Vakantie voorbij? Haptotherapie! Meneer Melis verlaat na bijna 40 jaar als meester Fons de Radboudschool Informatieve avond over dyslexie door Simone Verhoeven H E I L O O Het Hoekstuk officieel geopend Beeldhouwen Acryl Mandala Frans De Weerman Spaans Opmaken Filosofie Filosofie Acryl en Aquarel Kleur Lotgenoten Partnerverlies Thuisfiten valpreventie UITKIJKPOST 15 SEPTEMBER 2010 HEILOO - Voor veel mensen is vakantie een periode om weer tot zich zelf te komen. De druk om te presteren of elk moment van de dag efficiënt te gebruiken, valt weg. Er móet minder, er mag meer. We nemen weer de tijd in plaats dat de klok ons regeert en in de rust en ruimte die we ervaren, krijgen we weer aandacht voor onze omgeving en elkaar: hebben we oog voor de schoonheid van de natuur, gaan we een goed gesprek aan met onze partner, gaan we anders om met onze kinderen. Vanuit ontspanning ontstaat dat contact als vanzelf. Omgekeerd ervaren we dit gevoelseon- tact als een weldaad en ontspant het ons op zijn beurt. Waarom lukt ons dat buiten de vakantie zo moeizaam? En rennen we onszelf en de ander binnen de kortst mogelijke tijd voorbij, raken we gestrest en verliezen we het gevoelde contact met onze omgeving en onszelf? Haptotherapie is bedoeld om dit gevoelseontaet te herstellen en mensen tot zichzelf te brengen. Met behulp van lichaamsgerichte oefeningen en/of aanrakend contact leer je opnieuw te luisteren naar de taal van je lichaam, watje wèl en niet wilt in contact met de ander, en waar bijvoorbeeld je grenzen lig gen. Zo (her-)ontdek je wie je in wezen bent. Dat brengt rust en zorgt voor evenwicht, ook buiten de vakantietijdfile. De Praktijk voor Haptotherapie Roel Nooteboom verzorgt in oktober en november twee praktische trai ningen: "Stress Less" (stresshantering) en "Grenzen Verkennen" (omgaan met grenzen). Daarnaast biedt de praktijk individuele hulp en begeleiding aan mensen die hun gevoel en verstand meer in overeenstemming willen brengen met hun doen en laten. Voor meer info: www.haptotherapie-roel- nooteboom.nl. of :072-5113345/06-23049417 info@haptotherapie-roel- nooteboom.nl. HEILOO - In het kader van de TaallOdaagse houdt Bibliotheek Heiloo op dinsdag 21 september een zeer informatieve avond rond het thema 'Dyslexie'. Deze avond zal Simone Verhoeven uitgebreid ingaan op dit onderwerp. Wat is Dyslexie, welke hulpmiddelen zijn er en wat is er aan onderzoek en behande ling nodig. Zowel bij ouders als bij scholen leven veel vragen over hoe de vergoeding door de zorg verzekeraar geregeld is. Ook hier wordt aandacht aan besteed. Er is ruime gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. De avond begint om 20.00 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar voor 5,- (niet bibliotheekleden: 7,50) bij de klantenservice van Bibliotheek Heiloo. Reserveren kan ook: telefonisch via tel. 072- 5330670 en via www.bibliotheek- heiloo.nl. HEILOO - Burgemeester Hans Romeyn en wethouder Désirée Schmalschlager openden zaterdag, samen met met de heer Rijk van Holland, voorzitter van de winkeliersvereniging, en Alex Huges, directeur van projectontwikkelaar Segesta, het gere noveerde winkelcentrum Het Hoekstuk. Projectontwikkelaar Segesta vernieuwde de gevel, de entrees en de winkelpassage. Daarnaast werd het arsenaal aan winkelruimte uitgebreid. De gemeente Heiloo verzorgde de facelift van de omgeving. Na een verbouwing van nog geen jaar kan Het Hoekstuk weer jaren vooruit en heeft Heiloo er een uitnodigend winkelgebied bij. Burgemeester Romeyn benadrukte in zijn speech de goede samenwerking met Segesta. Foto: Ricardo Marcker HEILOO - Na 38 jaar leer kracht te zijn geweest op de Radboudschool, zet meester Fons Melis een punt achter zijn carrière. Op vrijdag 24 septem ber verzorgen de leerlingen van 13.30 tot 14.45 uur een program ma. Van 16.00 tot 17.30 uur is er een receptie voor (oud)ouders en oudleerlingen en bekenden van Fons. „De directeur van de MULO in Den Haag had een keer gezegd: 'Die Fons, dat is een echte onder wijzer'. Dat heeft mij aan het den ken gezet en ik ben toen naar de kweekschool gegaan. Daar werd je opgeleid om zelf veel kennis te krijgen en om die kennis over te dragen", aldus Fons Melis over zijn keuze om destijds leerkracht te wor den. „In 1971 kon je gemakkelijk een baan vinden in het onderwijs. Toen ik een sollicitatiegesprek op de Radboudschool had, werd er juist een sportdag gehouden. Dat vond ik natuurlijk een leuke school. Wel een grote overgang van Den Haag naar Heiloo, maar gelukkig kwam er in mijn tweede jaar een juffrouw bij, juffrouw Taris en die vond ik aardig, heel erg aardig. Daar ben ik dus mee getrouwd!" 38 jaar leerkracht, meester Fons heeft veel veranderingen meege maakt. „Uiteraard. De kleuter- en de lagere school werden één school. Het onderwijs in het begin was fron taal, klassikaal en iedere leerkracht was koning in eigen klas. Dat veran derde naar gedifferentieerd onder wijs en meer zelfstandig werken. Zo kun je steeds beter onderwijs op maat geven. Ook zijn er tegenwoor dig andere hulpmiddelen vergele ken met vroeger. Denk maar aan de computer en het digitale school bord." Als je meester Fons had, dan zat je goed. Hij hield namelijk erg van voorlezen. „Dat is altijd een mooi moment: je probeert zo voor te lezen dat het voor de kinderen net een film wordt. Ik heb bijna altijd aan middenbouwgroepen les gege ven. Die vonden de verhalen van Wipneus en Pirn prachtig. Later vond ik voorlezen uit de boeken van Roald Dahl fantastisch." Nog leuke anekodotes? „De laat ste jaren was ik remedial teacher. Dat betekent ondersteuning geven aan kinderen die wat extra hulp, extra uitleg nodig hebben. Leuk en dankbaar werk. Ik had een werk ruimte vlakbij de uitgang voor de kleutergroepen. Eén van de kleuters zag mij daar altijd aan het werk. Op een gegeven dag vroeg die kleuter: 'Maar meester Fons waar slaapt u dan!?' Verder vertelde ik aan het begin van het jaar aan mijn groep dat we bergbeklimmers waren die samen die top gingen bereiken. Ik maakte daar een heel verhaal van. Op de laatst gehouden reünie vroeg een van de oud-leerlingen nog naar dat verhaal. Velen zullen dat verhaal vast nog wel kennen. Bovenal vond ik het fijn dat ik met zo'n warm, hardwerkend team heb mogen wer ken. Er was gelukkig ook ruimte voor humor en ontspanning. Ik bedank alle (oud)collega's, kinde ren en ouders voor de fantastische tijd die ik met hen op de Radboud heb gehad. Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn loopbaan in het onderwijs. De directeur van de MULO in Den Haag had dus een goede voorspel ling gedaan!" Op vrijdagmiddag 24 september neemt de school officieel afscheid van meester Fons. Aangeleverde foto STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Donderdag 16 september en maandag 20 september van 09.30 tot 11.30 uur starten twee cursus sen waarin u modellen maken uit steen. Mergel is een zachte steen soort die zich makkelijk laat bewer ken. Ook voor mensen met minder kracht in de handen. U kunt ook andere steensoorten gebruiken. Docent: Trudi Buis. 25 lessen 147,50 exclusief materiaal. Vrijdag 17 september van 09.30 tot 11.30 uur start deze schilder cursus voor zowel beginners als gevorderden. U kunt vrij werken maar ook opdrachten aangereikt krijgen. Docent: Trudi Buis. 147,50 voor 25 lessen exclusief materiaal. Maandag 20 september begint de cursus voor beginners en maan dag 27 september begint de cur sus voor gevorderden van 10.00 tot 12.00 uur. In tien lessen leert u mandala's maken of steeds inge wikkeldere tekeningen maken. De lessen zijn om de week. Docent: Saskia Janssen. 90,-. Dinsdag 21 september tot en met 8 maart van 19.30 tot 21.00 uur. Heeft u weinig of geen kennis van de Franse taal dan is deze cursus voor u. Docent: Louk Messing. 20 lessen 99,- exclusief boeken. Zondag 26 september om 14.00 uur houdt de bekende weerman van RTV-Noordholland Jan Visser een lezing in het Trefpunt. Entree €5,-. over het klimaat en klimaats veranderingen, over het smelten van het zee-ijs op de Noordpool, de stijging van de zeespiegel en het gat in de ozonlaag. Vrijdag 1 oktober van 10.00 tot 10.45 begint deze beginnerscursus waarin het accent ligt op spreken. De docente, Aydee Morales, heeft een speelse aanpak. 20 lessen 60,-. Woensdag 22 september van 19.30 tot 22.00 uur. In deze make up workshop leert u wat het beste bij uw gezichtsvorm past en hoe de juiste make-up uw uitstraling versterkt. Graag spiegel en make up meenemen. Docent: Armanda Hesta. 17,50. Dinsdag 5 oktober van 13.30 tot 15.00 in de bibliotheek filosofiecur sus over liefde, bezit en verlangens, over de praktijk van het leven. Met elkaar praten is plezierig, ook met humor en dus niet te zwaar. Docent: Ton Grooteman; tien lessen 75,- Donderdag 14 oktober van 10.00 tot 12.00 uur start deze tweede groep. Nieuwe thema's en nieuwe vragen. Dus ook voor mensen die al aan eerdere lessen hebben deel genomen. Docent: Ton Grooteman. Kosten: tien lessen 75,-. Donderdag 30 september van 13.30 tot 15.30 start deze groep met zelfstandige deelnemers. Er is veel aandacht voor techniek en compositie. Docent: Anouk van Zoest. twintig lessen 118,00 exclusief materiaal. Donderdag 30 september van 09.30 tot 12.00 uur. Workshop van Sandra Bolten met een persoon lijk advies over modekleuren en modellen bij u passen. Ook advies over bril, haarkleur en kapsels kunt u krijgen: 17,50. Woensdag 6 oktober van 13.30 tot 15.30 uur een speciale bijeen komst, verzorgd door Anky Floris, bevlogen ontwerpster van het levenskunstspel: een krachtig hulp middel om in contact te komen met je eigen wijsheid. Hoe vind je na een verlies de moed om verder te gaan? Hoe vind je een levenshou ding die je dichter bij je veerkracht brengt? Deze bijeenkomst is op de woensdag, vooraf aanmelden gewenst! Toegang 7,50 inclu sief consumptie. Informatie en/of aanmelden: Annita Ruijs (ouderen- coach), tel 072-5331297, e-mail: ouderencoach@welzijnheiloo.nl. Donderdag 7 oktober in het Open Huis van 9.30 tot 11.00 start Barbara Grooteman met deze cur sus die bedoeld is om uzelf in con ditie te houden; zes lessen 32,50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 7