Jazz topconcert Vrijwilligersvervoer in Heiloo "W Vrijwilligers maken het verschil VRIJWILLIGERS VACATUREBANK MAATSCHAPPELIJKE STAGEPLAATSEN 12 Vrijwilligers Informatie Punt U vindt ons in de bibliotheek Westerweg 250 telefoon 072-5320281 www.vrijwilligersheiloo.nl ^TING HEILOO Stichting Welzijn Heiloo Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Nieuwe Vrijwilligerscoördinator OUDEREN IN BEWEGING ZONDAGMIDDAG EVENEMENTEN 8 FEBRUARI 2012 UITKIJKPOST H C/5 L Vanaf 1 februari 2012 is Sigrid Wijsman vrijwilligerscoördinator bij het VIP. Sigrid is al sinds juni vorig jaar stagemakelaar bij het VIP. Zij volgt Marian van Dam op die een andere functie bij de Stichting Welzijn Heiloo gaat bekleden. Vrijwilligersmarkt Op 10 maart van 11.00 tot 16.00 uur is er een vrijwilligersmarkt in winkelcentrum 't Loo. Verschillende organisaties werven vrijwilligere die hun talenten willen inzetten. Vooral gepensioneerden worden van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Het VIP zal ook aanwezig zijn. Zij adviseren u graag hoe de kennis en de vaardigheden die u zich heeft eigengemaakt goud kun nen betekenen voor vrijwilligersor ganisaties in Heiloo. Vrijwilligersvergoeding en de Belasting Vrijwilligers ontvangen in sommige gevallen een vergoeding. Als de hoogte van deze vrijwilligersvergoe ding onder bepaalde grenzen blijft, is er geen belasting verschuldigd. Meer informatie over de vrijwil- ligereregeling vindt u op de website van de Belastingdienst, www.belas- tingdienst.nl. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 - 0543. Vrijwilligersvergoeding en Giftenaftrek Onder bepaalde voorwaarden komen vrijwilligere in aanmerking voor belastingaftrek. Giftenaftrek is mogelijk als men kosten bij de organisatie (dit moet dan wel een ANBI zijn, Algemeen Nut Beogende Instelling) zou kunnen declareren, maar daarvan vrijwillig afziet. Giftenaftrek is ook mogelijk als het gaat om kosten die naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvat tingen behoren te worden vergoed, maar waarvoor geen vergoedings regeling is getroffen, wellicht door de slechte financiële positie van de organisatie of waarbij de vrijwilliger bij voorbaat van vergoeding heeft afgezien. Vervoerskosten zijn een voorbeeld. Meer informatie over giftenaf trek vindt u op de website van de Belastingdienst, www.belasting- dienst.nl. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 - 0543. Wijziging openstelling VIP Vanaf 1 maart wijzigen de openings tijden van het VIP. De nieuwe tijden zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. De volledige tekst van de onderstaande en alle overige vacatures is te zien op de website van het Vrijwilligers Informatie Punt. Een nieuw project: groot lokaal muziekevenement zoekt een secretaris met affiniteit met muziek. Meeorganiseren wordt op prijs gesteld. De Commissie Belangbehar- tiging van de KBO zoekt een nieuwe voorzitter. Senioren met een beperking kunnen vrijwilligere gebruiken die er met hen op uit gaan: wie duwt de rolstoel van een mevrouw of maakt flinke wan delingen met een slechtziende mevrouw. De lokale radio zoekt een presentator/programmamaker. Het Oratoriumkoor is op zoek naar een penningmeester. Hetzelfde geldt voor de Dans vereniging Pridini. De Adviescommissie Wonen wil graag versterking van iemand die geïnteresseerd is in bouwen en wonen. Gastvrije vrijwilligere ter onder steuning van de beheerder van het Trefpunt, die dienstbaarheid hoog in het vaandel hebben. WonenPlus zoekt een tuinmede- werker die de tuinen van senio ren opknapt Openingstijden: dinsdag en vrijdag 10.00 - 17.00 en woensdag 14.00 - 17.00 of op afspraak vrijwilligere@welzijnheiloo.nl Ben je op zoek naar een leuke maatschappelijke stage (MaS) in Heiloo? Een paar mogelijkheden: Het VIP zoekt vrijwilligersmarkt assistenten voor de vrijwilligers markt die gehouden wordt op zaterdag 10 maart in winkelhof 't Loo. Groei en Bloei zoekt leerlingen die helpen bij het opzetten en afnemen een tevredenheidson- derzoek. Hiernaast zoeken zij een Administratief ondersteu ner (adressenbestanden verwer ken, uitnodigingen versturen, De Hobbyfarm zoekt bege leiders voor de verschillende knutselclubs op de woensdag, vrijdag of zaterdag. Meer informatie en meer vaca tures vind je op: www.vrijwil- ligereheiloo.nl- maatschappelijke stages- leerlingen- ik zoek een stageplaats in Heiloo of op de MaS vacaturebank van je school in Castricum of Alkmaar. Spreekuur zonder afspraak vrijdags van 10.00 tot 15.00 uur, e-mail stagemakelaar@welzijnheiloo.nl. Alle kaartjes voor het concert op 25 maart in het Grand Café van de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee van de internationale 7-mans jazz formatie "Stable Roof Jazz Blues Band" zijn al verkocht. De Stable Roof Jazz Blues Band heeft een historie van 30 jaar en een Zaanse achtergrond, en treedt met groot succes op in Nederland en in landen als Zwitserland, Luxemburg en Duitsland. De recensie van jazz- expert Freddy Schwecker was na een concert in Solingen wel heel complimenteus. Hij verge leek de band met die van Chris Barber en Acker Bilk, en vond de Stable Roof op onderdelen zelfs nog beter. "In jaren niet meer zulke goede New-Orleans, Dixie, Swing, Blues en Gospel gehoord". De organisator van het concert, Stichting Welzijn Heiloo, is aan de ene kant blij dat de kaartverkoop zo vlot is verlopen, maar vindt het natuurlijk jammer voor al die ande re jazzliefhebbers dat zij nu achter het net vissen. Voor hen komt er nu op het laatste moment een erg ple zierige mededeling binnen. Later dit jaar komt de Stable Roof nog een keer deze kant op. Op zondagmiddag 23 september is er een tweede optreden, plaats Prins Hendrik Stichting, Egmond aan Zee, tijdstip 15.00 uur. Voor kaarten zie www.welzijnheiloo.nl of bel 072- 533 1297. Destijds was Willem Roozendaal de initiatiefnemer van het Vrijwilligers-vervoer. De chauffeur rijdt met eigen auto -en onder eigen verantwoordelijkheid en risico- ouderen en anderen die min der gemakkelijk van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Een paar maanden geleden heeft Willem de coördinatietaken beëindigd en op verzoek van directie Stichting Welzijn heeft Afra Slippens die taken op zich genomen. Afra was toen al een poosje vrijwillig chauffeur. Voorheen werkte ze in de ouderenzorg. Ze heeft de instelling om het de mensen altijd naar de zin te willen maken. Autorijden vindt ze leuk. En als je die dingen bij elkaar optelt ligt haar betrokkenheid bij het vrijwilligersvervoer wel heel voor de hand. De andere chauffeurs zijn Bram Schinkel, Leffert Beuekens en Ton van Wessel. Wie voor het eerst gebruik wil maken van het vrijwilligersvervoer moet zich melden bij de Stichting Welzijn, telefoon 072-5331297, die het contact met een der chauffeurs tot stand brengt. Bij volgende ritten is het dan gemakkelijker dat de klant direct een afspraak maakt met de chauffeur. De chauffeurs hanteren als vaste prijs een tarief waarmee de benzine en andere autokosten zoals afschrijving, onderhoud en verzekering worden gedekt. Afra Slippens vertelt dat er een folder beschikbaar is waarin punts gewijs wordt weergegeven wat de klant mag veiwachten van het vrijwil ligersvervoer, en wat de chauffeurs veiwachten van de klant. Veel mensen hebben het vrijwilligersvervoer helemaal niet nodig, maar voor anderen is het een uitkomst. Afra hoopt dat iedereen in deze laatste categorie de weg naar haar vrijwilligere zal weten te vinden. Zij mogen rekenen op perfecte en attente service. De Stichting Welzijn organi seert activiteiten op velerlei gebied. Een heel belangrijk speerpunt is het aanmoedigen van beweging door senioren. Er is op dit terrein weer een nieuw initiatief van onze Gezelsehapsbank te melden. Een Fietsgroep die elke woens dag een eind gaat rijden. In een rustig tempo, maar wel een afstand van circa 20 kilometer. Een leuke gemengde fiets groep. De wekelijkse etappe start op woensdagmiddag om 13.00 uur bij het Trefpunt. U kimt zich nog aansluiten. Bel Claudia Spit, Coördinator Gezelsehapsbank, 072-5331297. Eén keer in de veertien dagen is het Zondagmiddag Café geopend, van half twee tot half vijf. De meeste bezoekers van het café doen mee aan een spelletje. Dat kan een kaart spel zijn, mmmikub, scrabble, sjoe len, biljarten. Ook het West-Friese bordspel Keezen is heel populair, het is een combinatie van pesten en mens-erger-je-niet. Andere cafébe zoekers brengen de tijd vooral door met internetten, de krant lezen of gezellig een kop koffie drinken. Wie alleen komt zal het plezierig vinden om te worden verwelkomd door een van de gastheren en -dames. De entree is 2, houders van de servicepas betalen 1. Leden van de Buurtbus kunnen haal- en breng- serviee aanvragen, zij moeten dan enkele dagen tevoren de receptie van het Trefpunt bellen. Ook voor een lezing, uitvoering of ander evenement schuiven de deu ren van het Trefpunt op zondag middag regelmatig open. Hieronder volgt een overzicht van wat we de komende maanden voor u in petto hebben. 19 FEBRUARI Noordhollands Dagblad Koor Een spetterend optreden onder leiding van Leo van der Sande met pianobegeleiding van Kees Borst. Entree 5,-. 4 MAART Zand, zeep soda verhalen Schrijfster Carla Westerbeek vertelt over haar onvergetelijke jeugd in de jaren vijftig/zestig in een zelf getim merd vakantiehuisje in Egmond aan Zee. Een exemplaar van haar boek wordt onder het publiek verloot. Entree 5,-. 18 MAART Oud-Hollandse liedjes Zanger/entertainer Hans van Hoof zingt samen met u liedjes van toen, met historische filmpjes op groot scherm. Ook wordt een kleine High Tea geserveerd. Entree 8,50; reserveren is veip licht. 1 APRIL Van Willem I tot Willem-Alexander Lezing door Mevrouw C. van Os-Nijboer over het koningshuis en het Koninkrijk der Nederlanden, van 1813 tot heden. Exclusieve foto's geven een inkijkje in het leven van de Oranjes. Entree 5,-.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 12