Drie generaties badmintonnen tijdens Valentijn ouder-kind toernooi Trainingsdag HS Heiloo Foresters wint in Zwaag Van der Brink wint bij Oppositie via de f-lijn Topper HZV/het Vennewater - FC Kondo Budjang eindigt in mineur Levering bouwt aan mooiste mat SPORT 15 UITKIJKPOST 20 FEBRUARI 2012 Zondag 17 februari vond er bij de rijvereniging HS Heiloo aan de Zeeweg een trainingsdag plaats. Aangeleverde foto PAARDRIJDEN HEILOO - Zondag 17 februari vond er bij de rijvereniging HS Heiloo aan de Zeeweg een trai ningsdag plaats voor de TREC Heiloo, die op maandag 1 april (tweede paasdag) zal plaatsvin den. Het was een drukbezocht evene ment door ruiters uit heel Noord Holland. Er was een kleine buitenrit georganiseerd waarbij de ruiters een route moesten volgen, die ze van tevoren moesten overnemen van een stafkaart op him eigen kaartje. Daarbij is het de bedoeling dat je VOETBAL HEILOO - Na de voetballoze winterperiode speelden de Foresters voor het tweede deel van de competitie tegen de Westfriezen uit Zwaag, waarvan in de thuiswedstrijd nog met 1 - 3 werd verloren. Na een gelijk opgaande periode voor de rust, wist Bert Inecia 0 - 1 te scoren, maar slechts een paar minu ten later slaagden de Westfriezen er in om gelijk te maken. Toen kwam de motor eindelijk op gang en werd de bal sneller ingespeeld, wat de 1-2 betekende door een doelpunt van Endy Willems, die Joey Breed op rechts goed verving. Na de pauze probeerden de Westfreizen aan te sluiten, maar dit lukte niet omdat juist deze periode beheerst werd door de Foresters. In de zestigste Zaalvoetbal HEILOO - HZV trad afgelopen vrijdag aan tegen nummer 3 FC Kondo Budjang. Met een verschil van twee punten op de ranglijst en een nek-aan-nek race in de periode was dit voor beide ploe gen een cruciale wedstrijd. In een volgepakte Sporthal in Wormer was de wedstrijd veertig minuten lang zeer vermakelijk voor toeschouwers en bleken de ploe gen aan elkaar gewaagd. Vervolgens werd de wedstrijd op onbegrijpelijke wijze 'doodgefloten'. HZV kwam binnen drie minuten op achterstand door een goal van Manuputty. Men had moeite met het beweeglijke spel precies de aangegeven route volgt en onderweg zijn er controleposten die je niet mag missen. Fout rijden geeft strafpunten en tijdsoverschrij ding. Verder konden de hindemis sen die op de wedstrijd voorkomen worden geoefend. Dat was vaak al moeilijk genoeg, onder 'takken' doorrijden, over een bezembak springen en een hek open- én dicht maken zijn niet voor alle miters dagelijkse kost. Nu konden de deel nemers goed oefenen, om zo op 1 april goede resultaten te behalen. Al met al een heel geslaagde dag waar veel te zien was, ook voor de bezoe kers. minuut moest Emile Gronsfelt zich echter wegens een blessure laten veivangen door Lennart Nobbe en vijf minuten later ging ook Nick Kramer van het veld door twee gele kaarten. De Egels gingen dus door met tienman en de Westfriezen gin gen druk zetten, waarbij ze de bal steeds hoog voor het doel brach ten, wat een kolfje naar de hand van Carlo Smit was. Twee jongens maakten nog hun debuut voor het eerste team: Mats de Zeeuw kwam erin voor Endy Willems en Mitchell Zwart verving (na in het weekend eerder al twee wedstrijden te heb ben gespeeld!) de moegestreden Jesper Hut. Na een perfect uitge voerde counter slalomde Jeffrey Klij broek door de Zwaagse defen sie en wist na drie man te hebben gepasseerd de Foresters in veilige haven te brengen: 1 - 3. van het voornamelijk uit Molukkers bestaande team maar kon daar tegenover een paar zeer aardige aan vallen neerzetten. Uit een van deze vloeiende aanvallen maakte Frederik Dijksma de 1-1, nadat hij knap voor de keeper was vrijgezet door Sven de Zeeuw. De scheidsrechter floot bijna de gehele wedstrijd voorna melijk op appèl, en Kondo wist hier goed gebruik van te maken door bij het geringste contact met overdre ven geschreeuw te gaan liggen. HZV overleefde echter tot twee keer toe een man-minder situatie na gele kaarten. Tien minuten voor tijd wist de scheidsrechter pas echt zijn stem pel op de wedstrijd te drukken. Een schot op goal van Kondo stuiterde BADMINTON HEILOO - Zondag werd voor de tiende keer het Valentijn ouder kind toernooi bij 't Vennewater Badminton gespeeld. Een heel bijzonder toernooi, want jong en oud, ervaren en onervaren, recreatief en competitief streden met elkaar voor de Valentijn wis selbeker. Rond het middaguur ging het toernooi, na een professionele warming-up onder leiding van trai ner Peter van Balen, met maar liefst 33 teams (66 spelers) van start. Verdeeld over vijf poules speelde ieder team zo'n vijf tot zes wed strijden van elk dertien minuten. De teams waren zoveel mogelijk op gelijk niveau ingedeeld. De ervaren spelers ontzagen elkaar niet en lie ten gevarieerd en spannend spel zien. Tegelijkertijd wordt er rekening gehouden met de onervaren spelers; zij kregen de shuttles veelal mooi aangespeeld. Oftewel, de ideale mix tussen wedstrijd- en campingbad- minton. Bij het Valentijn Toernooi is -anders dan bij andere toernooi en- het winnende team het meest gemiddeld spelende team. Elke SCHAKEN LIMMEN - Op vrijdag 15 februa ri speelde SV Vredeburg de acht tiende ronde van de interne com petitie. Robin Rommel speelde weer eens in hoog tempo, maar tegen een sterke speler als Jaap Limmen is dat niet verstandig. Voor hij er erg in had, stond Rommel een loper achter en wachtte een kansloos vervolg. De listige Cees Dinkla speelde het pionneneindspel geraffineerder dan Dick Aafjes, die ondanks veiwoede pogingen niet via de paal weer de zaal in, maar de scheidsrechter oordeelde dat het een doelpunt was omdat hij 'het net had zien bewegen'. Deze onbegrijpe lijke beslissing stuitte op een hoop protesten van de kant van HZV en in de commotie die volgde kregen Indy Klamer en Sven de Zeeuw geel, Frank van der Eng zag zelfs de rode kaart en ook coach Niels Kraakman werd weggestuurd. HZV mocht nog maar verder met drie spelers en de wedstrijd was gespeeld, de Molukse ploeg liep in de resterende minuten uit naar 4-1. Deze topper eindigde dus op een zeer vervelende manier en de Groen-Witten raken na deze nederlaag achterop in de strijd om de prijzen. poulewinnaar kreeg een mooie tro fee. En de felbegeerde wisselbeker gaat naar het team dat overall het meeste gemiddeld heeft gespeeld. meer kon ontsnappen met eeuwig schaak. Terwijl Jan de Graaf vrolijk doorging met het roven van onbe tekenende pionnen bouwde zijn tegenstander Harry Levering aan het mooiste mat van de avond. Door een subtiele samenwerking tussen toren, loper en paard werd de koning van de nietsvermoedende De Graaf op 12 gevangen. Trots incasseerde Levering het applaus. In een explosieve stel ling blunderde Gerij an Hafkamp een toren weg tegen clubkampioen Bob Stolp, die daarna geen moeite meer had het pimt te veroveren. Jos Admiraal voelde zich als een kat in een vreemd pakhuis in de Siciliaanse partij tegen Bert Hollander. Waar Admiraal in een gekunstelde stel ling geraakte, maakte Hollander het verschil met een vloeiende aan val over de koningsvleugel. Paul de Ruijter kwam met een gedrukte positie uit de opening. Opponent SCHAKEN HEILOO - In de externe com petitie speelde het derde team van Oppositie tegen het vierde team van Schaakmat uit Noord Scharwoude. Het viertal van Oppositie deed goede zaken door met 2,5 - 1,5 te winnen. Winst was er voor Aart van de Brink die via zijn geliefde f-lijn ten aanval was getogen en het feilloos afmaakte. Winst ook voor Matthijs Mtihren die een dames- en torens eindspel gedecideerd in zijn voor deel beslechtte. Eric Huffnagel scoorde via een remise het win nende halve pimt. Verrassend was daarbij dat zijn tegenstander remise aanbood bij een 0-2 achterstand voor zijn eigen team. In de onder linge competitie eindigden maar liefst vijf partijen in remise. Van de overige partijen eindigden er vijf in winst voor zwart, teiwijl geen enke le witspeler tot winst wist te komen. Aan de ranglijst veranderde weinig. Koploper Albert bood remise aan In 2013 nemen Erik Bijvoet en Carolien van Noord deze glimmen de wisselbeker voor één jaar mee naar huis! Jan Brantjes wist wel raad met het ruimtevoordeel en kon een vol punt bijschrijven. Harold Ebels bestreed de Franse opening van de sterke Niels Hageman met een twijfelach tige huisvariant, maar hield vervol gens de boel goed genoeg bij elkaar voor een remise. De levenspartners Bert van Diermen en Marlies Sturk zaten deze keer tegenover elkaar aan tafel met een schaakbord ertussen. De spannende partij werd na een onzorgvuldige koningszet van Van Diermen beslecht in het voordeel van de dame. Het duel tussen Barry Blekemolen en Hans de Goede - twee erkende langschuivers - werd een schaakthriller van formaat, die pas tegen middernacht eindigde. Vele malen leek Blekemolen beslis send voordeel te hebben, maar net zo vaak bleef De Goede met knappe verdedigende zetten overeind, met een remise als resultaat. na het doen van een pionzet waar zijn tegenstander Cor van Etten nou juist zo bang voor was. Die had dan ook verrassend weinig tijd nodig om dit aanbod aan te nemen. Bij het analyseren bleek die angst niet onge grond. Bovenin klom Kees Jongkind één plaats door als enige van de bovenste twaalf spelers te winnen. Zijn partij tegen Fred Smith, de tot het einde spannend bleef, won hij via een niet te pareren aanval met de dame op de koningsstelling van zijn tegenstander. In de lagere regionen wist Indriaas Booij knap remise te houden tegen de pas weer op gang komende Herman Limmen. Bastiaan van Dam won van David van Diepen maar heeft het bange vermoeden dat dit wel eens een van de laatste keren zou kunnen zijn, gezien de sterk toe nemende kracht van Van Diepen. Tjerk Voskuil toonde de kracht aan van een ver opgerukte pion op de a-lijn. Alexandras Kotis die zelf, zoals vaker, met een pion langs de h-lijn was opgerukt, had hiertegen uiteindelijk geen verweer. Het winnende team van het Valentijn ouder-kind toernooi van 't Vennewater. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 15