Aandacht voor cultuurhistorie Krant La Locanda V DE (LUB DURVEN DOEN Limmen *5 Wining Dining Laatste kans om uw stempelkaart vol te rae APE L LA Albert Heijn NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Springschans start thema duurzaamheid Heiloo 13 Nieuws uit Heiloo 3-13 Nieuws uit de regio 15-23 Sport in de regio 24-27 Familieberichten 30-31 Veel animo voor N-H Rally Early dining Van 16.00 Cadeaubonnen Verras 4-gangenmenu Het is zover. Ontspannen dineren, t/m 19.00 uur je vrienden incl. wijn 42,50 dankzij een met culinair dineren! verbeterde akoestiek! Geeft kinderen een steuntje in de rug! The Yoga^ Company ^^varmteservIceI CV-KETELS RADIATOREN VASTE LAGE PRIJZEN! SPAAR BIJ AH LIMMEN ZONDAG OPEN 16.00-21.00 Lammetjesdag bij familie Onderwater goed bezocht Sport 19 Schoolvoetbal met fanatieke spelers 6 APRIL 2011 Zondag 3 april was er lammetjesdag bij de familie Onderwater aan de Vennewatersweg. Jong en oud kwam een kijkje nemen en er werd zelfs onder het oog van sommige bezoekers een lammetje gebo ren! Foto: Ricardo Marcker adverte ntie HEILOO - Het college van bur gemeester en wethouders heeft een nieuwe nota cultuurhistorie vastgesteld, hoe het op de lange termijn de bijzondere identiteit, en daarmee de hoge ruimtelijke kwaliteit van Heiloo, veilig wil stellen. Kernpunten daarbij zijn: minder regels, meer voorlichting en bewust wording van de inwoners. Ook sluit het voorgestelde beleid naadloos aan op het landelijke en provinciale beleid, door cultuurhistorie in een vroeg stadium in alle planvorming mee te nemen. Wethouder Jacob Ouderkerken: „In Heiloo vind je fan tastische cultuurhistorische elemen ten terug. Je kimt daarbij denken aan het landgoed Nijenburg, maar ook aan de ligging van de boerde rijen op de grens van de strandwal en de strandvlakte. Met de nota cultuurhistorie geven we richting aan behoud van onze kwaliteit en onze identiteit, waarbij we geen nieuwe ontwikkelingen hoeven te schuwen." Heiloo wordt volgens de nota ondermeer gekenmerkt door het contrast tussen de bebouwde strandwal en de lege strandvlaktes, het noord-zuid gericht wegenpa troon en oost-west gericht verka velingspatroon, tuinderactiviteiten aan de zuidzijde, groene scheiding aan de noordzijde, protestantse en katholieke dorpskernen gescheiden door het gemeentebosje, invulling van de historische linten met losse bebouwing, en waterputten waar om heen de twee Middeleeuwse kernen van Heiloo zijn ontstaan; bij de Witte Kerk en op het terrein van Onze Lieve Vrouw ter Nood. De nota zal eerst worden bespro ken door de gemeenteraad in de commissie Openbare Ruimte van 20 april aanstaande en wordt daarna naar verwachting vastgesteld in de raad van 9 mei aanstaande. w eek Kenn.straatweg 107 tel. 072 5325376 1851 BC Heiloo VIV www.lalocanda.nl van woensdag t/m zondag woensdag 20 en 27 april Henny Stoop c J uitvaartverzorging Heiloo e.a O72 532 O345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo info@capella-uitvaartverzorging.nl De Club Durven Doen is be doeld voor kinderen die (soms) verlegen, faalangstig en/of te ruggetrokken zijn. Op school vinden ze het vaak moeilijk om iets te presteren of ze zijn gauw onzeker. Onzekere kinderen hebben meer tijd nodig om zich te (leren) uiten en hun fantasie en eigenheid te gebruiken. your "Beauty, your Spirit, your Sty Ce Vanwege de vele aanmeldingen 2 EXTRA CURSUSDAGEN WOENSDAG 6 APRIL MAANDAG 11 APRIL Tijd: 16.00- 17.00 uur Leeftijd: 6 t/m 9 jaar Kosten voor 10 x 85.- Aanmelden bij The Yoga Company T: 072 5052354 06 18741193 E: theyogacompanyforkids.nl theyogacompany.nl SANITAIR EN DAKBEDEKKING 0900-23 56 897 (0900-belnuWS) €0,01 p.m. 49 vestigingen in Nederland of bestel op warmteservice.nl ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 77 NUMMER 14

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 1