Ziek en toch naar school r Eerste straatnamen voor Zuiderloo Krant Uw advertentie La Locanda boodschap doep! immen fÈ b Wining Dining Ook op Hemelvaartsdag ae A P E L L A GESLOTEN ALTIJD BIJ AH LIMMEN OPENINGSTIJDEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 15-17 Sport in de regio 19-25 Familieberichten 26-27 Door de operatie kan Lina een lange tijd niet naar school Jozefschool dansend door de tijd Weer Maalwater u -V\ run voor k -"f het goede doel Sport 19 Inspiratie gevonden in oorspronkelijke begroeiing Boswilg, Haagbeuk, Meidoorn en Lijsterbes, Hazelaar en Liguster Early dining Van 16.00 t/m 19.00 uur Cadeaubonnen Verras je vrienden met culinair dineren! minimaal 2 x per maand, full color in de Uitkijkpost voor maar 65,- t Interesse? bel 072 5330175 of mail: info@uitkijkpost.nl ^^^armteservÏceI CV-KETELS RADIATOREN VASTE LAGE PRIJZEN! 4-gangenmenu incl. wijn 42,50 2 8 3 juni Hemelvaartsdag 13 juni 2e Pinksterdag Risoto... Nieuwsgierig naar ons recept? Eerste editie Straatweg Skate-event groot succes Heiloo 7 ALLE ZONDAGEN OPEN VAN 16 immen.nl "Lf 7'^ Dankzij Digibeter houdt Lina, die op 1 juni een zware rugoperatie onderging, toch contact met haar klasgenoten van De Springschans. Aangeleverde foto HEILOO - Een leerling uit groep 8 van De Springschans, Lina de Nijs, ondergaat vandaag 1 juni een zware operatie aan haar rug. Hierdoor kan zij een lange perio de niet naar school toe, wat natuur lijk wel heel jammer is aan het einde van je basisschool tijd... Die tijd staat immers altijd in het teken van kamp, musical en andere leuke activiteiten. Om toch bij deze activi teiten betrokken te blijven heeft De Springschans er voor gezorgd dat er Digibeter in de school én bij Lina thuis geïnstalleerd werd. Met Digibeter wordt via internet een beeld- en geluidsverbinding gemaakt tussen het klaslokaal en bij Lina thuis. Zo kan Lina de lessen vanuit haar bed of stoel volgen en contact houden met haar klasge nootjes en leerkrachten. Afgelopen donderdag 26 mei is alle apparatuur door de KPN op school en thuis aangesloten en is er 'proefgedraaid'. Lina kon vanuit haar huis naar haar klasgenoten zwaaien, met hen pra ten en de lessen volgen! Lina kan nu thuis optimaal herstellen van haar operatie, want met haar klas en alle activiteiten gaat dit veel (Digi) beter! f HEILOO - De eerste reeks straatnamen voor het nieuwe woonplan Zuiderloo is vastge steld. De inspiratie daarvoor werd gevonden in de oorspron kelijke begroeiing in het gebied. Voor de uitwerkingsplannen 1 en 2 in Zuiderloo heeft het col lege de eerste straatnamen vastge steld. Voor het uitwerkingsplan 1: Boswilg, Haagbeuk, Meidoom en Lijsterbes. Voor het uitwerkingsplan 2: Hazelaar en Liguster. Archeologisch onderzoek Bij de keuze van nieuwe straat namen voor Zuiderloo is gekeken naar een reeks, die een duidelijke relatie met elkaar en met het gebied hebben. Door archeologisch pol- lenonderzoek is vastgesteld, welke inheemse bomen en heesters op de strandwal van Heiloo groeiden. Beplanting Het is de bedoeling om een aantal van deze soorten opnieuw te plan ten op de oude strandwal en dus ook in Zuiderloo. Als de volgende (deel)plannen worden vastgesteld, stelt het college daarvoor dan straat namen vast. eek advertentie van woensdag t/m zondag if Henny Stoop c J uitvaartverzorging Heiloo e.a O72 532 O345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo info@capella-uitvaartverzorging.nl SANITAIR EN DAKBEDEKKING 0900-23 56 897 (0900-belnuWS) €o,oi p.m. 49 vestigingen in Nederland of bestel op warmteservice.nl Kenn.straatweg 107 ^7^ tel. 072 532! 1851 BC Heiloo VIV www.lalocar tel. 072 5325376 www.lalocanda.nl woensdag 18 en 25 mei Kopij en advertenties inleveren voor vrijdag to juni, 12.00 uur MA 08.00 -12.00 13.00 -17.30 uur Dl 08.00-12.00 13.00 -17.30 uur WO 09.00 -12.00 13.00 -16.30 uur DO 09.00 -12.00 13.00 -16.30 uur VR 09.00 -12.00 13.00 -14.30 uur www.lalocanda.nl menu recepten ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK 00K OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 77 NUMMER 22

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 1