Sponsoravond bij voetbalvereniging HSV HSV Limmen nieuws Start nu met 50,- voordeel bij Dorssports Familie van Diepen opnieuw clubkampioen SPORT 2 7 INGEZONDEN MEDEDELING Onderlinge wedstrijden WWSW Mick Meijer haalt goede resultaten UITSLAGEN Foresters 65 jaar én in spannend competitieslot Jaarvergadering DVW Heiloo UITKIJKPOST 4 MEI 2011 HEILOO - Donderdagavond 19 mei houdt voetbalvereniging HSV een feestelijke sponsoravond in clubhuis de Basis. De club is verheugd als hoog tepunt van de avond de inspirerende spreker Pieter de Waard, Algemeen Directeur van Telstar, te kimnen presenteren. De avond is bedoeld voor sponsoren, Vrienden van HSV en ondernemers uit de regio. Voorzitter Michel Engelsman van voetbalvereniging HSV: „Het wordt een inspirerende en gezellige avond. Pieter de Waard zijn verhaal heeft als titel: 'Voetbal? Een lastige onderbreking van een geweldige avond!' of 'Waarom keukens verko pen het mooiste vak ter wereld is'. Hierin belicht hij de betekenis en waarde van het (betaald)voetbal en geeft hij zijn eigenwijze visie op de toekomst." Robert Jan de Waard is voorzitter van de Vrienden stichting: „Voor het wel zijn van voetbalvereniging HSV zijn sponsoren en leden van de Stichting Vrienden van HSV onmisbaar. Dankzij de inkomsten uit sponsoring en met de slagkracht van de Stichting Vrienden van HSV blijft de club financieel gezond. Om onze sponsoren en alle Vrienden te bedanken en onze verbon denheid te vieren, nodigen we onze relaties samen met him partner uit voor deze feestelijke sponsoravond." Engelsman: „Voor sponsoring bij HSV gel den de volgende vuistregels: afspraak is afspraak, sponsors krijgen waar voor him geld en wij maken de belofte dat wij zorgvuldig omgaan met men sen en middelen." „De gasten zullen worden bijgepraat over de laatste ont wikkelingen bij de club", zegt de Waard. „Op het programma staat ook het nieuwe kledingplan van Maurice Oiy, een wijnsehenkerij van René Groot van De Ontdekking en een toelichting op de drukbezochte website. HSV heeft naast passie voor voetballen ook een warm hart voor gezelligheid. Het wordt dus een gevarieerde avond op donderdag 19 mei." De organisa tie nodigt nadrukkelijk ook nieuwe sponsoren uit om deze avond te komen genieten en de club beter te leren kermen. AKERSLOOT - Op donderdag 14 en maandag 18 april werden de onderlinge wedstrijden en het gymfestijn gehouden van WWSV. De allerkleinsten van bijna drie jaar konden hun kunsten laten zien aan hun ouders en grootouders. Zij gymmen pas vanaf januari. Ze klimmen en klauteren dat het een lieve lust was. Grootouders glommen van trots omtrent hun kleinkind, af en toe hielden ze hun hart vast. Ze kunnen al steeds beter het alleen over een wandrek en een bank glijden. Springen op een trampo line kunnen ze ook met gemak. Na een glaasje limonade kreeg ieder een gymfestijndiploma en een snoepmedaille mee naar huis. Op de foto: (vlnr) Nina Veldt, Jennifer Matta, Malou en Sophie Verhaar, Renée Sap, Dorine Mons, Jessy van der Horst en Sara en Sophie Regeling. Achter hen de juf Dorien. Aangeleverde foto SPORTVISSEN LIMMEN - Zondag 1 mei werd de vierde wedstrijd gevist voor de witviscompetitie van HSV Limmen. Er waren 16 vis sers die een woest klotsend Uitgeestermeer als stek moch ten bevissen. De koude en keiharde oosten wind maakte nauwkeurig vissen onmogelijk, maar gelukkig was de vis redelijk bijtlustig en viel er voor 14 man vangst te tellen en te wegen. Slechts de visser op stek één wist redelijk droog te blijven, de andere vissers werden door weekt door het opwaaiende spat- water. Door de golfslag was vissen met een dobber totaal onmogelijk, er werd door alle vissers dan ook ingezet op voerkorf of werplood. De aanbeten waren echter moei lijk te zien, waardoor de vangs ten toch aan de lage kant bleven. De totale vangst bedroeg ruim 56 kilo, verdeeld over 125 vissen. Het waren voornamelijk brasems, wat blankvoorn en enkele windes. In de A-groep was het Co Bakker, die weer een één op zijn lijst kon bijschrijven. Met bijna 10 kilo brasem was hij de terech te winnaar. Zijn buurman Gerrit Tuijn werd met ruim acht kilo tweede. Verrassend was de derde plek voor Rien Faasse, die nor maal vooral bekend staat als de kleine-visjes-specialist. Met 6250 gram aan brasem was hij deze keer een gewichtige tegenstan der. In de B-groep is een span nende strijd gaande tussen Marcel Aequoy en Jan van Willigen. Ook vandaag gaven ze elkaar maar wei nig toe. Marcel was deze keer met 7250 gram winnaar, Jan volgde op gepaste afstand met 5400 gram. De rij prijswinnaars werd hier geslo ten door onze enige vrouw in het gezelschap: Mandy Schouws, die vier kilo wist te vangen. Vrijdag 6 mei worden er tij dens de Open Dag van Zwembad Dampegeest door HSV Limmen diverse demonstraties gegeven door commissieleden van de HSV Limmen. Men kan onder ande ren kijken en meedoen met Rien Faasse, die op witvis gaat vis sen naast de Stetbmg. Erik Groot verzorgt, gewapend met vijftien vlooiennetjes en vele zoekkaarten, twee workshops waterdiertjes en waterplantjes herkennen. Beide activiteiten zijn vooral geschikt voor de kinderen, maar voor vol wassenen ook leerzaam. Peter van der Heijdt zal een kunstaas- en werphengelworkshop verzorgen in het bad. Alle activiteiten zijn, net als de gehele Open Dag, gratis te bezoeken en worden meerdere keren herhaald. Topspreker Pieter de Waard van Telstar komt 19 mei naar Heiloo. Aangeleverde foto HEILOO - Dorssports biedt voor diegene die nog voor de zomer 'in shape' willen komen het imieke 'pre-summer' programma aan. Fitnesscoördinator Peter van Wijk vertelt: „Het pre-summer programma is een sportprogramma om voor de zomer nog 'in shape' te komen en wordt opgesteld door erva ren instructeurs. In het sportprogramma worden diverse eardio oefeningen (lopen, roeien, fietsen, etceteia) gecombineerd met krachtoefeningen. Deze combinatie, al dan niet gecombineerd met diverse groepslessen zorgen voor een beter uithoudingsvermogen, toename van spierkracht en uiteindelijk een strakker lijf! Ook kim je alvast een kleurtje opdoen in de zonnebank zodat je 'summer proof bent! En dit allemaal all-in." Dorssports heeft onlangs nieu we abonnementen geïntroduceerd. Studenten sporten nu al vanaf 25,- per maand en volwassenen vanaf 30,- met het daluren lidmaatschap. Wanneer je voor 16 mei inschrijft profiteer je ook nog eens van minimaal 50,- voordeel! Nieuwe leden krijgen 50% korting op het inschrijfgeld en sporten twee weken gratis! Graag tot ziens bij Dorssports: De Dors 5-7, Heiloo, gevestigd naast Dorssports Tennis, tel. 072-5321106/ www.dorssports.n]/info@dorssports.nl. HEILOO - Mick Meijer uit Heiloo heeft tijdens de motorcross op Koninginnedag in Heerhugowaard een vierde en een vijfde plaats behaald in de 85cc lage wielen klasse. Hij rijdt op een Kawasaki KX 85 en was zeer blij met het resultaat. Aangeleverde foto BRIDGEN HEILOO - 18 april werd het bridgeseizoen met een gezel ligheidsdrive afgesloten en werden de diverse kampioenen gehuldigd. Familie van Diepen werd opnieuw, met een ruime voor sprong op de heren Coen Laan en Henk de Groot die tweede wer den, clubkampioen en kon dus de wisselbeker overnemen van de heer Dijkema en van Heivoort. Mevrouw Vecht en de heer Schouten haalden met overmacht de Lies Harreveld trofee binnen en mevrouw van Dam en de heer Kuiper wonnen het puntenkampi- oenschap met een verschil van één punt meer dan de heer van Duijn en Kaashoek. Tenslotte werd de slemcompetitie door de dames van Baar en Haan gewonnen met veer tig punten, bijna het dubbele van de score van de dames Hommes en Schouten, die met 21 punten op de tweede plaats eindigden. Het zomerreces is ingegaan en op 5 september gaat het nieuwe sei zoen weer van start. Heeft u interesse om te komen bridgen of wilt u meer informa tie, neem dan contact op met Ton Mooij of Gerrit van der Klis, tel. 072-5336172 of 072-5111525). Oppositie HEIL00 - Uitslagen Oppositie, ronde 27:1. Jan Jonkheer - Albert Bouma 0-1, 2. Joop Kerst - Kees Jongkind 0-1, 3. Timardi Verhoeff - Simon Smit 1-0, 4. Bouke Woudstra - Piet Manni 1/2-1/2, 5. Frits van der Werft - Cor van Etten 1/2- 1/2, 6. And ré van der Ark - Fred Smith 1-0, 7. Indriaas Booij - Herman Maas 0-1, 8. Peter Foikertsma - Aart van den Brink 1/2-1/2, 9. Harry de Jager - Johan van der Wai 1/2-1/2,10. Matthijs Mühren - Richard Sauer 1/2-1/2. Zwembad Loos HEIL00 - Onderstaande kinderen heb ben zaterdag 23 april namens zwembad Loos afgezwommen in Zwembad De Witte Brug te Castricum. De geslaagden zijn: diploma A: Senna Bel, Eef van der Sluis, Marit van der Steen, Roel Versteeg en Tymen Zwart. Diploma B: Pien Borst, Vito Jak, Owen de Jong, Quincy Koper, Guus van Leeuwen, Fré Lust, Esmee Nebbeling, Kaeso Oosters, Jiakang Sun, Carolientje Versteeg en Isis Visser. Heilooër Bridge Club HEILOO - De bridgecompetities op de donderdag en de dinsdag zijn afge lopen. Woensdagavond werden in de grote zaal van het Open Huis tijdens de einddrive de kampioensprijzen per lijn uitgedeeld. Kampioen van de A-lijn: mevr. C. Coebergh - dhr. G. Kemmere 56,70; B-lijn: dhr. R. van Leijden - mevr. W. Molenaar 52,50; C-iijn: mevr. R. Rohn - dhr. C. Zuurbier 51,34; D-iijn: dhr. J. Evers - dhr. P. Lampe 50,01. Uitslagen van einddrive: A-iijn; 1. Kemmere - Koomen 66,25; 2. Deitmers - Hutten 62,50; 3. Koot - Rotteveel 56,88. B-iijn: 1. Leering - Turk 65; 2. fam. Huijgen 63,13; 3. fam. Cnossen 54,38. C-iijn: 1. Haanstra - Rutjes 61,88; 2. Koenders - Van der Wardt 54,38;3. Haan - Hurkmans 53,13. D-iijn: 1. De Kierk - Uiji 63,13; 2. Coebergh- Tiei 61,25; 3- Oigers - Weei 60. E-iijn: 1. fam. Van Wiechen 69,38; 2. Fioris - Wijnbeek 64,38; 3. Haan-Van Loon 60. Aiie uitsla gen op www.heiiooerbridgeciub.ni. HEILOO - Niet alleen op de ere divisie-velden wordt het spannen der en spannender: in de tweede Klasse A van het zondagvoetbal strijden de clubs uit Heiloo om lijfsbehoud en treffen elkaar ook nog eens op de laatste speeldag op Het Maalwater. Voor het zover is staat aanstaande zondag voor De Foresters de laatste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma, waarin gespeeld gaat worden tegen VSV uit Velserbroek. Aangezien De Foresters dit jaar 65 jaar bestaan (De Uitkijkpost heeft daar onlangs met twee foto-pagina's een mooi overzicht van gegeven), zal er sowie so na afloop feest gevierd worden. De aanvang van de wedstrijd tegen VSV is om 14.00 uur, iedereen is welkom. HEILOO - Op donderdag 19 mei houdt hengelsportvereniging De Vroegte Wint (DVW) haar jaarver gadering. De vergadering is toegan kelijk voor leden en vindt plaats in een zaal van het Open Huis in winkelhof 't Loo, aanvang 20.00 uur. De Jaarstukken liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in de vergader ruimte. Meld u bij voorkeur aan via Informatie@DeVroegteWint.nl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 27