iae Krant Lezing archeologie over het Oer-IJ Alkmaar Zondag Van zondag tot zondag scherper geprijsd! Limmen 13 BORDEN A P E L L A voor, tijdens en erna open tel. (072) 535 10 00 ,-JLAIbert Heijn Het Droomvretertje bij de Muziek- en Dansschool NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-15 Nieuws uit de regio 17-18 Sport in de regio 19-21 Familieberichten 22-23 Boscrossers sluiten seizoen af Inbrekers komen binnen via keukenraampjes De politie adviseert uitzetraampjes te sluiten bij weggaan Crime Scene Investigation' na bijna 2000 jaar Wie waren eigenlijk de mensen die in Noord- Holland leefden? Henny Stoop /D VAN DER sinds 1933 V^MAKELAARS E.J. Potgieterweg27 Heiloo 072 532 0345 Kantoor Heiloo www.vanderborden.nl 7 november van 12.00 tot 17.00 uur T/m zaterdag 6 november ontvangt u bij elke aankoop een coupon t.w.v. £5.- die u op zondag 7 november bij besteding vanaf £25.- kunt inleveren. NIEUW BI«J AH LIMMEN Kijk in onze winkel ZONDAG OPEN 16.00-21.00 GEEN [fa The Limbeats viert vijfjarig jubileum 3 NOVEMBER 2010 Pas op voor woning inbraken HEILOO - Van vrijdag op zater dag 30 oktober is er drie maal ingebroken in woningen. De eerste vond plaats tussen 13.00 en 19.00 uur in een woning aan de Pijlemeeth. Daar is men via een keukenraam naar binnen gegaan en is ondermeer een dvd-speler en een geldbedrag meegenomen. Later in de middag/avond is er ingebroken in een woning aan de w eek Hoge Weijdt. Daar heeft men een uitzetraampje boven de keukendeur vernield om binnen te komen en werden verschillende laden en kas ten doorzocht. Er is een geldkistje met een geringe inhoud en een fotocamera meegenomen. Eerder op de dag vond in dezelfde straat ook een dergelijke inbraak plaats waarvan de gegevens nog niet pre cies bekend zijn. Men kwam daar ook binnen via het raampje boven de keukendeur. Hoe men dat pre cies voor elkaar krijgt is de politie vooralsnog een raadsel. De politie adviseert u om deuren en ramen, en dus ook keuken- en uitzetraampjes te allen tijde af te sluiten wanneer u uw woning ver laat. Bovendien wordt u verzocht om verdachte situaties te melden op het nummer 0900-8844. HEILOO - Op maandag 8 november verzorgt Baduhenna, de archeologische werkgroep van Heiloo, weer een interes sante lezing. Gastspreker is Rob van Eerden, beleidsad- viseur archeologie provincie Noord-Holland. Het had ook anders af kunnen lopen, ongeveer 2000 jaar gele den. Als de Romeinen wat minder weerstand hadden geboden in het grote, natte gebied tussen Rijn en Elbe hadden we nu misschien Italiaans of Frans gesproken. Al in de eerste eeuw na Christus gaf het keizerrijk, met zijn superieure technologie, rechtssysteem en militaire macht het echter op en liet, na de nodige bloedige scher mutselingen, het land van de wou den, moerassen en kwelders over aan de inheemse bevolking, die naar hun idee te woest en te bar baars was om enige beschaving bij te brengen. Maar klopt het wel wat de Romeinen schreven? Wie waren eigenlijk de mensen die hier in Noord-Holland leefden en zich met hand en tand verzetten tegen die grootmacht uit het zuiden. Eén van die 'oer-Noord-Hol- landers' was Hilde, de vierde eeuwse inheemse vrouw van wie het gezicht werd gereconstru eerd. Wie was zij, waar en hoe leefde zij? En: hoe stierf ze en waarom werd ze op een zo bij zondere manier begraven? Door nieuwe technieken weten we nog veel meer over deze intrigeren de vrouw dan wat aan het grote publiek werd medegedeeld tijdens de tentoonstellingen 'Schatten onder je voeten' en in het boek 'Het land van Hilde'. Crime scene investigation in het Noord-Holland van bijna 2000 jaar geleden. De nieuwste uitkomsten van archeologisch onderzoek in onze regio worden geplaatst in een bre dere context en met meer infor matie over het Oer-IJ-gebied. Ook zullen de recent gevonden skeletten in Castrieum aangestipt worden. Het is een zeer boeiende speur tocht aan de hand van de arche ologische vondsten met veel beeldmateriaal. Iedereen is wel kom, toegang is gratis. De lezing wordt gehouden in Het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2 te Heiloo, aanvang 20.00 uur. U kunt zich opgeven via de e-mail: baduhen na® planet.nl of bij Marielies van Lente, tel. 072-5321668. Eén van de 'oer-Noord-Hollanders' was Hilde, de vierde eeuwse inheemse vrouw van wie het gezicht werd gereconstrueerd. Wie was zij, waar en hoe leefde zij? Het antwoord hoort u maandag 8 november bij Baduhena. Aangeiverde foto advertentie □anna c v uitvaartverzorging Heiloo e.o. nvm Kennemerstraatweg 386 Laanenderweg 67 (072) 540 56 36 www.gamma.com 'tbljkpfotlONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 76 NUMMER 44

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1