloo verwelkomt 600ste lid /Y 1 SPOHTCAa^ HET VENNE WATER B.V. i WIE WORDT IN 2010 1 KAMPIOEN PALINGROKEN 1 VAN HEILOO. 18 SEPTEMBER, AANVANG 13.30 UUR. Paulusschool doet mee aan recordpoging simultaan voorlezen UITKIJKPOST 15 SEPTEMBER 2010 HEILOO - Tijdens de presentatie bij Uit&Zo mocht de Historische Vereniging Oud Heiloo haar 600ste lid inschrijven. Het nieuwe lid, mevrouw Hoebe-Bruin, werd gefeliciteerd door wethouder Ouderkerken van cultuur en Wim Buwalda van Oud Heiloo. Mevrouw Hoebe- Bruin mocht het boek 'Heiloo, toen het dorp nog dorp was', met de handtekeningen van de auteurs, in ontvangst nemen. Oud Heiloo is druk bezig met een exposi tie over de Tweede Wereldoorlog in de Oudheidkamer Heiloo. Informatie, tel. 072-5321404 ofwww.oudheiloo.nl. Aangeleverde foto Dit krantenproduct is milieuvriendelijkvervaardigd met een waterloos drukproces HEILOO - Na amper drie weken voelt hij zich hier als een vis in het water. Karei Wolf is als kersverse directeur van basis school Willibrord, enthousiast als hij is over de vele mogelijk heden van ICT op basisscholen, zeer in zijn nopjes met de aan wezigheid van zoveel digitale lesmogelijkheden. Onlangs werden drie nieuwe digitale schoolborden geplaatst, zodat alle lokalen, van groep 3 tot en met 8, nu met deze multifunc tionele schoolborden zijn uitgerust. Wolf, die zeer ICT minded is, kwam gelijktijdig met Wytze Niezen, een jonge enthousiaste leerkracht die gespecialiseerd is in ICT. Beiden De Uitkijkpost verschijnt op woens dag huis-aan-huis in een oplage van 17.500 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkijkpost.nl. Advertenties dienen uiterlijk maan dag 17.30 uur in ons bezit te zijn. Advertentieprijs per mm is 0,48 (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Voor informatie over tarieven en moge lijkheden, kunt u contact opnemen met Marion Becker- acquisitie, tel. 072-5351072 of per e-mail: verkoop@uitkijkpost.nl Zij is aanwezig op: dinsdag 09.00 t/m 17.30 uur vrijdag 09.00 t/m 14.30 uur Redactie Redactionele kopij moet uiterlijk vrijdag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor kopij voor de sportpagina's en voor evenementen die in het weekend plaats vinden. In dat geval mag kopij tot maan dag 12.00 uur worden ingeleverd. De redactie van de Uitkijkpost is op de volgende uren bereikbaar: maandag 08.30 t/m 17.30 uur dinsdag 08.30 t/m 13.00 uur donderdag 08.30 t/m 13.00 uur vrijdag 08.30 t/m 14.30 uur woensdag is de redactie afwezig. Openingstijden Drukkerij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Aangeleverde kopij advertenties De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van het advertentieaanbod. U kunt uw kopij mailen, faxen, verzenden of afleveren bij de balie. De redactie stuurt geen foto's en cd-roms retour. Deze kunt u aan de balie van de Uitkijkpost op komen halen. De Uitkijkpost is niet verantwoordelijk voor in advertenties gedane uitspraken of beweringen. Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5,1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175, fax 072-5335644, e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl internet: www.uitkijkpost.nl Postadres: postbus 68,1850 AB Heiloo. zijn afkomstig van een basisschool uit Warmenhuizen, waar Wolf twee jaar lang directeur was. Wegens een fusie was deze functie overtol lig geworden en ging Wolf, samen met overkoepelende Stichting Flore, op zoek naar een nieuwe betrekking. Zijn keuze viel op de Willibrordschool, waar afgelopen schooljaar de vorige directeur Adrie Kloris afscheid nam. Het bevalt Karei dat hier in kleine groepen van gemiddeld 22 leerlingen wordt lesgegeven. De Willibrordschool heeft bewust voor kleine groepen gekozen; de grootste groep telt 28 leerlingen. Het is een goede school die qua leerresultaten een mooie 8 scoort. Het is mijn streven om nog meer uit de mogelijkheden te halen, die een elektronische leer omgeving biedt. De groepen zijn nu ingedeeld in drie leerniveaus. Je kunt door middel van digiborden meer doen met lesprogramma's en nog directer inspelen op de indivi duele leerbehoeften van leerlingen. ICT zal een steeds belangrijker rol in het basisonderwijs gaan spe len, omdat het speciale onderwijs straks wegvalt. Het blijft echter een middel om een bepaald doel te bereiken; de leerkracht is nog altijd degene die lessen inhoud geeft." Karei Wolf staat, als gevolg van de kleinschaligheid van de school, een paar uur per week voor de klas in groep 6. „Dit vind ik wel prettig, omdat het gelegenheid biedt om een band met leerlingen op te bou wen. Ik vind de open structuur van de school belangrijk en zal er altijd zijn voor de leerlingen, collega's en ouders!" Op zaterdagmiddag even naar de Vornar, nou dat even kan je gerust vergeten! Al vond ik - en ik niet alleen- de uitgang van de parkeerga rage al op de foute plek zitten, heb ben ze tot overmaat van ramp aan een gedeelte van de Heerenweg ook nog eens de nodige wegversmallin gen aangebracht! Lekker handig! Geld over zeker? Dus daar begon het al, aan de kant twee meter rijden en weer de kant in. Schiet lekker op hè? Wil ik vanuit de parkeergarage rich ting 't Loo, idem dito! Fietsers, voet gangers, kinderen, kinderwagens, bomen, fietsenrekken en uiteindelijk in de bocht een grote vrachtwagen met laadklep naar beneden om te lossen. Fijn! Moet natuurlijk wel gebeuren. Maar het hoofd koel en de benen warm en wachten tot ik aan de beurt ben. Inmiddels, als ik in mijn spiegel kijk en dat moetje daar continu, een hele rij achter me, denk ik dat ik kan, dacht de tegengestelde richting dat ook, dus je raadt het al: achteruit met zijn allen. Uiteindelijk gelukt en verstand weer op nul. En na enige tijd wachten weer hetzelfde verhaal. Een soap is er niets bij. Een kratje bier op de fiets halen mis schien? Uiteindelijk richting 't Loo, blijk ik ook weer niet verder te kun nen. Een soort kermis daar, ja als je gaat winkelen moeten de kinderen toch zeker in de draaimolen of bal lenbak kunnen, nietwaar? Ik zet er mijn vraagtekens bij. Loes Tervoort Heiloo l Ga dit zien op zaterdagmiddag Wie daar nog mee wil doen kan zich nog opgeven. Tel 5335313/5052948/5336548. I Opgeven kan tot vrijdag 18.00 u. HEILOO - In het kader van de Week van de Alfabetisering werd donderdag 9 september een poging gedaan het record simultaan voorlezen te verbreken. Om exact 15.00 uur lazen 162 leerlingen uit groep 4 tot en met 8 van De Paulusschool, samen met nog 30.000 kinderen in heel Nederland, geza menlijk één minuut voor uit het kinderboek Geel Gras van schrijver Simon van der Geest. Het doel van de Week van de Alfabetisering is om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor het belang van lezen, schrijven en rekenen. Foto: Caroiien Breed Karei Wolf (links) is de nieuwe directeur van de Willibrordschool. Hij en zijn collega Wytze Niezen zien veel leermogelijkheden in de toepassing van ICT in lesprogramma's. Foto: Caroiien Breed Complimenten aan alle mede werkers van de renovatie van win kelcentrum Het Hoekstuk. Vanaf de eerste dag tot het einde van de renovatie hebben de bouw vakkers het voor het winkelend publiek mogelijk gemaakt om de winkels bereikbaar te houden door steeds aanpassingen te maken, wat voor hun niet altijd eenvoudig is geweest. Toch waren ze altijd opgewekt en vrolijk aan 't werk. Daarbij hielpen ze zelfs de oudere mensen met een rollator over de drempel. Het was voor mij en velen met mij een genot om van dag tot dag de veranderingen en verbete ringen te zien! Het eindresultaat van deze renovatie mag er dan ook zijn. Chapeau mannen! A. van Westerop Heiloo Let op 2 oktober 13.30 uur KAMPIOENSCHAP TIEN OVER ROOD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 3