Krant Trefpunt blijft op huidige locatie Winterse toestanden in Heiloo Alkmaar Limmen zondag open 13 BORDEN .-JLAIbert Heijn tel. (072) 535 10 00 Goede doelen j ontvangen cheque Sport 27 Nieuws uit Heiloo 3-19 Nieuws uit de regio 21-25 Sport in de regio 27-29 Familieberichten 30-31 Dames softbal Double Stars veilig gesteld www.vanderborden.nl Zorg, aandacht en vertrouwen, ^ok in 2on. CA P Ed L LA 072 532 0345 12 december van 12.00 tot 17.00 uur KERST BIJ AH LIMMFN Open v.a. 16.00-21.00 uur ZONDAG'S ALTIJD OPEN Bijzondere kerststallen te zien bij Onze Lieve Vrouwe ter Nood Heiloo 13 Kantoor Heiloo /mJ van der sinds 1933 V'MAKELAARS De winter houdt hevig huis in Nederland. Voor de één is het een last, gladde wegen en paden zorgen voor gevaarlijke omstandigheden, maar voor wie wel van winter houdt is het heerlijk. Zo was de besneeuwde sledeheuvel in het Maalwater goed voor heel veel sneeuwpret. Foto: Caroiien Breed HEILOO - De kortstondig hevi ge sneeuwval van afgelopen weekend zorgde dat de ver keersader van Heiloo, de toch al zo drukke Kennemerstraatweg, op sommige plaatsen tijdelijk even dichtslibde. Kruipend met een slakkengange- tje glibberde het autoverkeer rond het middaguur van A naar B. Ook fietsers ondervonden de gevolgen van het winterse weer, maar geluk kig waren de gemeentediensten ook voor hen uitgerukt om fietspa den langs doorgaande wegen met sneeuwschuivers zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken. Eén opgewonden fietser maakte het zaterdagmiddag wel heel bont, door de bestuurder van de sneeuw schuiver de huid vol te schelden, terwijl deze ook voor zijn veilig heid aan het werk was. Natuurlijk viel er daarnaast sneeuwpret te beleven. De sledeheuvel in het Maalwater werd door kinderen met sleetjes weer druk bezocht. Bij veel huishoudens werd de ouderwetse sneeuwschuiver van stal gehaald en het pad naar de voordeur enigszins begaanbaar gemaakt. En dit is nog maar het begin van de winter.... Doordat de ondergrond flink was afgekoeld en de temperatuur onder het nulpunt dook, was er vervol gens sprake van flinke gladheid door ijzel. Na een aantal nachten vorst waren vanmorgen de wegen verder opgevroren en lag vooral op de woonstraten een laag ijs. Auto's reden stapvoets, fietsers moesten afstappen en voetgangers glibbe ren over de trottoirs. Voor de één een last, voor de ander een lust! HEILOO - Een verhuizing van het Trefpunt naar het nieuwe zorgcentrum Overkerck gaat niet door. De gemeente Heiloo, Stichting Welzijn Heiloo (SWH), de Samen werkende Bonden voor Ouderen (SBO, bestaande uit ANBO en KBO) en Viva! Zorggroep zijn vanaf sep tember 2009 met elkaar in gesprek om te onderzoeken of het Trefpunt een plaats kan krijgen in het nieuwe woonzorgcentrum Overkerck van Viva! Zorggroep. De verschillende partijen organiseren activiteiten in het Trefpunt waaraan veel inwo ners deelnemen. Een nieuwe plek voor deze activiteiten in het te ver bouwen zorgcentrum past goed in de gemeentelijke visie 'wonen, wel zijn en zorg', die door alle partijen gedeeld wordt. Bij het onderzoek is vooral gekeken naar de financiële mogelijkheden en de beschikbare ruimte. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. De gezamenlijke conclu sie van alle betrokkenen is dat de uitvoering van de verhuizing finan cieel niet reëel en niet verantwoord is. Het Trefpunt blijft daarom op de huidige locatie. Wethouder Jacob Ouderkerken: „Er is met een meewerkende houding van de Ouderenbonden en SWH serieus gezocht naar de mogelijkheden om het Trefpunt te huisvesten in het verzorgingshuis Overkerck. Helaas gaat dit om financiële redenen niet door. De uitwerking van de visie Wonen, Welzijn en Zorg voor dit deel van Heiloo kan gewoon door gang vinden. In het verzorgingshuis Overkerck komt nu ruimte met een leestafel, een biljart en een restau rant waar mensen uit de buurt, en uit heel Heiloo elkaar kunnen ont moeten." advertentie Htmn\/ Henny Stoop l UITVAARTVERZORGING Bcinnci t/m zaterdag 11 december ontvangt u bij elke aankoop een coupon t.w.v. €5.- die u op zondag 12 december bij besteding vanaf €25.- kunt inleveren. Laanenderweg 67 (072) 540 56 36 www.gamma.com GEEN [fa 'tbjüjzpfoLONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 022Ó 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 76 NUMMER 49 8 DECEMBER 2010 nvm Kennemerstraatweg 386

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1