Lotte Abbas en Sammy de Rijke gaan naar Kenia Elckerlyc krijgt les in brandpreventie H E I L O O 9 3 Collecte Jantje Beton 0 u D PAPIER Lotte wilde heel graag naar Kenia en wist Sammy over te halen Kleine burgemeester zwerft rond in Heiloo Geitje geboren bij Piet Schouten UITKIJKPOST 20 FEBRUARI 2012 HEILOO - Ze zijn, tussen de ten tamens en profielwerkstukken voor het eindexamen Havo door, al tijden bezig met de voorbe reidingen voor hun reis naar Kenia. Lotte Abbas (17) en haar schoolvriendin Sammy de Rijke (16) vertrekken op 20 juni voor zeven weken naar Kenia om daar vrijwilligerswerk te doen. Om niet met lege handen aan te komen, hebben ze acties bedacht om geld in te zamelen, zoals het bakken en verkopen van oliebollen rond Oud Nieuw. De oliebollenac tie was een daverend succes! Lotte werd twee jaar geleden enthousi ast door de verhalen van Cocky van Dam, een oud-collega van haar vader die bij hun op bezoek was. Cocky werkte als psychomotorisch therapeut bij GGZ NHN Heiloo en vertrok acht jaar geleden als vrijwil- ligerster voor VSO naar Kenia, waar ze werkte aan het project Moving Goalposts, een emancipatiepro ject voor vrouwen middels voetbal. Daarnaast heeft ze in Kilifi (zo'n vijftig kilometer boven Mombassa) samen met een aantal Kenianen een eigen organisatie (KenyaXperienee. org) opgezet. KenyaXperienee bemiddelt voor vrijwilligers bij ver schillende Keniaanse projecten op het gebied van onderwijs, gezond- HEILOO - Een actie voor en door het jeugdwerk bij u in de buurt; van 4 tot en met 9 maart wordt de jaarlijkse Jantje Beton Collecte gehouden. Van de opbrengst van de collecte wordt vijftig procent gebruikt voor projecten die ervoor zorgen dat alle kinderen in Nederland vrij en avontuurlijk buiten kimnen spelen. De andere helft van de opbrengst is bestemd voor de collecterende jeugdor ganisaties. In Heiloo collecteren fietserosselub de Boserossers, Scouting Victorie en Scouting Rurik voor Jantje Beton. Dit geld bedrag wordt besteed aan activi teiten of spelmaterialen waar de vereniging andere geen geld voor heeft. Voor meer informatie over de Jantje Beton Collecte en over de betreffende verenigingen kunt u contact opnemen met Gerard Arends, tel. 072-5333843. Laatste zaterdag van de maand Fanfare Showband Heiloo, huis-aan- huisactie in plan Ypestein (noord) ine. de Domplvloetlaan en Groenelaan, plan zuid, en plan west tussen Ewisweg - Het Zevenhuizen - Het Malevoort (ine. De Ronge en Boswijk) en Pastoor van Muijenweg. Dozen en/of bundels gereed zetten op de roleimner verzamelplaatsen langs de weg, vóór 09.00 uur. Laatste maandag van de maand Meander/Paulusschool, De Hucht 2, huis-aan-huisactie, plan Ypestein zui delijk gedeelte. Dozen en/of bundels gereed zetten op de roleimnerverzamel- plaatsen langs de weg, voor 19.00 uur. Ook dan is brengen mogelijk tussen 18.00 en 19.00 uur naar de parkeer plaats bij school. Maandag t/m vrijdag - Stichting Uitkeringsgerechtigden Heiloo, container bij Bergeonstraat 30 of bij de Westerzij. - De Springschans Oost en Centrum (bij de schuur), Sluijsweijdt 9/ Breedelaan 6. Brengen tijdens de schooluren tussen 08.45 en 1-5.30 uur. - Radboudschool, Breedelaan. Van maandag t/m vrijdag tijdens HEILOO - 'Terwijl Heiloo vorige week ontwaakte onder een deken van sneeuw, likt deze trotse moeder haar zojuist geboren jongen schoon.' (Bij Piet Schouten in het oudste stalletje van Heiloo, het varkenskot aan de Nijenburgerweg) Aangeleverde foto HEILOO - De leerlingen van groep 7 van basisschool Elckerlyc kregen vrijdag 15 februari een les van echte brandweermannen van de Heilooër brandweer, die hen vertelden hoe thuis brand kan worden voorkomen. En wat je moet doen als er een brand in huis uitbreekt. De les maakt deel uit van het regionale brandvei ligheidprogramma 'Braaand', dat als doel heeft zoveel mogelijk leer lingen van basisscholen te bereiken en te informeren over brandveilig heid en brandpreventie in en om huis. Brandweermannen Stephan Burgering en Fred de Groot legden uit hoe brand ontstaat, hoe oudere en kinderen thuis brand kimnen voorkomen en watje moet doen als er brand is uitgebroken. Voldoende rookmelders in huis zorgen dat je bij brand tijdig wordt gealarmeerd en zo tijd hebt om te vluchten en 112 te bellen. In een kort filmpje was te zien, hoe snel een brand kan oplaaien tot een hevige brand; in minder dan veertig seconden stond een huiskamer in lichterlaaie en was een gevaarlijke dikke, giftige rook ontstaan, die vluchten belem mert en zelfs tot verstikking kan leiden. De klas ontving na afloop een brandveiligheidlij st en kreeg de opdracht mee deze thuis met hun oudere door te nemen. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee! De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos offset rotatiepers, de milieu vriendelijke druktechniek Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via tel. 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkijkpost.nl. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opne men met de advertentieafdeling op tel. 072-5330175 of per e-mail: info@uitkijkpost.nl. Of kijk op www.uitkijkpost.nl. Redactie De redactie is te bereiken op maandag, dinsdag en vrijdag, op tel. 072-5351071 of-mail: redactie@uitkijkpost.nl. Voor meer informatie: www.uitkijkpost.nl. Openingstijden Uitgeverij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5, 1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175. Brandweermannen Stephan Burgering en Fred de Groot legden groep 7 van Elckerlyc uit hoe brand ontstaat, hoe ouders en kin deren thuis brand kunnen voorkomen en wat je moet doen als er brand is uitgebroken. Foto: Carolien Breed heidszorg, landbouw en sport. In Kilifi staan een weeshuis en een schooltje en Cocky heeft onder meer een vrouwenvoetbalprojeet opgezet om door voetbal het zelf- vertrouwen van Keniaanse meisjes en vrouwen te vergroten. Lotte wilde heel graag naar Kenia en wist haar klasgenoot Sammy over te halen om het avontuur samen met haar aan te gaan. Al maanden zijn de meiden bezig om zoveel mogelijk informatie over de cultuur van Kenia in te winnen. Na aankomst in Kenia worden ze opgehaald door Cocky, waar ze ook zullen verblijven. En Lotte en Sammy zijn van plan mee te werken aan het Upendo Orphans project in een weeshuis en een schooltje). Maar voor het zover is, zijn Lotte en Sammy van plan nog allerlei acties te bedenken om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De kosten voor de reis en het verblijf betalen de meiden uit eigen zak. Het ingeza melde geld is bedoeld om, in samen spraak met Cocky, in Kenia ter plek ke te besteden aan zaken of spullen waar behoefte aan is. Wie via Lotte en Sammy de projecten in Kenia wil steimen kan dit doen met een dona tie op rekeningnummer 75.41.77.149 ten name van ALC Abbas en onder vermelding van 'Kenia'. Om niet met lege handen aan te komen, bedenken Lotte en Sammy allerlei acties om geld in te zamelen voor de projecten in Kenia, zoals een oliebollenactie rond Oud Nieuw. Aangeleverde foto HEILOO - De laatste weken wordt in het dorp een bijzondere meeuw waargenomen, een zeldzaamheid in Nederland. De kleine burgemeester is een meeuw van ongeveer 56 centimeter, heeft een kleinere snavel dan de grote burgemeester, met grotere en donkerder ogen en een rondere kop. De kleine burgemeester broedt alleen in Groenland en Arctisch Canada. Overwinteren doen ze in Noord-Scandinavië, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. In de rest van Europa worden ze heel zeldzaam waar genomen. Sinds eind januari wordt een dergelijke vogel waarge nomen in de gemeente Heiloo. Voor vogelaars een unieke kans om het bijzondere dier op de plaat te zetten. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3