1 liiju #m ki/idbop Keer ki l h Krant La Locanda O V Uw advertentie in de Uitkijkpost voor slechts 65?- Wij maken 't leuker en lekkerder voor u! <3 Limmen 1 rae Wining Dining fö| Kees Burger SmPB| Ro«„ A\T Heiloo3 jfih m A P E L L A Rocks AjT Heiloo 3 (!5p minimaal 2x per maand in full color op een speciale pagina ALTIJD BIJ AH LIMMEN - ah-limmen.nl Voor eft BBQ NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-5 Nieuws uit de regio 7-8 Sport in de regio 11-13 Familieberichten 14-15 De ontvangst in Heiloo was hartverwarmend en emotioneel Expositie bij Abdij kaarsen in Eg mond Culinair Plaza La Locanda alkmaar"" 4-gangenmenu incl. wijn 42,50 Early dining Van 16.00 t/m 19.00 uur O 72 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo Kandat? Jadatkan:o725330i75verkoop@uitkijkpost.nl ZEVEN DAGEN LANG! wl Rnrsi FILETLAPJES 4to0E£? Y50S7 Annick Melgers Nederlands Kampioen ^B 17 AUGUSTUS 2011 1 Vakantiepret Poolse ldnderen HEILOO - Zondag 7 augus tus vertrok de autobus met 24 Poolse kinderen terug naar Polen. Hun vakantie zat er al weer op. In de afgelopen twee weken hebben de kinderen uit zusterstad Swietochlowice geno ten van een heerlijke vakantie in Heiloo. De kinderen uit Lipiny, een van de armste wijken in Swietochlowice, hebben deze vakantie echt nodig. Zij leven onder vaak erbarmelijke omstandigheden, zonder enige vorm van hygiëne. Gezonde lucht, een warme maaltijd, een knuffel en aandacht is voor hen dan ook heel belangrijk. De lokale sociale dienst, de kerk en de gemeente van Swietochlowice stellen onafhanke lijk van elkaar een lijst samen van kinderen die in aanmerking komen voor een vakantie. De ontvangst in Heiloo was hart verwarmend en emotioneel. De klei ne kinderen van 8 tot 10 jaar met hun bleke gezichtjes en vrijwel lege koffers stalen direct de harten van de gastgezinnen. Het vakantieprogramma bevatte sociale activiteiten, sport, plezier, vrije tijd met de gastgezinnen en de kerk. De Poolse kinderen worden veelal streng katholiek opgevoed. Het mooie stond veel buitenacti viteiten toe. Een strandwandeling, -''V-- Het mooie weer tijdens de vakantie van de Poolse kinderen stond veel buitenactiviteieten toe. Aangeleverde foto zwembad het Baalje, zwembad Dampegheest in Limmen en bezoe ken aan speeltuinen en pretparken zorgden er voor dat langzaam maar zeker een gezonde blos op de wan gen verscheen. Het programma voorziet ook in extra humanitaire verzorging als de kinderen weer terugkeren naar Polen. Zo wordt er een kledingbeurs gehouden, krijgen de kinderen een nieuwe winterjas en wordt er een bezoek gebracht aan een kapper. Daarnaast ontvangen zij nog leuke kleine cadeautjes zoals kleurpla ten, speeltjes, foto's, een rugtas met inhoud, et cetera. Veel daar van wordt belangeloos geschonken door de Heilooër middenstand. Met deze geweldige hulp en de inzet en liefdevolle begeleiding van de gast gezinnen en vele anderen lukt het de stichting om de kinderen een waardevolle en zorgeloze vakantie te bezorgen. Want uit 24 jaar erva ring weet Stichting Een Hart voor Polen dat de kinderen hiermee een stuk geestelijke bagage meekrijgen waar zij jarenlang profijt van heb ben. Mede dankzij een vakantie in advertentie Heiloo blijven zij uit de klauwen van de ellende en de misère die nog steeds de boventoon voert in het grauwe stadje Swietochlowice. Een Hart voor Polen heeft ook dit jaar met veel plezier, samen met vele vrijwilligers en belangstellenden, een veertiendaagse vakantie mogen verzorgen. „Als je dan op zondag middag afscheid moet nemen van de kinderen, dan krijg je een brok in je keel en weet je waarom je dit doet", aldus voorzitter Tom van der Sehuyt. Volgend j aar hoopt de stichting het eek 25-jarig jubileum te vieren. Zonder gastgezinnen en zonder geld is dit onmogelijk. Voor aanmelding als gastgezin: Elly Bakker, telefoon 072- 5335160. Donaties zijn welkom op girorekening 100360 ten name van Een Hart voor Polen. Meer informa tie vindt men op www.hvpheiloo.org. De kinderen uit Schwietochlowice zijn weer thuis. Als zij in hun plak boek bladeren, zullen zij met plezier terugdenken aan hun vakantie in Heiloo en in gedachten zingen 'Sto lat, Sto lat, niech zyje, zyje nam', dui zend maal dank Heiloo. La Locanda doet mee aan Culinair Plaza Nu verkrijgbaar in het restaurant a entreekaarten a 5,- L 9, 10 en 11 september CULINAIR PLAZA Kenn.straatweg 107 1851 BC Heiloo tel. 072 5325376 www.lalocanda.nl woensdag 24 &31 augustus van woensdag t/m zondag J* Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. info@capella-uitvaartverzorging.nl Winkelhof 't Loo 27 Heiloo tel. 072 5331776 Nieuwe Egmonderstraatweg l-7a Egmond aan den Hoef tel. 072 5072798 .ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WW WU IT KIJ K PO STN L JAARGANG JJ NUMMER 33

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 1