Week van de Mediawijsheid Krant Supermarkten Heiloo op zondag open Burgemeester Heiloo eerste 'Vriend van de Sint'! Herfst acties! Limmen rae A PE L LA Stormachtige Ook op (fa zondag DBORDEN tel. (072) 535 10 00 Nieuws uit Heiloo 3-13 Nieuws uit de regio 19-23 Sport in de regio 25-27 Familieberichten 30-31 Springschans proeft verantwoord voedsel Heiloo 3 Sinterklaas ontvangen in Limmen Informatie over facebook, apps en twitter in de bibliotheek Heiloo Middels loting zal men de volgorde van openstelling vaststellen voor, tijdens en erna Henny Stoop NIEUW BIJ AH LIMMEN ZONDAG OPEN 16.00-21.00 www.vanderborden.nl Albert Heijn V /X) VAN DER sinds 1933 V'MAKELAARS Kantoor Heiloo Terriërs MD2 bijt van zich af HEILOO - Vroeger schreven we een brief, belden we iemand op of waren we soms gewoon niet bereikbaar. Dat is toch niet meer te vergelijken met deze tijd? We chatten, skypen, hyven, blog- gen, twitteren, noem maar op. We kunnen razendsnel afstanden over bruggen en foto's, video's, ideeën met elkaar delen. We kunnen laag drempelig met politiei en beroemd heden discussiëren, die we anders nooit in levende lijve zouden ont moeten. We staan 24 uur per dag in verbinding met internet en elkaar. Wonderbaarlijk eigenlijk en spannend tegelijk. Is dit alles redelijk 'hocus pocus' voor u en wilt u meer weten over deze en andere ont wikkelingen? Wilt u met andere woorden wat Mediawijzer wor den? Dan bent u tijdens de 'Week van de Mediawijsheid' welkom in Bibliotheek Heiloo. Op drie mid dagen, van 14.00 tot 17.00 uur wordt een tipje van de sluier opge licht en kunt u eventueel oefenen met meerdere vormen van nieuwe media. Het programma is als volgt: Woensdag 24 november: face book en het maken van een eigen site Donderdag 25 en vrijdag 26 november: apps, twitter en eBooks. Woensdagmiddag 24 november wordt verzorgd door vier leerlin gen van het Bonhoeffereollege te Castricum (uit Havo 2) in het kader van hun maatschappelijke stage. De overige twee middagen zijn medewerkers van de bibliotheek uw gastvrouw/-heer op het web. Het betreft een zogenaamd inlooppro gramma, waarbij iedereen welkom is. Als u al weet dat u wilt komen en/of als u al specifieke vragen heeft, laat het dan even weten bij de klantenservice van Bibliotheek Heiloo, tel 072-5330670 of www. bibliotheekheiloo.nl. eek HEILOO - Het gemeente bestuur van Heiloo heeft besloten de winkelgebie den Stationsomgeving, Het Hoekstuk en Winkelhof 't Loo aan te wijzen als locaties waar openstelling op zon- en feestda gen vanaf 16.00 uur in beginsel mogelijk is. De ontheffing wordt verleend voor de duur van één jaar. Middels loting zal men de volgorde van openstelling van de supermarkten vaststellen. De gelote bedrijven zullen een plek opschuiven als na de loting blijkt dat een supermarkt feitelijk niet open kan, wegens ontoegankelijkheid van het com plex waarin het bedrijf is gelegen. De loting wordt verricht door een wethouder in het bijzijn van de aanvragers. Na afloop van het jaar zal men inventariseren welke supermarkt opnieuw in aanmerking wil komen voor de zondagse openstelling. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo 072 532 0345 Zaterdag ontving de burgemeester het 'Vriend van Sinterklaas'- keurmerk. Foto: Ricardo Marcker HEILOO - Zaterdag 13 novem ber ontving burgemeester Hans Romeyn als eerste het 'Vriend van Sinterklaas'- keurmerk. Een speciale delegatie Zwarte Pieten was na het aanmeren van de grote pakjesboot in Harderwijk met gezwinde spoed naar Heiloo gereden. Daar hebben zij samen met Jan Sengers, voorzitter van het Sinterklaascomité, het eer ste keurmerk aan burgemeester Romeyn uitgereikt. Het Vriend van de Sint-keurmerk is speciaal in het leven geroepen door het Sinterklaascomité om alle winke liers van Heiloo te bedanken die zich elk jaar inzetten om de intocht van de Goedheiligman in Heiloo mogelijk te maken. Zaterdag 20 november zal de Sint ook in Heiloo weer zijn intocht maken. Na de uit reiking zijn de zwarte Pieten Heiloo ingegaan om het keurmerk aan te bieden aan alle deelnemende win keliers. Het winkelpubliek kan deze herkennen aan de keurmerksticker bij de deur en natuurlijk aan de grote pot met strooigoed. J uitvaartverzorging Heiloo e.o. advertentie nvm Kennemerstraatweg 386 ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG J 6 NUMMER 46

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1