Drie Lintjes in de gemeente Castricum Bloemendagen Limmen groot succes NIEUWS UIT DE REGIO Mevrouw Blokker, meneer Scheepmaker en meneer Weber werden onderscheiden Afscheid burgemeester Emmens-Knol regio 24 Met dit jaar drie keer zoveel volwassen mozaïeken Meneer Scheepmaker ontwierp de populaire Limmer vlag Is het MCA Heer Hugo Waard' wint Bronzen Hyacint ^kopij voor de redactie@uitkijkpost.nl Mevrouw Blokker, meneer Scheepmaker en meneer Weber kregen een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Emmens-Knol. Aangeleverde foto REGIO - Elk jaar opnieuw reikt de gemeente Castricum het weekend voor Koninginnedag de lintjes uit voor diegene die het verdienen. Vrijdag 29 april ontvingen mevrouw Blokker, meneer Scheepmaker en meneer Weber een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Emmens-Knol. Mevrouw Blokker is voor Alzheimer Nederland in de regio Midden Kennemerland een belang rijke schakel tussen afdelingsbe stuur en de Zorgketen Dementie. Samen met het bestuur staat zij voor een ambitieus programma dat zich richt op mensen met dementie en him naasten. Voor de stichting Reigersdaal zette zij zich ook in. Van 1978 tot 2009 was zij op vele fronten actief. Zo nam ze zitting in het bestuur van de Zonneheuvel en was zij de laatste tien jaar lid van de Raad van Toezicht. Maar niet alleen voor grote organisaties maakte zij zich sterk. Al jaren behartigt zij de belangen van een mevrouw uit Castricum die in 1986 in een slechte situatie verkeerde. Zo zorgde ze voor onderdak in de Zonneheuvel en heeft ze nog altijd intensief con tact, voor bijvoorbeeld financiële zaken. Naast haar vrijwillige hulp die ze in de zorg stak, zet mevrouw Blokker zich ook al jaren in voor het COV koor. Vanaf 1989 is zij zelf lid van het koor en zij was van 1997 tot 1999 lid van de kaseommissie. Al snel werd zij in 2002 gevraagd voor zitter te zijn van de feestcommissie. Altijd staat zij er vol enthousiasme en vervult de belangrijke schakel tussen de dirigent en de leden. Meneer Scheepmaker is er eigenlijk altijd bij als er in Limmen iets geor ganiseerd wordt. Zo is hij vanaf 1997 tot aan vandaag lid van de Raad van Elf Uylenspiegels. Hij zorgde ervoor dat carnaval in Limmen een feest werd voor iedereen. Ook werd tijd besteed aan cultureel erfgoed. Hij zet zich in voor de Vrienden van de Vredeburg. Elk lid betaalt een bepaald bedrag voor het onderhoud en meneer Scheepmaker organi seert vier leuke avonden per jaar om iets terug te doen. Bij de traditie van de Bloemendagen ontbreekt hij ook niet. Met 'Klus van 55 plus' roept hij 55 plussers op om mee te doen aan het maken van een mozaïek voor de Bloemendagen. Daarnaast was hij een van de drijvende krachten achter de Stichting Limbon. Deze stichting organiseerde een jaar lang feesten, omdat Limmen 1250 jaar bestond. En dat was nog niet alles, hij ontwierp zelfs de Limmer vlag die razend populair is in het doip. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, maar naast dit alles heeft meneer Scheepmaker zich ingezet voor de stichting Welzijn Ouderen Limmen, beter bekend als de SWOL en de Jeu de Boulesvereniging. Meneer Weber- heeft een grote voorliefde voor sport. Naast beoe fenaar van voetbal, badminton, volleybal, tennis, waterpolo, bas ketbal en niet te vergeten honkbal heeft hij zich niet alleen binnen de lijnen sterk gemaakt voor diverse clubs. Ruim 18 jaar was hij lid van het bestuur van omnisportvereni- ging Axmeriseota, waar hij diverse functies uitoefende. Mede door zijn inbreng werd een basketbalteam aan de club toegevoegd. Achttien jaar was hij de secretaris van sec tie badminton en organiseerde tien jaar lang met enthousiasme het Dorregeest toernooi. Sport bleef belangrijk en in 1992 richtte hij de honk- en softbalvereniging, de Blackbirds op. Eerst bracht hij men sen met sport- en verenigingsach tergrond bij elkaar en ging daarna op zoek naar leden. En toen moest er nog een veld sponsers, clinics, toernooien en elubbad worden geregeld. Niks was meneer Weber te veel. Naast de sport zet hij zich na zijn pensioen in voor de mede mens die wat extra aandacht kan gebruiken. Sinds de oprichting van het Cliëntenplatform is hij er actief. Eerst in de combinatie voorzitter secretaris, tegenwoordig als secre taris. Daarnaast heeft hij samen met zijn vrouw van 1998 tot 2008 gezorgd voor de buurman van zijn schoonmoeder, die veel gezond heidsproblemen had en niet kon rekenen op steun van eigen familie. Ook het Rode Kruis kon op hem rekenen. Van 1995 tot 1999 was hij bestuurslid in Akersloot. Meneer Weber was ook nauw betrokken bij de oprichting van de bibliotheek in de Parochie Jacobus en sinds 2007 weer bezig voor de Stichting Steunpunt Uitkeringsgerechtigden. LIMMEN - De Bloemendagen Limmen zijn echt een succes te noemen. Met 42 volwassen mozaïeken, negen straatver sieringen, zes bloemsierkunst deelnemers, één junior mozaïek (14-18 jaar) en 17 jeugdmoza- ieken was er bijna een verdrie dubbeling van het aantal vol wassen mozaïeken. Sommige prikploegen hebben dit jaar zelfs twee mozaïeken voor him rekening genomen. Omdat alle mozaïeken goed verspreid door het dorp staan, is er bijna wel in elke straat een mozaïek of straatversie ring te zien. Het is echt een feest om nu door Limmen te rijden. De hoofd prijs, de winnaar van de Zilveren Tulp is geworden: De Wiekenders op de Wieken 61 met hun mozaïek 'Pastoor Vlaar géén bezwaar pimt uit!' Hij kwam zondagavond zelfs persoonlijk naar him mozaïek kij ken! De winnaar in de categorie tra ditioneel mozaïek (=beim) is gewor den: We doen het met de buren op de Ostara 2-4 met hun beun '100 jaar Annie M.G. Schmidt'. Zij winnen de Bronzen Narcis. De winnaar van de Bronzen Hyacint is Prikploeg Jan aan de Theebos 20 met hun mozaïek: 'Is het MCA Heer Hugo Waard'. Zondagmiddag was er vanaf de Burgerij de traditionele rondrit waarbij Hofkapel de Kinkeluters samen met de Bloemenmeisjes een hulde brachten aan alle drie de win naars. Foto's van de Bloemendagen zijn terug te vinden op www.bloemendagenlimrnen.nl. London Bridge heeft veel bekijks. Foto: Ricardo Marcker

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 23