Start beschermingsmaatregelen Paddentrek Heiloo 2013 Werkbezoek van gedeputeerde Talsma aan Heiloo en Castricum Krant n NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-9 Uitpagina 11 Sport in de regio 12 -15 Familieberichten 14 -15 Iconen en schilderijen in het Trefpunt Het gezelschap stopte ook bij de Runxput van het Julianaklooster Cursus bijenhouden Jaarvergadering Ijsbaan Meubelstoffeerderij Dijkzicht deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 Uitpagina u Audities voor Jeugdtheater Heiloo Bowling kampioenen in Heiloo 20 FEBRUARI 2012 HEILOO - Vanaf 15 februari tot 28 februari kan het in incidente le gevallen al voorkomen dat de Kuillaan in Heiloo van 19.00 tot 07.00 uur wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door middel van de slagboom. Het ingraven van de gaasstrook langs de Zanderslootweg vindt plaats op zaterdag 15 februari. Vanaf 1 maart tot 30 april is iedere avond/nacht de Kuillaan in Heiloo vanwege de paddentrek afgesloten. De Paddenwerkgroep Heiloo heeft ieder jaar weer opnieuw nieuwe vrijwilligere nodig. Mensen die zich aangetrokken voelen de natuur een handje te helpen en mee te helpen aan deze kortstondige paddenover- zetaetie (ongeveer zes weken) kun nen de volgende telefoonnummers bellen: Nel Kuiper, tel. 072-5334803 of Els Meure, tel. 06-20198233. In 2012 kon de Paddenwerkgroep het weer tijdens de paddentrek typeren als een droog voorjaar met koude nachten en schrale wind. Niet direct optimaal 'paddenweer'. Toch is men heel tevreden over het resultaat. In totaal zijn 3322 dieren veilig de weg overgezet: padden 3126; bruine kikker 154; groene kikker 2; sala mander 40. Er waren 77 dode dieren ofwel 2.3% Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 HEILOO - Gedeputeerde de heer T. Talsma kwam op donderdag 14 februari voor een werkbezoek naar Heiloo en Castricum. De insteek? Gebiedsontwikkeling. De heer Talsma heeft met een delegatie van de provincie Noord- Holland een rondrit gemaakt door Akersloot, Castricum, Limmen en Heiloo. De burgemeesters van Castricum en Heiloo, de heren Mans en Romeyn, met de wethou ders uit beide gemeenten, mevrouw Portegies en Schmalschlager en de heren Klijnstra, Meijer en Ouderkerken begeleidden de gede puteerde. Tijdens het werkbezoek, werd het gezelschap ter plaatse van de verschuilende projecten met woord en beeld geïnformeerd over de voortgang. De rondrit ging onder andere langs enkele ontwikkelingen rondom het station Castricum, waar bij ook aandacht werd besteed aan het knelpunt bij de spoorwegover gang aan de Beverwijkerstraatweg. Daarna werd een rondje gereden over het terrein van Duin en Bosch en langs de locatie van de voorge nomen realisatie van jaarrondpavü- joens aan het strand. Na de lunch werd een project in het kader van Ruimte voor Ruimte bezocht in Akersloot, waar kassen ruimte zullen maken voor de bouw van een aantal woningen. De rit vervolgde zich naar Heüoo, via het bedrijventerrein Boekelermeer langs de route van de voorkeurevariant voor de nieuwe aansluiting op de A9. Daarna werd de Zuiderloo bezocht, waar de bouw van 71 huur- en twee koopwoningen vordert. Tot slot reed het gezelschap door Zandzoom, waar zowel in Limmen als in Heiloo woningbouw is voorzien. Het gezel schap stopte in de Zandzoom ook bij de Runxput van het Julianaklooster. Bij deze historische plek, waar oud en nieuw op termijn in elkaar zul len vervlechten, werd er kort stil gestaan bij de herdenking van het Runxputmirakel dat daar 300 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Daar takelde de heer Talsma het beroem de heilige Heilooër water omhoog uit de Runxput. De rondrit eindigde rond 15.30 uur weer bij het gemeen tehuis Castricum. V.l.n.r.: wethouder Schmalschlager (Heiloo), wethouder Portegies (Castricum), burgemeester Mans (Castricum), gedeputeerde Talsma (provincie) en burgemeester Romeyn (Heiloo) bij de Runxput waar gedeputeerde Talsma het beroemde heilige Heilooër water omhoog haalt. Foto: Ricardo Marcker HEILOO - Momenteel exposeert Riet Kops met haar iconen in het Trefpunt. De iconen zijn volgens traditie geschilderd op bewerk te houten panelen met ei-tempera. Een kleine impressie van haar werk is tot eind maart te zien in Heiloo. Aangeleverde foto REGIO - De Imkervereniging Noord Hollands Midden houdt een cursus voor beginnende imkers en voor diegenen die meer willen weten over het interes sante leven van de honingbij. Doel van de cursus is de cursisten vertrouwd te maken met bijen en de kennis en vaardigheden op te doen die nodig zijn om een bijenvolk het jaar rond te bege leiden. De deelnemers zullen na afloop van de cursus hun eigen bijenvolk kimnen verzorgen. Vanaf begin maart worden op de Klompenhoeve in Egmond aan de Hoef theorie en praktijkles sen gegeven. Voor opgave en informatie kan contact worden opgenomen met imker en docent Piet Kuijs, tel. 072-5051567, anita- senpietk@planet.nl HEILOO - De enkele weken geleden uitgestelde vergadering wordt nu gehouden op donderdag 28 februari. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom bij Fletcher/ Kwartje Koffie te Heiloo. ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 78 NUMMER 08

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1