Krant Top weekend voor Ijsbaan Heiloo Polen doen kennis op in Heiloo vereniging inde spotlight Een hele pagina föl Kees Burger A P E L A Menu Sympathique: Zilver voor Fabrice de Boer Sport 17 Gouden Stamper voor Heilooër Wim Rijken lijkhuizen Heiloo3 Nieuws uit Heiloo 3-9 Nieuws uit de regio 11-13 Sport in de regio 15-17 Familieberichten 18-19 De liters warme chocomel en erwtensoep waren niet aan te slepen Er werd een bezoek gebracht aan basisschool De Zuidwester, het PCC, een huisartsenpost en Buk Buk Limmer jongeren naar Burkina Faso Omdat cfcr fed er RF-vaarwel een bijzondere is... uw 175 euro WIJN ARRANGEMENT 9,50 Rllf/I Ook overdag was de sneeuwploeg van IJsbaan Heiloo continu in touw om de baan sneeuwvrij te maken. Foto: Carolien Breed HEILOO - De hevige sneeuwval van vrijdagochtend leek heel even een spelbreker te wor den, maar de vrijwilligers van IJsbaan Heiloo zijn de hele vrij dag, tot circa 20.00 uur in de avond, met man en macht aan de slag gegaan om de ijsbaan sneeuwvrij te maken. Volgens 'plan' gingen op zater dag de poorten om 11.00 uur open voor publiek. Een heerlijk winters zonnetje, een strak blauwe hemel en windstil weer; ideale sehaatsom- standigheden waar velen graag van wilden profiteren. Het was in de middaguren, zowel op zaterdag als op zondag, zo druk op het ijs, dat door het gewicht van zoveel men sen hier en daar enkele scheuren in het ijs zijn ontstaan. Maar zelfs dat kon de pret niet drukken. Mensen die de barre koude even beu waren, konden zich heerlijk doorwarmen in de kantine. De liters warme chocomel en erw tensoep waren niet aan te slepen. De droge lucht en de zeer strenge vorst -in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn plaatselijk temperatu ren van -21° Celeius gemeten, zorg den zaterdag voor sprookjesach tige taferelen; met overal rijp op de bomen en prachtige poolkristallen die door de lucht dwarrelden. Kortom: een topweekend voor schaatsliefhebbers en een moe maar zeer voldaan team van IJsbaan Heiloo! HEILOO - Vorige week bracht een groep Poolse gasten een bezoek aan Heiloo. De delega tie bestond uit vijf volwassenen (waarvan drie leerkrachten van een middelbare school) en drie tieners. Zij logeerden bij gastfa- milies in Heiloo. Doel van het bezoek was kennis op te doen omtrent voorlichting geven aan de jeugd over sexuali- teit in Nederland in het algemeen en in Heiloo in het bijzonder. In het kader van de stedenband werd vorig jaar na een oriënterend bezoek in Polen de wens geuit om een ander lesprogramma van voor lichting op te zetten in de zusterstad Swietoehlowiee. Een commissie onder leiding van Wilma Grooteman stelde een pro gramma samen, waarin voorlichting door specialisten van onder andere de Rutgers Stichting, HVO en GGD de hoofdmoot vormde. Daarnaast werd een bezoek gebracht aan basis school De Zuidwester, het PCC, een huisartsenpost en Buk Buk. De gas ten werden overal met enthousiasme ontvangen en verbaasden zich over de openhartigheid waarmee met iedereen in Heiloo over dit onder werp kon worden gesproken. Ook werd aandacht besteed aan de com municatie en financiering van een dergelijk project. Op de laatste dag werd in samenwerking een ambi tieus actieprogramma opgesteld. Wilma Grooteman: „De leden van de delegatie vonden het programma zeer interessant en inspirerend. Ze zagen veel aanknopingspunten en mogelijkheden. Ze hadden veel waardering voor het hoge niveau van kennis bij de Nederlandse leer krachten en het uitgebalanceerde voorlichtingsmateriaal. Ook kwa men grote cultuurverschillen tus sen Nederland en Polen duidelijk naar voren. Zo bleek het onderwerp abortus bijvoorbeeld nog steeds een groot taboe voor de Poolse gasten." De delegatie heeft intussen alweer afscheid genomen en is vol met ideeën in Swietoehlowiee aangeko men. De komende maanden zal daar hard gewerkt worden om in septem ber met het nieuw lesprogramma te kunnen starten, aangepast aan de Poolse cultuur. advertentie Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 c ■SB Voor meer info: www.uitkijkpost.nl >adverteren verenigingspagina 1 Proeverijtje van voorgerechtjes Konijnenbout op een stamppotje van zuurkool of Vis van de dag of Vegetarische loempia op oosterse noodles Wentelteefje met kaneelijs en slagroom Onze wijnen zijn geselecteerd door De Deel wijnkoperij Maandag t/m donderdag: m Midweekprijs 22,50 w Jj^M Weekendprijs 25,50 Restaurant, serre en terras 7 dagen per week vanaf 12.00 uur geopend Stationsweg 82, Heiloo - t 07 2 5 3 21 392 www.wildschutetenendrinken.nl Heeft u wel eens een echt Deze week 4 flinke gebraden gehaktballen met jus, 4 stuks ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK 00K OP WWW.UITKIJKPOST.NL Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Egmond aan den Hoef JAARGANG 78 NUMMER 06

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1