Schildersbedrijf S.O.S. Joep Ursem Speksteenworkshop voor kinderen Verkoop afgeschreven materialen bibliotheek Franse gotische kunst H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 S.O.S. Joep Ursem KORTOM Geslaagd Afscheid Benedictus meester Jan Opkikkertje van Keer op Keer Collecte Reumafonds UITKIJKPOST 29 FEBRUARI 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 195 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Schilderwerk Onderhoud - Schoonmaak HeilOO Tel. 06 - 250 66 812 E-mailsos.joepursem@quicknet.nl Tekst en foto: Carolien Breed Joep Ursem, Uijterwaardt 4, 1851 GH Heiloo, tel. 072-5334503, mob. 06-25066812, e-mail: sos.joepursem@quieknet.nl. HEILOO - Bij het doe-het-zelven van schilderwerk in en om huis zit het niet altijd mee en neemt de klus vaak meer tijd in beslag dan gepland. Het regent bijvoorbeeld pijpenstelen juist in de weken dat je vrij hebt geno men om je huis buitenom te schilderen. Of je beschikt niet over dege lijk materiaal om gemakkelijk en veilig bij dat hoge houtwerk te kunnen komen. Ook voor een goed resultaat is het verstandig om het aan de vak man over te laten. Huisschilder Joep Ursem kan je een hoop ergernis én tijd besparen, waardoor je tijd overhoudt voor dingen waar je wel goed in bent. Joep: „En met het lage 6% btw-tarief op uurloon en materialen dat geldt voor het inschakelen van de vakman voor schilderwerk aan particu liere woningen van twee jaar of ouder, is het niet altijd perse voordeliger om zelf de ladder op te klimmen." Joep Ursem is januari 2010 voor zichzelf begonnen. Schilderen was altijd al een geliefde vrijetijdsbesteding van hem; hij werd er steeds bedre vener en sneller in. Ook familie en vrienden maakten steeds vaker gebruik van zijn hulp bij schilderklussen. Toen hij voor de keuze werd gesteld naar ander werk uit te kijken, hoefde hij niet lang na te denken, liet zich omscholen en maakte van zijn hobby zijn beroep; hij werd huisschilder. En al weer twee jaar gaat hij iedere dag fluitend naar zijn werk. Joep is aangesloten bij FOSAG, een belangenorganisatie voor huisschil ders. Om zijn vaardigheden te verbreden heeft hij via FOSAG ook diverse trainingen gevolgd, die zijdelings met zijn vak te maken hebben, zoals materiaalkennis, veiligheid en dergelijke. Joep werkt met de hoogwaar dige kwaliteitsverf van Sikkens. De lettere S.O.S. in de naam van zijn eenmansbedrijf staan voor schil derwerk, onderhoud en schoonmaak. Dit geldt voor zowel particuliere woningen als bedrijfspanden. Voor grotere klussen in binnen- of buiten schilderwerk werkt Joep, als het nodig is, samen met collega schilders, zodat het werk toch binnen de afgesproken tijd klaar is. Om de uitgave aan schilderwerk te spreiden, biedt Joep onderhoudscontracten aan waar mee het houtwerk buitenom tegen een vast maandelijks bedrag voor een periode van vijf of tien jaar jaarlijks geïnspecteerd en bijgehouden wordt. Ook behangwerk, onderhoud, zoals reparatie van houtwerk, het reinigen van dakgoten en kleine klussen in en rondom huis behoren tot de moge lijkheden. Voor specialistisch werk, zoals timmerwerk of stukadoorswerk en dergelijke, kan Joep putten uit een breed netwerk van vakmensen die hij in overleg met de klant kan inschakelen. Soms ziet een woning, door groene aanslag op houtwerk of kimststof, er verwaarloosd uit. Dan biedt een grondige reiniging tegen relatief geringe kosten verrassend resultaat! Op aanvraag komt Joep langs voor een vrijblijvende offerte waarin men gedetailleerd terugvindt, hoe de aanneemsom is opgebouwd. „Zodat de klant weet waar hij aan toe is!" Het wordt weer tijd voor een speksteenworkshop in de Hofdijk in de lokalen van de Hobbyfarm voor de kinderen vanaf 7 jaar uit HeilOO en omstreken. Aangeleverde foto HEILOO - Het wordt weer tijd voor een speksteenworkshop in de Hofdijk in de lokalen van de Hobbyfarm voor de kinde ren vanaf 7 jaar uit Heiloo en omstreken. In de voorgaande workshops zijn de kinderen zo enthousiast bezig geweest met een eigen beeldje uit een brok speksteen te maken, dat Antoinette en Trudy de beitels, gut sen en stenen al klaar hebben liggen om een nieuwe workshops te gaan geven. Net als alle anderen wordt ook deze workshop weer afgeslo ten met een echte tentoonstelling van de gemaakte beelden. Bel een van de onderstaande nummers of gebruik het inschrijfformulier, die in het infohoekje in de gang van de Hobbyfarm te vinden is. Vanaf 10 maart zijn het zes zaterdagmid dagen van 16.00 tot 17.30 uur. De Hofdijk, Mariënstein 178 A Heiloo. Voor informatie kan er gebeld wor den naar: Antoinette Bontje, tel. 072-5338968, Trudy Keyzer, tel. 072- 5337293 of 06-10585278. HEILOO - Op vrijdag 2 maart houdt Bibliotheek Heiloo weer een verkoop van afgeschreven materialen. In 2012 zal maandelijks een ver koop gehouden worden op de eer ste vrijdag van de maand. Alleen als die op een feest- of gedenkdag valt, verschuift de verkoop naar de volgende vrijdag. Om alvast in uw agenda te zetten: de volgende HEILOO - Vorig jaar is er van uit 'Rond de waterput' een reis georganiseerd langs acht Franse gotische kathedralen. Men heeft toen genoten van de schitterende architectuur, maar ook van de mooie gebrandschilderde ramen en het vele beeldhouwwerk dat zich aan de buitenkant in de portalen bevindt. De ramen en de beelden spre ken een eigen taal en vertellen ook iets over de ontwikkeling van de gotische kunst en de veranderde theologie. Veel details heeft men toen niet kunnen zien, vanwege het tijdsbestek of vanwege de afstand. Er zijn van die details veel foto's data van de verkoop zijn: 13 april, 11 mei en 1 juni. De tijdstippen van de verkoop zijn ook aangepast: van 15.00 tot 19.00 uur. Opvallend bij de komende verkoop is het grote aantal boeken (zowel, romans, informatief als jeugd), dat voor de eerste keer wordt aangeboden! Daarnaast worden natuurlijk ook nu weer cd's, dvd's, grote letter- boeken, bundels tijdschriften enzo voorts verkocht. gemaakt, maar ook op internet is heel veel te vinden. In een Power- Point-presentatie wordt dinsdag 13 en 20 maart nog eens rustig naar een aantal van die afbeeldingen gekeken waarbij men zich hoofd zakelijk beperkt tot de kathedraal van Chartres. Maar ook wil men wat interessante afbeeldingen laten zien van andere kathedralen, bijvoorbeeld om de ontwikkeling van de gotische kunst te tonen. De avonden worden gehouden op dins dag 13 en 20 maart, van 20.00 tot 22.00 uur, begeleid door pastor H. Helsloot en mevrouw M. Hoetjes. Willibrordushuis, Westeiweg 267, Heiloo. Kosten: 3,- per per soon, per bijeenkomst. HEILOO - Oud-plaatsgenoot Jelmer Hoogeboom is geslaagd voor de master Culturele Antropologie aan de UVA. Hij heeft onderzoek gedaan naar hoe een Boeddhistische stroming jon geren helpt om te gaan met het zijn en doen van een autentiek zelf. Jelmer was leerling van de Radboudsehool. HEILOO - Meester Jan Meijer neemt op vrijdagmiddag 16 maart afscheid van de Benedietussehool. Vanaf 2001 heeft Jan met veel plezier als groepsleerkracht gewerkt in groep 8. Zijn gezondheid maakt echter dat hij moet stoppen met werken. Vanaf 15.30 uur tot 16.15 uur is er gelegenheid om meester Jan gedag te zeggen. HEILOO - Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt elke maand een Opkikkertje van 300,- aan een vereniging of stichting. Elke maand wordt een door Keer op Keer gekozen vereniging of stichting verblijd met een opkik ker van 300,-. De opkikker van de maand maart gaat naar de Stichting ALS Nederland, bijdrage voor wetenschappelijk onderzoek naar deze zeldzame dodelijke zenuw- en spierziekte. U kunt de kringloopwinkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, don derdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072-5325962. HEILOO - In de week van 12tot en met 17 maart vindt de jaar lijkse landelijke collecte van het Reumafonds. Onderzoek en behandeling is kostbaar, het fonds krijgt hier geen subsidie voor en is dus volledig afhanke lijk van giften. Daarom is ook uw bijdrage hard nodig. Reumafonds Heiloo, Bea Koom, tel. 072- 5333411, ook voor aanmelden van collectanten. In de Willibrorduskerk worden twee avonden gehouden over Franse gotische kunst. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5