h H. V A pe l la La Locanda Bodemverontreiniging onder Holleweg Krant Limmen Massimo di Lenardo komt naar Heiloo rae Wining Dining Weekend spaaractie voor u of uw autoi, Schoonmaak- en opruimactie stoere meiden Heiloo3 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 1 -11 Nieuws uit de regio 23-25 Sport in de regio 27 - 29 Open huizendag 18 - 21 Cavelerie Ere-Escorte in Egmond Leuke visserij op de Grevelingen sS* 1 Sport 29 Onder de bestrating is verontreiniging aangetroffen 4-gangenmenu incl. wijn 42,50 Burgemeester en wethouder helpen bij Dorcas jj^NSGK <3> ^^^armteserviceI COM BI KETEL ACTIEWEKEN HR-combi ketel Early dining SPAAR BIJ AH LIMMEN ^^.AlbTffHeijn ZONDAG OPEN 16.00-21.00 23 MAART 2011 HEILOO - Annelies Westerbeek uit Limmen maakt deze sfeervolle lente foto en mailde ons: „De kro kusjes staan in bloei met prachtige lila kleurtjes. Op naar het voorjaar!" Foto: Annelies Westerbeek advertentie 31 mei 1 juni zal hij zijn wereldbekende wijnen bij een 5-gangendiner in La Locanda, persoonlijk inschenken en toelichten. Reserveer tijdig Henny Stoop J*" y uitvaartverzorging Heiloo e.a Ons theater. Waar Femke de sterren van de hemel speelt. NSGK helpt kindere een handicap. Help jongeren met en word donateur. Kenn.straatweg 107 Alk tel. 072 532! 1851 BC Heiloo VIV www.lalocar HEILOO - De Holleweg wordt gefaseerd vier maanden afgeslo ten voor het vervangen van de riolering en de herinrichting tot fietsstraat. Bij onderzoek is in de grond verontreiniging aange troffen. Uit onderzoek bleek dat de afvoereapaeiteit van de riolering in de Holleweg onvoldoende is. Samen met de ouderdom en de huidige staat van het riool vormde dit de aanleiding om het riool te vervan gen. Tevens legt de gemeente een extra riool om het regenwater af te voeren. De werkzaamheden aan de riolering betreffen het gedeelte van de Holleweg tussen de Vinkenlaan en de Ter Coulsterlaan. In het 'Verkeersplan Heiloo' is de Holleweg benoemd als belangrijke fretsverbinding. Daarom is besloten de hele Holleweg in te richten als fietsstraat. Een fietsstraat houdt in dat de weg bedoeld is voor fietsers. Automobilisten zijn 'te gast' en moe ten zich aanpassen aan het frets- verkeer. „Om het fietsen door de Holleweg aantrekkelijker te maken, vergroten wij het comfort voor de fietsers. De hobbels die er nu liggen gaan we verwijderen en de fietsers op de Holleweg krijgen voorrang ten opzichte van de kruisende wegen", zegt de gemeente. „Voordat wij met werkzaamhe den aan de slag gaan is een bodem onderzoek verplicht. Onder de bestrating van de Holleweg is bij dit onderzoek in de grond verontreiniging aangetroffen. Lees verder op pagina 3 w eek tel. 072 5325376 www.lalocanda.nl woensdag 23 en 30 maart C 072 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo info@capella-uitvaartverzorging.nl klokthermostaat vanaf 689 (ind. BTW) 0900-23 56 897 50 vestigingen in Nederland w ww.wa rmtese rvice. n I Van 16.00 t/m 19.00 uur dineren met 25% KORTING vrijdag, zaterdag en zondag HEILOO - Burgemeester Hans Romeijn en wethouder Jacob Ouderkerken hebben donderdag 10 maart een middagje geholpen bij Dorcas. Zij hebben zich laten informeren over de werkzaam heden, de vrijwilligers en de goede doelen van de Dorcas winkel aan de Kennemerstraatweg. Aangeleverde foto ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG JJ NUMMER 12

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 1