Desirée Schmalschlager gaat uitdagingen niet uit de weg Krant Alkmaar Limmen lae 1 zondag open 13 BORDEN tel. (072) 535 10 00 19 december van 10.00 tot 17.00 uur —JAlbert Heijn !<jU NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-21 Nieuws uit de regio 25-26 Sport in de regio 27-29 Familieberichten 30-31 Muzikale show in Theater De Beun HSV vrijwilliger al 35 jaar actief Traditionele kerstboom staat weer 25 Sport 2/ Haar interesse voor de politiek werd gewekt in de jaren tachtig Zorg, aandacht en vertrouwen, ^ok in 2on. /mJ van der sinds 1933 V^MAKELAARS C A P E L L A 072 532 0345 Kantoor Heiloo www.vanderborden.nl Open v.a. 10.00-21.00 uur ZONDAG'S ALTIJD OPEN l 5 DECEMBER 2010 HEIILOO - Op termijn zou Heiloo zomaar weer een nieu we inwoner kunnen verwelko men, want wethouder Désirée Schmalschlager, thans woon achtig in Bilthoven, heeft de intentie om met haar gezin 'de mooie gemeente Bilthoven te verruilen voor de nog mooiere gemeente Heiloo'. „Het is handiger om daar te wonen waar je werkt en besluiten neemt. Om te besturen vind ik bin ding met de burgers van belang. Momenteel ben ik druk zoekende naar een woning in Heiloo." Désirée Schmalschlager (45 jaar) is wet houder namens D66-GroenLinks en Heiloo 2000 en heeft de por tefeuilles ruimtelijke ordening, duurzaamheid (waaronder milieu), groenbeheer, volkshuisvesting en w eek grondbedrijf onder haar hoede. Zij is geboren in Heerlen (Limburg) en opgegroeid in Utrecht. Zij heeft rechten gestudeerd, is getrouwd en heeft twee kinderen. Haar interes se voor de politiek werd in de jaren tachtig gewekt. „Veel pubers waren toen poli tiek geëngageerd. Er heerste grote werkeloosheid, er werden acties tegen kernwapens gehouden, et cetera. Er was van alles aan de hand! Toch vond ik mezelf op mijn achttiende nog te jong om de poli tiek in te gaan. Het vergt de nodige levenservaring om besluiten voor en namens de burgers te nemen." In 2002 werd ze fractievoorzit ter van GroenLinks in De Bilt. De partij vroeg haar in dat jaar om raadslid te worden. „Het raads werk voor GroenLinks zou in eer ste instantie een paar uur per week in beslag nemen. Maar ik ben ook nauw betrokken geweest bij het proces van de samenvoeging van GroenLinks en PvdA in De Bilt." Lees verder op pagina 3 HEILOO - De gemeente heeft de traditionele kerstboom bij de Witte Kerk weer geplaatst. De boom is twaalf meter hoog en blijft staan tot 6 januari in het nieuwe jaar. Uiterlijk met Driekoningen wordt de boom weggehaald: volgens de overlevering brengt het ongeluk als de kerstboom dan nog staat. Burgemeester Hans Romeyn is enthousiast: „De boom met zijn lichtjes is al van verre zichtbaar, en geeft een warm welkom aan iedereen die in deze kersttijd ons dorp binnenkomt." Foto: Caroiien Breed advertentie Honnw Henriy Stoop l UITVAARTVE iTZrO R G I N G nvm Kennemerstraatweg 386 Ecinnci Laanenderweq 67 (072) 540 56 36 www.qamma.com GEEN fa 'tl^Ljj^^tONTVANGEN? BI EL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 76 NUMMER 5O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1