Heiloocontact I I I Alsof ik niet zou kunnen werken! Start verkoop abonnementen zwembad Het Baafje Hij wil meedoen in de maatschappij Naak het mogelijk met uw bijdrage op ING bankrekening 11 22 22 2 fs 8 Meer informatie? Bel! Bouwen en wonen Raad en (raads)commissies www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 14 FONDS verstandelijk gehandicapten 20 FEBRUARI 2013 UITKIJKPOST nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur Vanaf zondag 28 april is een duik in het water van Het Baafje weer mogelijk. Het zwembad is vier maanden lang open tot en met zondag 1 september. Zwemt u graag, dan is het voor u interessant om nu uw zwemabonnement aan te vragen. Dit kan tot en met maandag 1 april. uiterlijk 1 april het aanvraagformulier in op onze website www.heiloo.nl/zwembad. U kunt dit formulier digitaal invul len en versturen. Nadat wij uw aanvraag en betaling heb ben ontvangen, sturen wij in de week voor de opening uw abonnement(en) toe. Op de openingsdag, zondag 28 april is ervan 13.30-16.30 uur een speciale waterski-waveboarddemonstratie. Daarna kunnen kinderen het gratis ook zelf proberen. Start verkoop Vanaf woensdag 27 februari start de verkoop voor zwem abonnementen Het Baafje 2013. De verkoop duurt tot en met maandag 1 april. Het is daarna niet meer mogelijk om later in het seizoen via de website of de kassa van het zwembad een abonnement te nemen. Wel kunt u tijdens het zwemseizoen een 10-badenkaart kopen, deze zijn een seizoen geldig. Aanvraag zwemabonnement vana 27 februari Wilt u dit jaar een zwemabonnement aanvragen, vul dan Heeft u geen computer, dan kunt u bij de informatiebalie in het gemeentehuis een aanvraagformulier afhalen. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Busso, telefoonnummer 072 535 66 82. Informatie op website Naast het aanvraagformulier is er meer informatie te vinden op de website van Het Baafje: www.heiloo.nl/zwembad. Zo kunt u de actuele watertemperatuur van Het Baafje dagelijks bekijken. Ook leest u meer over openingstijden, tarieven, activiteiten die dit jaar op de agenda staan en nog veel meer. De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. Bestevaerslaan 3, zaaknr. 13 01232 vergroten woning (dakopbouw) ontvangen: 1 februari 2013 De Wildtlaan 7, zaaknr. 13 01270 wijzigen linkerzijgevel woning ontvangen 1 februari 2013 Kennemerstraatweg 129, zaaknr. 13 01249 vestigen winkel ontvangen: 29 januari 2013 Kennemerstraatweg 464, zaaknr. 13 00702 uitvoeren onderhoud daken en gevel kapel ontvangen 17 januari 2013 Westerweg nabij 212, 213 en Van Vladerackenlaan 16, zaaknr. 13 01251 kappen 3 bomen (vanwege ziekte) ontvangen 1 februari 2013 Herziening exploitatieplannen De gemeenteraad heeft op 4 februari de herziening van twee exploitatieplan nen vastgesteld: het Exploitatieplan Campina en het Exploitatieplan Bedrijventerrein Oosterzij. Campina De gemeenteraad van Heiloo heeft op 10 mei 2010 het bestemmingsplan Campina en het bijbehorende exploita tieplan vastgesteld. Het exploitatieplan moet periodiek herzien worden. Het betreft een herziening op niet- structurele onderdelen. Dit betekent dat er geen inhoudelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden. Tegen dit besluit kunnen geen zienswijzen wor den ingebracht. Bedrijventerrein Oosterzij De gemeenteraad van Heiloo heeft op 11 juli 2011 het bestemmingsplan Zuidoost en het bijbehorende exploi tatieplan Bedrijventerrein Oosterzij vastgesteld. Het exploitatieplan moet periodiek herzien worden. Het betreft een herziening op niet- structurele onderdelen. Dit betekent dat er geen inhoudelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden. Tegen dit besluit kunnen geen zienswijzen wor den ingebracht. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Apeldoorn van de afdeling Projecten, telefoon nummer 072 535 66 66. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De volgende vergadering van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo (voorheen Welstandscommissie) vindt plaats op maandag 25 februari. De vergade ring is in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 1. Plannen, die daar voor in aanmerking komen, worden voorafgaand aan de vergadering in mandaat behandeld. Wie bij een ver gadering van de commissie aanwezig wil zijn, kan een afspraak maken met de heer G. Twint, telefoonnummer 072 535 67 32. Definitieve agenda De lijst met de te behandelen plannen staat vanaf vrijdagmiddag 22 februari op de website www.heiloo.nl onder het thema Bestuur en organisatie bij Adviescommissies/ Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. De agenda ligt ook vanaf maandag 25 februari tus sen 8.00 en 12.30 uur in het gemeen tehuis ter inzage bij de receptie. www.heiloo.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 8