Lezing van Groei Bloei Krantim Leer toveren tijdens de Wilde Buiten Dagen laVocanda IHijijr N0GTEGAANvooRDE°pening V fr ae @|Kees A P E L L, A Burger UITNODIGING fiaXEKZEEÖ? Ben Saunders op bezoek bij Jones' Shoes Heiloo 9 Nieuws uit Heiloo 3-11 Nieuws uit de regio 19-21 Sport in de regio 23-29 Familieberichten 30-27 Ragazzo in Dorpskerk Castricum De Duinlopers goed van start Afgestudeerd Henny Stoop V uitvaartverzorging Heiloo e.o. O 72 532 0345 E.J. Potgieterweg 27 Heiloo |^4/variviteservice| CV-KETELS RADIATOREN VASTE LAGE PRIJZEN MOEDER DOCHTER (ZUSSEN OF VRIENDINNEN) VERWENDAG Zaterdag 15 oktober Van 10.00 tot 17.00 uur Zie advertentie elders in deze krant tenhoven M( I Rum Heeft u wel eens echt lekkere achterham geproefd? Rttwixdkriff) fJSDejxnnx achterham 12 OKTOBER 2011 HEILOO - Op 16 november geeft Pieter van Mourik, auteur van het boek 'Van Plant tot Techniek', een lezing in het Open Huis in Heiloo: 'Technische Planten: fraai en nuttig!' Dat planten een belangrijke bete kenis voor de mensen hebben, hoeft nauwelijks nog toelichting; zonder planten geen voedsel en kleding. Dat er bij de Technische Universiteit Delft een botanische tuin opgericht is, vanwege de bete kenis van planten voor techniek en menselijk gebruik, is voor velen een verrassing. Producten als kof fie en chocola zijn zo gewoon dat men er nauwelijks bij stilstaat hoe ze tot stand komen en welke tech nieken de mens toepast om plan ten te gebruiken. Sommige planten hebben him nut allang bewezen, bij andere is het onderzoek nog volop gaande. Zo ook in de Botanische Tuin van de Technische Universiteit Delft. Al sinds prehistorische tijden past de mens technieken toe om stoffen en producten die planten voortbrengen aan te wenden voor eigen gebruik. Denk maar aan de vezels uit vlas waarvan tenten en kleding werden gemaakt of, in late re tijden, de productie van koffie en cacao. In de Botanische Tuin van de TU Delft groeien en bloeien planten die van technisch belang zijn of kun nen worden. HEILOO - Oud-plaatsgenoot Liane Mosselaar is na de HBO-opleiding Communicatiemanagement deze zomer geslaagd als Major in Genderstudies (Cultuurverschillen) bij Taai en Cultuurstudies aan de Universiteit van Utrecht. Liane was leerling van CBS De Duif en het PCC. eek Drie kleine heksjes worden klaargestoomd voor hun diploma... Aangeleverde foto HEILOO - Ben je dol op padden, is dertien je geluksgetal en ben je niet vies van moeraswinden en rattenkeuteis? Tijdens de Wilde Buiten Dagen van Natuurmonumenten worden jonge heksen en tovenaars tussen de zes en twaalf jaar klaargestoomd voor him diploma. Oudere mogen daar (voor deze ene keer) bij zijn. Je gaat toverdrankjes maken, kriebel beestjes zoeken, je leert er vliegen op een bezemsteel en gaat op zoek naar de schuilplaats van heksen en tovenaars. Kom 16 of 18 okto ber naar Nijenburg en ontdek het Betoverde Woud en al haar bewo ners. Verkleed als heks of tovenaar met een mooie hoed en heksen- rnantel gaat het toveren natuurlijk veel makkelijker. Dus als je het leuk vindt, kom dan verkleed! Stap op je snelste tovenaarebezem en zorg dat je erbij bent! Op www.wildebuitendagen.nl vind u meer informatie en alle data. Op 16 en 18 oktober van 13.00 tot 15.00 uur in het Heilooër Bos op landgoed Nijenburg. Voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar oud. Aanmelden is verplicht; zie www. natuurmonumenten.nl/kinderactivi- teiten. Deelname kost 3,- per kind (leden), 5,- per kind (niet-leden). Oudere mogen gratis mee. advertentie II h c info@capella-uitvaartverzorging.nl SANITAIR EN DAKBEDEKKING 50 vestigingen in Nederland 50.000 artikelen online 0900-23 56 897 ww w.wa rmtese rvice. n I maak wat tijd voor ons vrij geef je op als collectant info(a)nationaalmsfonds.r bel 010-591 98 39 vv.nationaalmsfonds.nl s duidelijk en helpt! Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg l-7a Egmond aan den Hoef .ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WW WU IT K IJ K PO STN L JAARGANG 77 NUMMER l\ 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 1