Axibonnen.nl maakt prijswinnaar bekend Secularisatie: christelijk of niet? Trekkende padden hebben nieuwe vrijwilligers nodig Parkeerverbod bij Het Maalwater Bijzondere viering met shosholoza in Willibrorduskerk Samenwerking Stichting de Buitenkans met Falkland Toneel H E I L O O 11 INGEZONDEN MEDEDELING Inwoners Heiloo goed in snel betalen Carnavalsfeest van groep3/4A van de Paulusschool UITKIJKPOST 29 FEBRUARI 2012 REGIO - Deze week heeft Axibonnen een tablet uitgereikt aan de winnaar van de deelname voor kortingsbonnen. De winnares is mevrouw Marga Stad uit Santpoort. De prijs was verloot onder de aanmelders voor regio nale digitale kortingsbonnen. Marga gebruikt de bonnen maandelijks voor haar dierbenodigdheden. Onlangs gebruikte ze en kortingsbon met 20% korting van PB Dier (www.pbdier.nl) Hier bestelt ze dieivoeding voor haar huisdieren katten en hond. Marga: „Door de Axibon te gebruiken bespaarde ik 80,-. Ik koop bekende merken zoals Happy Cat en Happy Dog. Door de korting met een Axibon van 20% is het zeker de moeite waard om de Axibonnen te gebruiken. Doordat ik me heb aangemeld bij www.axibonnen. nl krijg ik automatisch en kosteloos maandelijks de Axibonnen binnen!" De tablet heeft ze dankbaar in ontvangst genomen. HEILOO - Wanneer de kerkgang minder wordt of wanneer de godsdienstvrijheid onder druk staat, kun je regelmatig iemand horen zeggen: 'Dat is allemaal het gevolg van de secularisatie'. In de afgelopen halve eeuw zijn er in de kerken en in theologenland verschillende pogingen gedaan dit 'spook' te betrappen en te identifi ceren. In twee avonden wordt van uit het bovenstaande de inhoud van de term 'secularisatie' aan de orde gesteld. De eerste avond zal Jan Bruin nagaan, hoe het zelfbeeld van de kerk in de afgelopen halve eeuw van invloed is geweest op de manier, waarop in de kerk werd gespro ken over secularisatie ('vloek en/ of zegen'). Op de tweede avond zal Hanneke Ruitenbeek nagaan, wat het belang kan zijn van het recente boek 'Een seculiere tijd' van de Canadese filosoof Charles Taylor. Het zal dan gaan over de vraag, tegen welke achtergrond we in onze Westerse samenleving, waarin onge loof aannemelijker lijkt dan geloof, zinnig kimnen spreken over (de ervaring met) God. Maandag 5 en 19 maart, van 20.00 tot 22.00 uur, in het Willibrordushuis, Westeiweg 267, Heiloo. Kosten: 3,- per persoon, per bijeenkomst. HEILOO - Inwoners van Heiloo doen het vergeleken met de rest van Nederland uitstekend als het gaat om het betalen van hun rekeningen. De kans dat inwoners van Heiloo him rekeningen ook echt betalen bedraagt 47%. Dat blijkt uit cijfers van Intrum Justitia over betalingsge drag in 444 gemeenten in Nederland. Heiloo scoort een twaalfde plaats in de lijst van plaatsen met het beste betalingsgedrag. HEILOO - Nu het ijs in de sloten is verdwenen, zullen binnenkort de padden aan de jaarlijkse trek naar hun voortplantingswateren beginnen. Om te voorkomen dat er duizen den worden doodgereden, zijn er in Noord-Holland dertien vrijwilligers- groepen actief. Ondersteund door Landschap Noord-Holland redden de paddenwerkgroepen duizenden levens. Er zijn echter nieuwe vrij willigere nodig. Doet u mee? Kijk op www.padden.nu voor de adressen. Elk jaar is de paddentrek een indrukwekkend verschijnsel. Van februari tot eind april, afhankelijk van de temperatuur, ontwaken de padden uit hun winterslaap. Zij trek ken 's avond en 's nacht bij vochtig weer van hun winterslaapplaats in duin, bos of tuin naar een sloot, poel of vijver om zich daar voort te planten. Tijdens deze trek worden er echter duizenden doodgereden omdat verkeerswegen zomer- en winterverblijf doorsnijden. De koudbloedige pad, is net ontwaakt en nog erg traag. De kans dat de langzame pad wordt platgereden is dus erg groot. Er zijn in Noord- Holland veel paddentunnels aan gelegd. Op andere plaatsen zijn er gelukkig mensen die zich het lot van deze dieren aantrekken en ze actief beschermen. De paddenwerk groepen zorgen voor het plaatsen, legen en onderhouden van gaas en emmers, onderhoud van de gelei dingen naar de paddentunnels en het tellen van de padden, kikkers en salamanders. Verschillende padden- werkgroepen zitten te springen om nieuwe vrijwilligere. Wilt u meehel pen bij het overzetten van de pad den of andere werkzaamheden ver richten neem dan contact op met de paddenwerkgroep bij u in de buurt. Alle werkgroepen zijn aangesloten bij www.padden.nu. Hier kunt u ook de groep bij u in de buurt vinden. U kimt ook bellen naar Landschap Noord-Holland, 088-0064455. Trekkende pad. Foto: Leen Gottschal HEILOO - Er komt een par keerverbod op de weg naar Sportpark Het Maalwater, om de veiligheid en bereikbaarheid te waarborgen. Veel bezoekers van het sport park parkeren de auto niet op het parkeerterrein maar op het smalle weggetje ernaartoe. Dat geeft over last voor andere weggebruikers en brengt de veiligheid in gevaar. De heer H. Ureem, bestuurslid van HSV, heeft namens de vereni gingen, die gebruikmaken van het sportpark, het verzoek ingediend om een parkeerverbod op de toe gangsweg naar de sportaccommo daties gelegen aan Het Maalwater in te stellen. „Omdat dit niet veilig is voor voetgangers en fietsers, en omdat de hulpdiensten er door belemmerd kunnen worden, stel len we een parkeerverbod in", licht de gemeente toe. „Door het in stellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de weg zal de bereikbaarheid en veiligheid van de sportparken gewaarborgd blij- HEILOO - Het bijzondere koor 'Shosholoza', wat het Zuid- Afrikaanse woord is voor 'samenwerken', bestaat uit negen vrouwen uit Akersloot, die zich hebben toegelegd op het zingen van Afrikaanse liederen. Elf jaar geleden werd Shosholoza opgericht met het doel samen te gaan zingen. De toenmalige dili gente van Zuid-Afrikaanse afkomst introduceerde de eerste Afrikaanse klanken. Naast strijdliederen uit de tijd van de Apartheid zingt het koor inmiddels ook liederen uit andere Afrikaanse landen in verschillende talen, zoals het Swahili en Zulu. Het koor zingt a capella, maar begeleidt zichzelf wel onder andere met djern- bé. Met enthousiasme en overgave weet het koor een verrassend optre den neer te zetten met een afwisse lend repertoire, waarbij de dirigent in vol vertrouwen durft thuis te blijven. Het koor zal de gezangen verzorgen tijdens een eucharis tieviering in de Willibrorduskerk, Westeiweg 267 te Heiloo op zondag 4 maart om 10.00 uur. Deze zondag is de tweede zondag van de veertig dagentijd. In deze voorbereidings tijd op Pasen wordt met name door de Vastenaktie aandacht gevraagd voor de medechristenen in alle werelddelen, maar vooral voor hen, die leven in de derde wereld landen. Binnen dat kader is het wellicht goed om eens kennis te maken met de Afrikaanse cultuur, zoals die in de liederen van het koor naar voren komt. HEILOO - In samenwerking met Stichting de Buitenkans, een stichting die vindt dat mensen met geestelijke gezondheids problemen meer kansen moeten krijgen zal Falkland Toneel de try-out van haar nieuwe voor stelling 'Gewoon te gek' voor cliënten van GGZ houden. Falkland Toneel streeft ernaar producties op de planken te brengen op een zo hoog mogelijk niveau wat ze een goede naam in de regio heeft opgeleverd. Stichting de Buitenkans maakt taboes bespreekbaar omdat zij vindt dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen worden belemmerd in hun persoonlijke en sociale functioneren. De samenwerking tussen Falkland Toneel en De Buitenkans komt voort uit het principe van de stichting, namelijk 'Andere gewoon en samen gewoon doen' en uiter aard heeft ook de inhoud van de vooretelling overlap met Stichting de Buitenkans. Wat is gek? 'Gek zijn' is nogal een rekbaar begrip. Wat is normaal en wat niet? De vooretelling 'Gewoon te gek' sluit naadloos aan op dit principe en is een heerlijk stuk met ijzersterke humor maar brengt tevens een dui delijke boodschap. Op 21 maart zullen de spelers van Falkland de try-out voor cliënten spelen in het activiteitencentrum op het terrein van GGZ en daarna onder deskun dige begeleiding in gesprek gaan met de cliënten. Op 30 en 31 maart speelt Falkland Toneel het stuk 'Gewoon te gek' in theater De Beim. Voor meer informatie over Falkland Toneel raadpleeg www.falkland- toneel.nl. Wilt u meer weten over Stichting de Buitenkans kijk dan op www. de-buitenkans, org. HEILOO - ,De kinderen van de Paulusschool vierden het carna valsfeest met veel plezier. Er werd gezongen en gedanst. Voor de oudere kinderen waren er optredens door de kinderen verzorgd. Het was een fijne dag.' Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 13