Vijf Koninklijke Onderscheidingen voor inwoners van Heiloo Rondleidingen op het landgoed Nijenburg k H E I L O O Ik streef naar perfectie. Zeker bij een uitvaart." 3 Associatie Uitvaartverzorging Springschansleerlingen helpen Dorcas MeuG speelt de splinters uit het BukBuk podium De mensen Vertrouwd n Associatie Uitvaartverzorging. ij- www.associatieuitvaart.nl tel. 0800-0375 UITKIJKPOST 4 MEI 2011 HEILOO - De leerlingen van groep 5 van de Springschans waren vorige week dinsdag onder leiding van juf Tineke en juf Roos op bezoek bij de Dorcas winkel in Heiloo. Eerst werd hen het een en ander verteld over de winkel en de goede doelen van Dorcas en daarna mochten de kinderen meegebrachte spullen bij de inbreng aanbieden en samen met Ingrid en Debby van Dorcas de prijzen vaststellen. Hierna werden de spullen in de winkel geplaatst en gingen ze allemaal naar buiten voor een foto en een verfrissend glaasje limonade. Aangeleverde foto HEILOO - Op zaterdag 7 mei is Heiloo aan de beurt om het gruis tussen de tanden door te laten blazen. De energieke Raunch Roll van MeuG heeft een Dr.Feelgood, Stooges en AC/DC smaakje met een eigen gevoel. Het dampt, stampt en rockt. Aanvang 21.30 uur, vrij entree. Het album 'Two rectifiers and some Goodwill' is gratis te downloaden op de MeuG webstek http:/Avww.aberkrom. nl/meug. Aangeleverde foto HEILOO - Binnenkort zijn de restauraties van het Landgoed Nijenburg voltooid. Nog voor dat dat het geval is krijgt u de unieke kans om een exclusieve rondleiding mee te maken. Slechts zes dagen geven Vereniging Hendriek de Keyser en het Stedelijk Museum Alkmaar u de gelegenheid het huis, het koetshuis en de tuinen te bezichtigen. De speciale rondleidingen op Nijenburg worden op 15, 21 en 29 mei en op 13, 21 en 27 augustus gehouden. U krijgt onder andere de bijzondere 'blauwe kamer' te zien. Deze is gerestaureerd en geheel in Lodewijk XIV-stijl terug gebracht. De tentoonstelling 'Prachtig Portret' in het Stedelijk Museum Alkmaar is nog tot en met 4 september te zien. De combitickets voor de rond leidingen en toegang tot de ten toonstelling zijn vanaf 1 mei aanstaande verkrijgbaar aan de balie van het Stedelijk Museum Alkmaar en kosten 15 euro rondleiding Heiloo en toegang tentoonstelling Prachtig Portret). Stedelijk Museum Alkmaar, tel. 072-5489789. Vervolg van voorpagina En alsof dat niet genoeg is, is mevrouw Van Vliet ook nog actief in het Platform Vrijwilligersorganisaties Heiloo. Zij is kortom een bevlogen mens op wie men nooit tevergeefs een beroep doet. Mevrouw Van Vliet- Gemmink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Internationaal vermaarde topsportbestuurder De heer J. Kasper (1945) is ooit begonnen als marktkoopman. Na diverse functies bij de Koninklijke Landmacht is hij uiteindelijk in de financiële wereld terechtgekomen. Daarnaast is hij als bestuurder zeer actief geweest in de sportwe reld. Zo was hij Hoofd Opleidingen De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. S f Friiilinii. Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos offset rotatiepers, de milieuvriendelijke druktechniek Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkijkpost.nl. Advertenties dienen uiterlijk maan dag 17.30 uur in ons bezit te zijn. Advertentieprijs per millimeter is 0,48 (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere millimeterprijzen. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Arnoud Mars, tel. 072-5350175 of per e-mail: info@ uitkijkpost.nl Redactie Redactionele kopij moet uiterlijk vrijdag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor kopij voor de sportpagina's en voor evenementen die in het weekend plaatsvinden. In dat geval mag kopij tot maandag 12.00 uur worden ingeleverd. De redactie van de Uitkijkpost is op de volgende uren bereikbaar: maandag 08.30 t/m 17.30 uur dinsdag 08.30 t/m 13.00 uur donderdag 08.30 t/m 14.30 uur vrijdag 08.30 t/m 14.30 uur woensdag is de redactie afwezig. Openingstijden Drukkerij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Aangeleverde kopij advertenties De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van het advertentieaanbod. U kunt uw kopij mailen, verzenden of afleveren bij de balie. De redactie stuurt geen foto's en cd-roms retour. Deze kunt u aan de balie van de Uitkijkpost op komen halen. De Uitkijkpost is niet verantwoordelijk voor in advertenties gedane uitspraken of beweringen. Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5,1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175. redactie@uitkijkpost.nl. advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl internet: www.uitkijkpost.nl Postadres: postbus 68,1850 AB Heiloo. bij de KNVB, waar hij ook de ini tiatiefnemer was van het oplei dingstraject zoals dat nu nog altijd wordt toegepast. Tijdens het WK van 1978 in Argentinië, werd zijn opleidingstechniek in de rust van de wedstrijden zelfs vertoond door enkele Nederlandse jeugdvoetbal lers. Vanaf 2008 is de heer Kasper begeleider van Jong Oranje en als zodanig de vertegenwoordiger van de KNVB en Nederland tijdens internationale contacten. De heer Kasper was bestuurslid van FC Twente, manager Voetbalzaken bij de KNVB en Algemeen Directeur bij de voetbalclub AZ. Kortom, de heer Kasper, heeft altijd een grote mate van verantwoordelijkheid, betrok kenheid en inzet voor de sport getoond. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Waardevol achter de schermen De heer P.C.M. van Velthoven (1931) is een bescheiden man met grote verdiensten. Iedereen die hem kent omschrijft de heer Van Velthoven als een stille werker en met een onopvallende posi tieve invloed. Hij vraagt nooit om applaus en pas achteraf valt op hoeveel werk hij verzette. Hij was een betrokken chirurg in het MCA van 1964 tot 1989. Zijn werk wordt gezien als de aanzet voor verbete ringen in de behandeling van borst kanker. Na zijn medische loopbaan bleef de heer Van Velthoven achter de schermen actief. Hij was bijvoor beeld hoofdredacteur van het vak blad Amice om de samenwerking van zorgverleners te bevorderen. Maar ook in Heiloo was hij altijd bereid om mensen te helpen. Zo zorgde hij ervoor dat kinderen van orthopedagogisch dagcentrum De Vijfhoek samen met hun begelei ders jaarlijks een dagje uit konden. Ook voor de Willibrordusparoehie haalde hij mensen op voor het zie- kentriduüm (een dienst voor zieke mensen) en bracht ze weer thuis. De heer Van Velthoven is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Groene vingers De heer R.W. van Haneghem is een ondernemer in Heiloo. Ook nu hij het tuincentrum aan zijn zonen heeft overgedragen, is hij er nog bijna dagelijks te vinden voor advies en ondersteuning. De heer Van Haneghem heeft echter meer gedaan. Zo ondersteunde hij belangeloos het Clusius College door de schooltuinen, de tropi sche kas en de dierenverblijven te helpen inrichten. Ook was hij er lid van bestuur. De honk- en softbalvereniging Double Stare, de Petanquevereniging Heiloo en de kookclub De Procedure konden altijd op hem rekenen als vrijwilliger. Door zijn inspan ningen kwamen zij tot bloei. Tenslotte vermelden wij nog de visclub Albatros, waar de heer Van Haneghem vistochten organiseert op de Waddenzee. Als het nodig is haalt hij daarvoor mensen van huis op. De heer Van Haneghem is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Samenwerking in de gezondheidszorg De heer P.C.M. Bartels geniet sinds december 2010 van zijn wel verdiende pensioen. Hij was hoofd van het laboratorium voor klini sche chemie, hematologie immu nologie van het MCA. Hij heeft zich altijd ingezet voor verbeteringen in de gezondheidszorg, met name die van het laboratoriumonder zoek. Dit heeft ertoe geleid dat hij benoemd is tot lector Kwaliteit en Innovatie in de Zorg bij een samenwerkingsverband van de Hogeschool InHolland en het MCA. Hier onderzoekt men waarom het zo moeilijk is bewezen verbeterin gen in de gezondheidszorg door te voeren en ontwikkelt men metho den om dat op te lossen. Tenslotte draagt de heer Bartels bij aan de samenwerking tussen de huisartsen in de regio Alkmaar en de specialis ten van het MCA. De heer Bartels is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. V.l.n.r.: Ruud van Haneghem, Piet Velthoven, Jan Kasper, (zit tend) Bep van Vliet-Gemmink, Piet Bartels (zittend) kregen uit handen van burgemeester Hans Romeyn (tweede van links) een lintje opgespeld. Foto: Ricardo Marcker UITVAARTCENTRUM: Westerweg 263, HEILOO Ilse de Vaal, Uitvaartleider

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 3