Remiseschmvers aan de top Gehavend Zeevogels onderuit tegen WMC Goud van Oud bij Pridini De Stille Omgang SPORT 21 ADRESSEN HEILOO UITSLAGEN KORTOM Finale cross circuit zondag bij Trias Jantje Beton collecte 2012 Op zijn beurt constateerde Hollander dat er niets te halen viel Slechte generale voor derby U I T K IJ KPOST 29 FEBRUARI 2012 Gemeente Heiloo Tel: 072-5356666, informatiecen trum, tel. 072-53-56641, e-mail: info® heiloo.nl, internet: www.heiloo.nl. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-12.30 uur en ma-avond 18.00-20.00 uur, 's mid- dags op afspraak. WMO Platform Heiloo E-mail: wmo-platformheiloo@quicknet. nl, website: www.wmoplatfonnheiloo. nl, postadres: Abraham du Bois-hof 2, 18-52 EZ Heiloo. PWN Waterleidingbedrijf N-Holland Voor storingen in de waterlevering: 0800-02323-55 (dag en nacht). Voor alle overige informatie: 0800-202-5 (op werk dagen van 08.00 tot 17.00 uur). Stichting de Wering Instelling voor maatschappelijk werk Gezondheidscentrum 'Strandwal', Strandwal 22 F, 18-51 VM Heiloo, tel: 088-007-5090. Bereikbaarheid: alle werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Terminale Thuiszorg Info: tel. 06-17967389 (Ans Teunissen of Annemieke Geurtsen). Telefonische Hulpdienst Voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereikbaar: tel. 0900-0767. Rode Kruis Heiloo Rode Kruisgebouw: Slimpad 16c, 18-51 LB Heiloo, tel. 5333399. De Zonnebloem Secr. M.T. Bult-Ossewold, Curtiuslaan 17, tel: 5155309, jlfbult@cs.com. Rolstoelbus Heiloo Dagelijks beschikbaar, inlichtingen en afspraken: tel. 5333695. O.V. taxi Noord-Kennemerland Elke dag beschikbaar van 06.00 tot 24.00 uur. Minimaal een uur van tevoren bestellen, tel. 0900-8878. SBO Samenwerkende ouderenbonden ANBO en KBO. Informatie dhr. A.J.M. ten Hoope; tel. -5334479, Kantoor: Abraham du Bois-hof 2, Heiloo, e-mail: tomenmarchje.tenhoope@quicknet.nl. Cobel Commissie Belangenbehartiging van de ouderenbonden. Kantoor: Abraham du Bois-hof 2, Heiloo. Kennemer Wonen - locatie Heiloo Informatiepunt Heiloo, Abramham du Bois-hof 2, Heiloo (in het Trefpunt). Geopend: donderdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur (alleen op afspraak) Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 8.30 uur -17.00 uur, tel. 072- 8222800, Wonenlijn. Voor al uw vragen over wonen, zoals verhuur, technische zaken, huur opzeggen, overlast, zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV), 072- 8222888, Reparatielijn. Openbare Bibliotheek Heiloo Westerweg 2-50, 18-52 AR te Heiloo, tel. •5330670 (algemeen), 533784-5 (openings tijden), e-mail: bibliotheek@bibliotheek- heiloo.nl. Uitleenpost Ypestein (tot 12 jr) Dinsdag open: 15.15 tot 17.00 uur Uitleenposten De Loet en Overkerck, ook bestemd voor oudere bewoners uit de omgeving, Overkerck is di 9.30-11.30 en vrij 10.00-11.00 uur geopend. De Loet: di en vrij: 09.30-11.30 uur. Politiebureau Heiloo Tel. 0900-8844, maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen is het bureau gesloten. Voor spoedeisende meldingen: 112. Huisartsen Huisartsenpraktijk Duif, Strandwal 26, Heiloo, tel. -5333100, bij spoed: tel. •5339269. Spreekuur volgens afspraak. F. de Haan, De Krommert 20, Heiloo, tel. 5322-526. Spreekuur volgens afspraak (tel. afspreken, recepten en visites tussen 08.1-5-11.00 uur). Telefonisch spreekuur 11.30-12.00 uur, bij spoed: tel. 53220-56. Dr. J. Ruurda, Strandwal 28, Heiloo, tel. 5333080, bij spoed: tel. 5337767. Spreekuur volgens afspraak (tel. afspra ken, recepten en visites tussen 08.00- 11.00 uur). E. Gianotten, Strandwal 30, Heiloo, tel. 5330400, bij spoed: tel. 5334547. Spreekuur volgens afspraak. W. Hartong, Het Zevenhuizen -57, Heiloo, tel. -5337883, bij spoed: tel. •5325693 (tijdens kantooruren) en •5180618 (buiten kantooruren). Spreekuur volgens afspraak (tel. afspra ken, recepten en visites tussen 08.30- 10.30 uur). F.A. Poelakker, De Krommert 16, Heiloo, tel. -5330077, bij spoed: tel. •5332171. Spreekuur volgens afspraak (tel. afspreken, recepten en visites tus sen 08.1-5-11.00 uur). C.W. Willeboordse en mw A.M. Mosch, Hoog en Laag 38, Heiloo, tel. -5330066, bij spoed: tel. 5331-526 (uitsluitend tij dens kantooruren). Spreekuur volgens afspraak (bellen tussen 08.00-11.00 uur). Huisartsenpost Alkmaar e.o. Hertog Aalbrechtweg -5a, Alkmaar. Altijd eerst bellen naar 072-5180618. Openingstijden: 17.00 - 08.00 uur maan dag t/m vrijdag, 08.00 - 08.00 uur zater dag en zondag, op feestdagen en in het weekend 24 uur gepend. E-mail: info® hapa-malkmaar.nl, internet: www.hapa- alkmaar.nl. Artsenlaboratorium Trombosedienst (Starlet) Prikpunten: Strandwal 32 (terrein Kennemerstr.weg 464). Openingstijden: ma t/m vr 07.00 -12.00 uur. Trombosedienst tot 10.00 uur Actie Zorg De Friese Poort 16, Alkmaar, tel. 072- •5400400 (24 uur bereikbaar), info® actiezorg.nl Apotheken Apotheek Heylo, Stationsweg -53, 18-51 LJ Heiloo, (072) 5331070, info@heylo.nl. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 en zaterdag van 09:00 tot 17:00. Apotheek Limmen, Vuurbaak 7a, 1906 BS Limmen, 072-50-52620, info@limmen. nl. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00. Openingstijden Kringservicepunt Sibilo (voormalig Kringapotheek Ypestein) Dagelijks van 1-5.00 tot 18.00 uur. Indien dit servicepunt gesloten is kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 1-5.00 uur terecht bij Kringapotheek Sibilo, Pastoor van Muijenweg 17, 18-52 EG Heiloo. Buiten openingstijden kunt u in spoedgevallen naar de Regionale Spoed Apotheek, Hertog Aalbrechtweg -5a te Alkmaar, 072-5673000. Verloskundige J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Heiloo, tel. 5337-531 (volgens afspraak). Kraamzorg De Kraamvogel, tel. 0900-5151575 (0,10 p.m.) www.dekraamvogel.nl, info® dekraamvogel.nl. Tandartsen Doorkiesnummer van de tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. -5123889. Thuiszorg Evean Thuiszorg, tel. 0900-9897 (0,10 p.m. dag en nacht bereikbaar). www.evean.nl,thuiszorg@evean.nl De Thuiszorgwinkel Lenen, huren en kopen van ver- pleeg- en hulpartikelen, tel. 519926-5. Gezondheidswij zer Hertog Aalbrechtweg -5, 1823 DL Alkmaar, tel. -5662691. GGZ Noord-Holland-Noord Instelling voor geestelijke gezondheids zorg in de regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland, Kennemerstraatweg 464, Heiloo, tel. •5312312, internet: www.ggz-nhn.nl. 't Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten Westerweg -50, Alkmaar, tel. 072- •5113644, www.praethuys.n1/info@ praethuys.nl/Open (zonder afspraak) op ma t/m do 10.00-16.30 uur. Alzheimercafé Wijkcentrum Overdie, Ruusbroeckhof 97, aanvang: 19.30 tot 21.30 uur, inloop: 19.00 uur, entree gratis, evenals koffie en thee Voor inlichtingen: M. Blijleven, tel. -5334893/ E. Schoutsen - Bolten, tel. -5334319. Dierenartsen Dr. J. de Jong, tel. -5331606 (Commandeurslaan 1). Spreekuur op ma t/m vr van 10.30 tot 11.30 uur en van 18.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Ridder, Runxputteweg 24, Heiloo, tel. 50-53412. Behandeling kleine huisdieren uitslui tend volgens tel. afspraak. Dierenkliniek De Kattenberg, Westerweg 12-5, 18-52 AC Heiloo, tel. 5340550. Behandeling uitsluitend na afspraak. Ophalen medicijnen en dieet voeding: ma t/m vr 09.00-17.00 uur. Dierenambulance Noord-Kennemerland Alexander Flemingstraat 3-5, Alkmaar, tel. 5150085, alarmnummer: 51-50173 (24-uursdienst). Uitvaartverzorging Capella Uitvaartverzorging Heiloo eo, Henny Stoop, tel. 532034-5. HEILOO - Op vrijdag 24 febru ari speelde SV Vredeburg de twintigste ronde van de interne competitie. De partijen waar de bovenste zes spelers van de ranglijst bij betrokken waren, eindigden zonder uitzondering in remise. In het geval van Ed en Bob Stolp ging dat niet zonder slag of stoot. Ed Stolp gaf een paard voor twee pionnen en leek positioneel de overhand te krijgen, maar zijn zoon loste de problemen bekwaam op, waarna de pimtendeling een feit was. Het lukte Jaap Limmen niet de Franse verdediging van Jos Admiraal kapot te krijgen. Limmen Bridgeclub 't Oosthonk Uitslag woensdag 22 februari: A-lijn 1. L. Santifort - L Eveleens 63,69 2. Fam. Turk 61,00 3. Fam. Eeltink 53,50 4. A. Kemper - P. v. Lochem 52,38 B-lijn 1. M. Vasbinder-J. v. Leeuwen 59,90 2. B. Geerlings- B. Kos 56,25 3. Fam. Haanstra 55,73 4. G. de Vries -J. Bes 54,69%. Heilooër Bridge Club Donderdagavond competitie: A-lijn: 1. Henk Leering - Alex Turk 59,03; 2. Tin ie Schreiber - Anje v.d. Vlies 57,64; 3. Columby Coebergh - Kees Tiel 49,31. Lijn B: 1. Jan Huting - Aad Kemper 60,63; 2. Dorith de Klerk - Gerard Bes 56,67; 3. Riet Haanstra - Elly Rutjes 55,42. C-lijn: 1. Afra Boukens - Ria Neefjes 66,67; 2. Cees en Tineke v.d. Steen 58,33; 3. Jan Hurkmans - Paul Deitmers 57,64. D-lijn: 1. To Beentjes - Ans Nielen 60,42; 2. Elly van Kappel - Lieke Oei 59,03; 3. Henny Post - Elfi Greijer 51,39. Dinsdagavond competitie: A-lijn; 1. Renny Kramer - Greetje Meuleman 62,08; 2. Jan Huting -Cees v.d. Steen 60,42; 3. Aad Kemper - Jan Reuzenaar 57,08. B-lijn: 1. Berna Bakkum -Anneke Nijman 65,83; Harrie Koomen - Barbara van Dortmont 62,50; 3. Rob Klop - Antoinette v.d. Laan 57,08. HEILOO - Op zondag 4 maart wordt de finalewedstrijd van de Tata/Runnersworld Cross circuit gelopen bij atletiekvereniging Trias. Ook dit jaar ligt het groot ste gedeelte van het parcour in het recreatiegebied aansluitend aan de atletiekbaan. Iedereen kan zondag gaan deelnemen aan deze loopwedstrijd die het grootste gedeelte van de route op onverhard ondergrond wordt gelopen. Om 10.30 uur begint de jongste jeugd aan de 1.45 km. Een uur later zullen de mannen negen kilometer lopen en de dames zes kilometer. Voor verdere informa tie zie www.avtrias.nl. LIMMEN - Dit jaar mogen de leden en leiding van Scouting Limmen weer de collecte van Jantje Beton verzorgen. Op de avond van dinsdag 6 of woensdag 7 maart gaan zij met collectebus sen in Limmen langs de deuren. Dit levert de vereniging zelf ook iets op. 50% van de opbrengst van de collecte is voor Scouting Limmen en 50% voor het lande lijke fonds Jantje Beton. Voor meer informatie over Scouting Limmen kimt u bellen naar Trudy Hoogeboom, tel. 072-5052830 of Linda Baltus, tel. 06-12439049. nam veel risico en mocht van geluk spreken dat de aanstaande pensio- nado, met het oog op zijn beperk te resterende bedenktijd, remise aanbood. Harold Ebels en Bert Hollander zijn beiden goed thuis in de Spaanse opening. Ebels pro beerde in het middenspel nog iets te forceren met een handig pionof fer, maar Hollander weerde zich correct. Op zijn beurt constateerde Hollander dat er niets te halen viel tegen de goed samenwerkende witte paarden en stemde in met het remiseaanbod. Allard de Vries overspeelde Peter van der Heijdt, die meeging in het hoge speel- tempo van zijn opponent en na een kwartiertje de kantine weer mocht opzoeken. De goede vorm van Cees Dinkla houdt maar aan. Dit maal versloeg hij Marlies Sturk die, gekweld door een gebroken arm, moest toezien hoe de uitge kookte Dinkla met rustige zetjes een winnende stelling bouwde. Mare Voorwalt boekte een knappe overwinning op Piet van der Heijdt. Voorwalt die in het middenspel onder serieuze druk kwam, bleef geconcentreerd loeren op de tegen- kans en sloeg toe toen deze zich daadwerkelijk voordeed. Met zijn onorthodoxe speelstijl drong Robin Rommel zijn tegenstandster Sandra Hollander terug. Hoewel Rommel onderweg nog mat-in-twee miste, kwam zijn over winning geen enkel moment in gevaar. Jan Levering was terecht trots op zijn solide overwinning tegen Remi Aafjes. Toen het jonge talent gedwongen werd een paard te geven om mat te voorkomen, gaf hij zich gewonnen. In de B-groep won Bas Wempe - niet voor de eer ste keer - de onderlinge strijd van zijn oudere broer Patrick. Sewints Dahi voert met ruime voorsprong de ranglijst aan. VOETBAL EGMOND - Zeevogels heeft een kansloze nederlaag geleden tegen WMC. Hoewel de withem- den tot halverwege de tweede helft een 1-0 voorsprong ver dedigden gingen de bezoekers terecht met de zege aan de haal. De enige mogelijkheid die de thuisclub creëerden werd een doel punt. De scheidsrechter wees naar de penaltystip na een ongelukkige handsbal uit een vrije trap. Gilles Groot pakte dit cadeau met beide handen aan; 1-0. Het belabberde spel van de Hoevers deze middag werd de ploeg in de tweede helft fataal. Het ontbreken van vele basis krachten was te veel van het goede. WMC scoorde binnen twintig minu ten vier keer en pakte belangrijke punten in de strijd tegen degrada tie. Zeevogels ontvangt op zondag 3 maart Sint Adelbert. De Binders wonnen him wed strijd wel (3 - 1 winst op VZV) en hebben momenteel slechts twee punten minder dan Zeevogels. Het belooft een spannende middag te worden. HEILOO - Voor wie even terug wil in de tijd. Op woensdag 14 maart verzorgt dansleider Huub de Jong een avond interna tionale dans onder het motto 'Goud van Oud'. De avond staat open voor ieder een die ooit gedanst heeft en heel graag die Joegoslavische, Roemeense, Israëlische of Amerikaanse dansen uit de vorige eeuw nog eens wil doen. Huub legt alle dansen uit en leert ze aan, zodat ook liefhebbers die de dan sen nog nooit hebben gedaan mee kunnen doen. Iedereen is welkom in zalencomplex Open Huis, boven winkelcentrum 't Loo, ingang aan de buitenzijde nabij restaurant de Loocatie, in Heiloo. De avond start om 20.00 uur en zal duren tot onge veer 22.00 uur. Meer informatie is te verkrijgen op www.pridini.nl of stuur een mailtje naar pridini® quicknet.nl. REGIO - De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht van 17 op 18 maart. Ook dit jaar gaan weer bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam. Zij zetten de traditie voort, die in het jaar 1345 na het Mirakel van Amsterdam is ontstaan. Deelnemers kimnen met de bus naar de Stille Omgang gaan. Men kan er ook voor kiezen om naar Amsterdam te lopen en met de bus terug te gaan. De bus vertrekt in Heiloo vanaf de Willibrorduskerk aan de Westerweg, in Limmen bij de Comeliuskerk aan de Dusseldorperweg en in Akersloot is het vertrekpunt de Jaeobuskerk aan de Julianaweg. De lopers beginnen om 16.00 uur bij de Jaeobuskerk in Akersloot. Om 17.00 uur wordt in de rooms-katho- lieke kerk te Uitgeest de pelgrims zegen gegeven, waarna de voet tocht naar Amsterdam verder gaat. Deelnemers die de hele afstand te ver vinden om te lopen, kun nen zich in Uitgeest of Zaandam aansluiten. Het verzamelpunt in Zaandam is het Inntel Hotel, vlak bij het station. Kenmerkend voor de Stille Omgang zijn: de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van christenen. Wilt u aan de Stille Omgang deelne men, dan kunt u zich vóór 10 maart aanmelden bij de volgende contact personen: Dick van der Fluit, tel. 072-5334086 (voor Heiloo), Klaas de Goede sr., tel. 072-5052928 (voor Limmen) en Wim Hoogland, tel. 0251-319471 (voor Akersloot).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 21