Krantini Voorbereiding bouw tijdelijke locatie De Loet LA^LOCANDA I UIJR nog te gaan voor de opening 4@FUN ~rae Kees Burger SSSMSK 035001 002) m iflfêJÊM* r vV i Heilooër jongeren M k T Ml I y///f /j*f zijn vóór terugdringen *rt alcoholgebruik A P E L L A X li. NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3 -19 Nieuws uit de regio 23-25 Sport in de regio 27 - 29 Familieberichten 30 - 31 Stichting WOL in Top 50 goede doelen Ipponerend' judoweekend JC Groefsema apart 27 Sinterklaas komt aan in Heiloo! De nieuwe Loet wordt woonservieezone Omdat ieder vaarwel een bijzondere is KENNEMERSTRAATWEG111 HEILOO WWW.4FUNFASHI0N.nl ^§^varmteseirvTce| CV-KETELS RADIATOREN VASTE LAGE PRIJZEN Verkrijgbaar vanaf 26 nov.! fütiinb EURO BESTEDING GRATIS GRAM ACHTERHAM uit eigen keuken geen hjjjy ^B ^B 23 NOVEMBER 2011 nen hier straks terecht, maar ook andere inwoners van de wijk. De gemeente Heiloo wil alle inwoners, ook ouderen en mensen met een functiebeperking, in staat stellen om in him eigen woning en woon omgeving te kunnen blijven wonen. Is dit niet meer mogelijk, dan wil de gemeente dat er binnen Heiloo voldoende aanbod beschikbaar is van goede woningen met passende zorg- en welzijnsdiensten. Om deze visie in de praktijk te brengen heeft Heiloo gekozen voor woonserviee- zones. eek HEILOO - Bijna alle kinderen uit Heiloo stonden afgelopen zaterdag bij het gemeentehuis en keken reikhalzend uit naar het moment dat de deuren open gingen. Onder luid gejuich stapte de Sint, samen met burgemeester Romeyn, dan eindelijk naar buiten. Ook in de straten van de route van de intocht was het een drukte van belang. Sinterklaas en wel 70 pieten lieten dit jaar een spoor van pepernoten achter in de straten van ons mooie dorp. Na de intocht kwam de Sint aan bij het GGZ gebouw waar er samen met de kinderen een geweldig feest gevierd werd. Er waren speciale danspieten, zangpieten én een Dj piet. Na het feest gingen de kinderen blij en voldaan naar huis. Natuurlijk met het verlangen dat de komende weken af en toe een zwarte piet thuis de schoentjes komt vullen... Foto: Ricardo Marcker HEILOO - Maandag 21 novem ber is gestart met de voorberei dende werkzaamheden voor de bouw van de tijdelijke huisves ting voor de bewoners van De Loet. De voorbereidende werkzaam heden, zoals graafwerkzaamhe den, worden uitgevoerd op het (voormalige) campingterrein Klein Varnebroek en duren tot half december. Half december zal wor den begonnen met de bouw van de tijdelijke huisvesting op die plek. De nieuwe Loet wordt een woonser- vicezone. Omdat het oude gebouw eerst afgebroken moet worden wordt er voor de bewoners een tijde lijk huisvesting op het (voormalige) campingterrein Klein Varnebroek in Heiloo gebouwd. Volgens planning kimnen bewoners van De Loet in de zomer van 2012 hun intrek nemen in de tijdelijke huisvesting. Een woonservieezone is een plek om te wonen, met welzijn- en zorgvoorzieningen in de buurt. Niet alleen bewoners van De Loet kim- advertentie Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 tel: 532 0345 bij aankoop van wintersportkleding en minimale besteding van €100,- waxen en slijpen van 1 paar ski's actie is geldig tot 31 dec. 2011 SANITAIR EN DAKBEDEKKING 50 vestigingen in Nederland 50.000 artikelen online 0900-23 56 897 www.warmteservice.nl 'Heiloo, een dorp in oorlogstijd'. Het boek is vanaf 26 november verkrijgbaar exclusief bij Boekhandel Deutekom en kantoorvakhandel De Schrijverij (Heerenweg/Het Hoekstuk) voor 24,50 Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg l-7a Egmond aan den Hoef ^4jWWtoNTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK 00K OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 77 NUMMER 47

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2011 | | pagina 1