2011: AH Limmen blijft in 2011 zeven dagen per week tot 21.00 uur open! (EDLimmen Drukbezochte nieuwjaarsreceptie in de Witte Kerk Nieuwjaarsduik VOORPAGINA NIEUWS p(Wr 13 BORDEN Begin januari starten wij met een unieke weekend spaaractie. ah-limmen.nl DIT IS EEN QR CODE Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 13-15 Sport in de regio 19-21 Familieberichten 22-23 Frank Schaap neemt afscheid van dierenartspraktijk Heiloo 3 tel. (072) 535 10 00 Sport 19 ALLE ZONDAGEN OPEN VAN 16. Een QR-code is een tweedimensio nale streepjescode. De letters QR zijn een afkorting van Quick Response ("snelle reactie"). Tegenwoordig beschikken alle smartphones over een QR-codescan- ner. Deze scanners kunnen realtime een QR-code scannen. Middels de QR code kunnen e-mail en internet adressen, telefoonnummers en tek sten worden aangeboden. Informeer naar de mogelijkheden voor gebruik in advertenties. Burgemeester benadrukt in nieuwjaarsspeech belang van samenwerken en rekening houden met elkaar Egmond De samenwerking kan dan ook niet meer vrijblijvend zijn' Heilooërs Rustige jaarwisseling www.vanderborden.nl Kantoor Heiloo /mJ van der sinds 1933 V'MAKELAARS schaatsen toertocht Henny Stoop I A P E L L A uitvaartverzorging KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 77 NUMMER 1 HEILOO - Onder grote belang stelling werd maandagavond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden, in de Witte Kerk. Net als elk jaar hield ook dit jaar burgemeester Romeyn zijn nieuw jaarsspeech, die hij opende met het motto voor 2011: 'Samenwerken is versterken', naar aanleiding van een brief van Anjo van Veen, (schei dend) voorzitter van de Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar, die in de Alkmaarsehe Courant een oproep deed om in de regio Alkmaar niet alleen te praten over een betere regio, maar er ook daadwerkelijk aan te werken. „Het mooie van deze brief is dat de gemeentebestu ren worden opgeroepen zich, meer nog dan voorheen, te richten op een goede, betere samenwerking met onze omliggende gemeenten. In het document waar de acht colleges van B&W in de regio Alkmaar mee akkoord zijn gegaan is een visie vastgesteld. Deze visie stelt dat de regio Alkmaar gediend is met een gezamenlijke aanpak waarin het karakter van de regio wordt ver sterkt als er wordt geïnvesteerd in haar betekenis als kennisregio met innovatie bedrijvigheid, als duur zame regio en als regio waar het toerisme een impuls moet krijgen. De samenwerking binnen de regio zal daarom verder moeten ontwik kelen en kan niet meer vrijblijvend zijn. Ook zo'n regionale cultuurvi sie past, wat mij betreft, binnen die samenwerking", aldus de burge meester in zijn speech. Lees verder op pagina 3 In zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte burgemeester Romeyn maandagavond dat samenwerken voor een gemeente als Heiloo noodza kelijk is, maar ook het hebben van respect voor elkaar. Lees verder op pagina 3 Foto: Ricardo Marcker advertentie HEILOO - De nacht van oud op nieuw was het op veel plaatsen in de regio druk. Er waren veel meldingen van geluidsoverlast en klachten over vuurwerk en brand jes. Helaas waren er ook weer de nodige vechtpartijtjes en vernie lingen. „Toch was het algemeen beeld een jaarwisseling die wel iswaar druk was, maar waar de sfeer over het algemeen goed was en waarin zich over het algemeen geen grote of ernstige incidenten voordeden", meldt de politie. In Heiloo noemt de politie slechts één incident. Men hield om 04.45 uur een 28-jarige Alkmaarder aan omdat deze een portier van een horecabedrijf aan de Pastoor van Muijenweg had bedreigd. nvm Kennemerstraatweg 386

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 1