V jy A 1 mm Krant V Voor mooie kortingen bij uw aankope Limmen Kijk mee: excursie werk 13 BORDEN jpjpjp Heiloo 3 A*P ELLA -'.Albl tel. (072) 535 10 00 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 13-15 Sport in de regio 17-19 Oud Heiloo 21-21 Regio 13 SPAAR BIJ AH LIMMEN ZONDAG OPEN 16.00-21.00 www.vanderborden.nl T-shirts uit Egmond naar Gambia gebracht Funakoshi ka rate ka's w succesvol in Belg ie Voor iedereen die vragen heeft over de bomenkap door Natuurmonumenten rondom de Katten berg /D van der sinds 1933 V^MAKELAARS Kantoor Heiloo Start van muzikale avonturen voor peuters bij Muziek- en dansschool Heiloo 26 JANUARI 2011 Henny Stoop V uitvaartverzorging Heiloo e.o. O72 532 O345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo info@capella-uitvaartverzorging.nl HEILOO - Begin februari starten acht muzikale avonturen voor peuters bij de Muziek- en Dansschool Heiloo. Muziek maken, zingen, muziekinstrumenten knutselen, bewegen en spelen zijn de elementen om je fantasievleugeltjes te geven tijdens deze avonturen. Kom en proef de eerste les vrijblijvend mee! De cursus is bedoeld voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar met een ouder of verzorger. Tijdens deze avonturen komen thema's uit de belevingswereld van peuters aan bod zoals; buitenspelen, beer is ziek, lente in zicht, Elsje Fiederelsje, Rambarassa, et cetera. Muziek maken, liedjes zingen, dansen en bewegen spelen en ontdekken, knutselen en verkleden komen aan bod. Kleine kinderen zitten boordevol fantasie, die wordt dan ook extra geprikkeld door de gebruik te maken van eenvoudige muziekinstrumenten en plezierige speelmaterialen. Samen met een ouder of verzorger worden hier mee de eerste stappen gezet om de creativiteit te ontwikkelen en te beleven. De cursus wordt ver zorgd door de enthousiaste en deskundige docente Evi Velders. De cursus gaat van start op woensdag 9 februari, van 09.30 tot 10.15 uur, aan Het Veld 1 te Heiloo. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 072-5332460 of kijk op WWW. muziekendansschoolheiloo.nl. Foto: Jacques van der Sterren advertentie Veel mensen maken zich druk om de bomenkap in het bos. Voor hen wordt zondag een excursie gehouden. Aangeleverde foto in uitvoering nvm Kennemerstraatweg 386 HEILOO - Onlangs is Natuurmonumenten begon nen met de herstelwerkzaam heden op landgoed Nijenburg. Gedurende circa twee maan den worden bomen gerooid op diverse plekken rondom de Kattenberg en in het Engelse Werk. Ook zal de Kattenberg een stevige opknapbeurt ondergaan. Om onge lukken te voorkomen en veilig te kimnen werken zijn in deze periode delen van het gebied tijdelijk afge sloten. Om u hier toch mee te laten kijken nodigt Natuurmonumenten iedereen uit om op zondag 30 janu ari mee te lopen met een excursie waarin wordt uitgelegd wat er pre cies gebeurt, hoe en waarom. Gaat u mee? Meldt u zich dan hier voor aan via Nijenburg@natuurmonu- menten.nl en geef aan met hoeveel mensen u komt. Zo kan men ervoor zorgen dat de groepen niet te groot worden. Start is om 13.30 uur bij de Kattenberg, tot circa 15.00 uur. Natuurmonumenten voert dit her stel uit om het cultuurhistorische karakter van dit Rijksmonument te versterken. In het najaar van 2011 zullen de werkzaamheden wor den afgerond door de aanplant van honderden bomen en duizenden heesters in datzelfde gebied. Deze werkzaamheden zijn de laatste werkzaamheden van het Herstelplan Nijenburg waarmee de cultuurhisto rie op het landgoed weer volop te beleven is! Meer informatie vindt u op www.nm.nl/nijenburg. ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK 00K OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 76 NUMMER 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 1