Uitgeverij Uitkijkpost breidt uit met Weekblad De Uitgeester Politie treedt op tegen illegaal vuurwerk en vuurwerkoverlast Limmen Woninginbraken in Heiloo via ramen 13 BORDEN Stichting Veldwerk y\oestër de mooie herinneringen en ga vol vertrouwen 20ii in. tel. (072) 535 10 00 ^jV.AIbert Heijn Sport 25 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3 -19 Nieuws uit de regio 21 Sport in de regio 25 Familieberichten 26 - 27 Twee prachtige kranten met een rijke historie die goed bij elkaar passen Afie Nobelhuis' Volkering schrijft boek C A P E L L A /iJ van der sinds 1933 V^MAKELAARS Kantoor Heiloo KERST BI<J AH LI MM FN Zie onze kerst adv. oppag.3 Woningen aan de Kennemerstraatweg en De Stuifbergen geforceerd www.vanderborden.nl ZONDAG'S ALTIJD OPEN SintAdelbert iest nieuwe voorzitter ssmsi ^B ^B 22 DECEMBER 2010 REGIO - In Noord-Holland Noord zijn de laatste tijd al regelmatig harde knallen van vuurwerk te horen. Dit levert overlast en ergernis op voor mens en dier maar kan ook gevaarlijk zijn. Er worden her en der ook ver nielingen gepleegd met behulp van explosief materiaal. Het voortijdig afsteken van vuurwerk en het in bezit hebben ervan wordt door de politie aangepakt. Meld het ons als u overlast heeft en wacht zelf met het afsteken tot oudejaarsdag. Ieder gebied vereist een eigen aan pak. In sommige gebieden verloopt de periode naar de jaarwisseling relatief rustig, terwijl het in andere wijken onrustig is en er zelfs zeer m onveilige situaties ontstaan. Tijdens de jaarwisseling zet de politie extra mensen in, maar ook in de weken ervoor zijn politiemensen alert op illegaal vuurwerk of het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. Alle waarschuwingen ten spijt gaat het met vuurwerk gere geld mis. Onlangs nog verloor een man in Anna Paulowna vijf vingers doordat een groot soort rotje, een zogeheten Cobra Zes, plots afging. Het zware vuurwerk was illegaal gekocht. Vuurwerk wordt niet alleen voor de sier gebruikt, weet ook Dirk Haasnoot, wijkagent voor Heiloo. 'Uit de wijk Ypestein krij gen we geregeld meldingen dat er zwaar vuurwerk wordt afgestoken. Vaak gebeurt dat door jongeren. Onlangs is er nog een geldautomaat zwaar beschadigd op de Rosendaal door vuurwerk. Afvalbakken zijn ook vaak een doelwit'. De politie heeft voor grotere onderzoeken een speciaal vuur werkteam. Zij boeken de laatste weken regelmatig successen maar kunnen dat niet alleen. Mocht u getuige zijn van het voortijdig afste ken van vuurwerk, meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Tips over de handel in illegaal vuurwerk kunt u ook doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000. HEILOO/UITGEEST - Vanaf 1 januari 2011 is Uitgeverij Uitkijkpost de trotse eige naar van het weekblad De Uitgeester. Deze krant, opgericht in 1898, verschijnt wekelijks in een oplage van 3350 exemplaren in Uitgeest (in bijzondere gevallen ook huis- aan-huis verspreiding, dan is de oplage 5600) en kent hetzelfde lokale nieuwskarakter als de Uitkijkpost. Ook de lezers in Uitgeest rekenen op een vertrouw de mix van gemeentelijk nieuws, verenigingsnieuws, bijzondere gebeurtenissen, dorpsberiehten en natuurlijk acties en aanbiedingen van de winkeliers en ondernemers. Uitgever Bart Dobber van De Uitgeester draagt met ingang van het nieuwe jaar de zorg voor het blad met vertrouwen over aan Arnoud Mars en het ervaren team van de Uitkijkpost. Dit in de geruststellende wetenschap dat het zo geliefde Uitgeester week blad behouden blijft en bij hen in goede handen is. Arnoud Mars is blij met de nieuwe aanwinst: „Door toevoeging van De Uitgeester krijgt Uitgeverij Uitkijkpost een imieke gelegenheid om onze positie in deze regio te versterken! Het zijn twee prachtige kranten met een rijke historie die heel goed bij elkaar passen en qua verspreidings gebied mooi op elkaar aansluiten." In winterse sferen poserend voor 't Regthuys in Uitgeest, droegen de Uitgeester redactieleden 'hun' dierbare weekblad over aan het team van weekblad de Uitkijkpost. Vanaf januari is De Uitgeester eigendom van uitgeverij Uitkijkpost. V.l.n.r. Louis Krouwels, Marsha Bakker, Carolien Breed, Joke Cornelisse, Jan Baaij en Yvette Valkering. Foto: Vincent Bioothoofd Henny Stoop UITVAARTVERZORGING idvertentie nvm Kennemerstraatweg 386 A] HEILOO - Op dinsdagavond 14 december werd tweemaal inge broken in Heiloo. Bij woningen aan de Kennemerstraatweg en De Stuifbergen werden ramen gefor ceerd om sieraden en geld te ste len. Tussen 19.30 en 20.00 uur werd ingebroken in een woning aan de Kennemerstraatweg. De daders kwamen binnen door een slaap kamerraam aan de zijkant van het pand te forceren. De bewoners zaten tijdens de inbraak in de woon kamer naar de televisie te kijken. Uit de woning werden onder andere sieraden ontvreemd. Ook kreeg een huis aan De Stuifbergen bezoek van inbrekers. De inbraak vond plaats tussen 15.30 en 23.30 uur. Het ging hier om een seniorenwoning waar van op de begane grond een raam pje werd geforceerd. Uit de woning werden een portemonnee en een horloge gestolen. ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 76 NUMMER 51

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2010 | | pagina 1