't Loo herhaalt Lifestyle and Fasion Night De Brasserie opent haar deuren Lezing Odd Fellows Ter Coulsterkerk Groei Bloei lezing Natuurbeheer H E I L O O INGEZONDEN MEDEDELING OUD PAPIER Expositie Rosemary Thone in bibliotheek Renske van der Pluijm- de Beer exposeert bij Hema ierenbescherming Zand,zeep en soda Oud Hollandse liedjes Fitz^lady Zondagmiddag Café Fotoboek maken Internet en e-mail Mergelbeeld Die pet past ons Lotgenotengroep Partnerverlies Molenmuseum UITKIJKPOST 29 FEBRUARI 2012 HEILOO - Op woensdag 28 maart vindt voor de tweede maal een groots mode-evenement plaats in Winkelhof 't Loo. Van 19.00 tot 22.30 uur is het winkelcentrum geopend op deze speciale koopavond voor genodigden. De gasten gaan een heel speciale avond beleven. Behalve wervelende mode shows kan men op de pleinen van het winkelcentrum terecht voor alles op het gebied van beauty, verzorging en heerlijke hapjes. De kaarten zijn ver krijgbaar vanaf 14 maart bij Didi, Hema en Vastenhoven Mode voor 10,-. Het aantal kaarten is gelimiteerd. Om zeker te zijn van een plaatsje kunt u vooraf reserveren op drie manieren. U kimt zich inschrijven bij de Hema aan de servieebalie, per e-mail: marvollers@online.nl. of via het contactformulier op www.winkelhof-t-loo.nl. Vanaf 15 maart liggen de kaarten voor u klaar bij de servieebalie van de Hema. De kaart bevat behalve de toegang tot de modeshow ook bonnen voor een heerlijke kop koffie of thee met een petit four, een Prosecco en een goed gevulde goodybag met alle informatie van de deelnemers van de avond, waardebonnen en een aantal leuke verrassingen. HEILOO - Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het dan zover. De Brasserie opent na een uitstel van vijf maanden op vrijdag 2 maart haar deuren! De benodigde vergunningen zijn geregeld, de in oktober in de haast opgehaalde inventaris wordt weer van stal gehaald en het kernverse team van De Brasserie gaat er met frisse moed tegenaan! Met Wouter Vissers en Bonne Wielinga aan het roer. Aan het oorspronkelijke concept van De Brasserie, een huiselijke eet- en drinkgelegenheid waar iedereen van 10.00 tot 00.00 uur kan koffiedrinken, lunchen en een betaalbaar diner kan nutti gen, is niets veranderd. Door de gimstige, zonnige ligging van het terras kan men straks ook buiten genieten van een drankje, heerlijke lunch of maal tijd. Wouter, al jarenlang werkzaam in Amsterdam voor horeea-ondememer Martin Nijdam, heeft er zin in! „Ik verheug me op de gemoedelijke sfeer die een dorp als Heiloo nog uitademt." De Brasserie richt zich op een wat rus tiger publiek, een formule die zowel Wouter als Bonne goed past. Beiden zullen hun brede horeea-ervaring inzetten om een mooie zaak met een posi tieve uitstraling neer te zetten. Bonne gaat de keuken leiden, een taak waar hij enorm naar uitkijkt. „Alle gerechten op de menukaart worden bereid met verse ingrediënten, geen kant-en-klare producten, maar eerlijk en huisge- maakt!" Iedereen is welkom om de verlate opening van De Brasserie feeste lijk te vieren. Op vrijdag 2 maart van 18.00 tot 22.00 uur kan heel Heiloo een voorproefje komen nemen en wordt iedereen gastvrij ontvangen met een gratis drankje en hapje! Eerste zaterdag van de maand Paulusschool, papier gebundeld neer zetten in de hoek van het Brunogebouw (Buk Buk), op de hoek van de Pastoor van Muijenweg en De Kloosterhof. Tussen 09.00 en 11.00 uur. Tevens huis-aan-huis-actie tussen Pastoor van Muijenweg-Ewisweg-Het Zevenhuizen en de Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmer-verza- melplaatsen langs de weg, vóór 09.00 uur. Eerste dinsdag van de maand Base-en softballclub Double Stars Heiloo, huis-aan-huis-actie wijk Centrum tussen Spoorlijn-Kerkelaan- Kennemerstraatweg en Stationsweg incl. de hele Heerenweg, en tevens Kennemerstraatweg (excl. Noord en plan Oost), Kanaalweg, en het buiten gebied aan de zuidkant van Heiloo. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmer-verzamelplaatsen langs de weg na 18.00 uur. HEILOO - In de expositieruimte van Bibliotheek Heiloo kunt u tot 2 april beelden en schilderijen van Rosemary Thone bewonde ren. Zij houdt van gefantaseerde mens- en dierfiguren en werkt met een knipoog naar sprookjes. De beelden lijken van keramiek. Rosemary creëert ze van een zelf- ontwikkelde bouwstof (woodsto- ne). Dit doet zij laag over laag op een metalen basis, waardoor het geheel een bijzondere uitstraling krijgt en toch duurzaam is. Werk van Rosemary Thone is onder andere aangekocht door gemeente Heerhugowaard en het Ministerie van Economische Zaken te den Den Haag. Haar beelden zijn in het hele land te vinden. HEILOO - Prof. Dr James Kennedy opent de Odd Fellow- week in Noord Holland met het thema 'Is Nederland maatschap pelijk in verval?', op woensdag 7 maart in de Ter Coulsterkerk. De 14 Odd Fellowloges in Noord Holland organiseren de Odd Fellow- week van 7 tot en met 15 maart, 26 maart en 4 april. In deze week hou den de loges 'open huis' en worden de schijnwerpers gericht op de doelstellingen van de Independent Order of Odd Fellows (IOOF). De Odd Fellows vormen al 200 jaar een wereldwijde broederschap, die tracht een bijdrage te leveren aan een betere wereld. De Odd Fellow- week week start met een lezing door Prof. Dr James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. James Kennedy, onder andere bekend door zijn wekelijkse column in Trouw, geeft een uiteenzetting over de gevolgen van de crisis in de wereld en Nederland. Na de pauze HEILOO - Een beetje Grieks, een beetje Italiaans, zo valt het werk Renske van der Pluijm- de Beer het best te beschrijven. „Deze landen zijn mijn inspiratiebron, de kleuren, de beelden, de fresco's, de oude muren, kortom: die sfeer probeer ik te vangen in mijn werk." U kunt dit alles zien vanaf eind februari tot en met eind mei in het restaurant van de Hema in winkelcentrum 't Loo in Heiloo. Aangeleverde foto is er volop gelegenheid tot het stel len van vragen en discussie. De lezing wordt op woensdag 7 maart gehouden in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 te Heiloo. De entree bedraagt 5,- inclusief een kopje koffie bij ontvangst en een drank je in de pauze. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is om 19.30 uur open. De opbrengst van deze avond is voor de Kon. Ned. Redding Maatschappij. Kaarten bestellen via www.oddfellows-alkmaar.nl of aan de zaal. HEILOO - Woensdag 7 maart, direct na de Algemene Ledenvergadering vindt de lezing Natuurbeheer met schaapskud des van Marijke Dirkson plaats. Marijke Dirkson is van huis uit schapenhouder en was zo'n 15 jaar werkzaam voor diverse natuuror ganisaties als boswachter. In 2011 heeft ze de overstap gemaakt naar een eigen bedrijf Landschapsbeheer Rinnegom, natuurbeheer met schaapskuddes. Als schaapherder is ze bijna dagelijks op pad en komt ze op de mooiste plekken. Vanuit haar ervaring vertelt ze over natuur en natuurbeheer. De afgelopen jaren werkte ze mee aan programma's van radio en tv Noord-Holland en in 2010 schreef ze het boek 'Op pad met de boswachter'. Romantiek en een rauw randje. Iedereen kent het beeld van de herder met zijn hond en rustig grazende kudde in het veld. Marijke Dirkson graast met haar schaapskudde in de duinen van Bergen. Ze werkt daar aan het terugdringen van de vergrassing en verhouting van het duin, zodat bijzondere duinplanten weer kun nen groeien. In de lezing vertelt ze over de prachtige en romanti sche facetten van het herdersvak. Tegelijkertijd laat ze u weten dat een schaapskudde geen doel op zich is, maar een middel om een doel te bereiken. Haar bedrijf Landschapsbeheer Rinnegom ver taalt de doelstelling van de opdracht gever in een begrazingssehema en zet schaapskuddes doelgericht en gestructureerd in om de natuur te beheren. U krijgt een beeld van de organisatie van het bedrijf, de inzet van de schaapskudde, de prach tige natuur en de werkzaamheden van de herder. Datum: woensdag 7 maart, 20.15 uur. Locatie: het Open Huis, winkelcentrum 't Loo in Heiloo, Kosten: leden/abonnees gra tis, niet-leden betalen 2,-. Gevonden Kleine, tengere witte poes, ca. 2 jr, De Schoolweg Liirunen. Zwarte kat, witte bef en voetjes, Nijenburgerweg Heiloo. Informatie vermiste en gevonden dieren: Heiloo, Limmen en Akersloot: Hella Dekker: 072-5332879. Castricuin: Ria Dol, 0251-658504. STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Op zondag 4 maart vertelt schrijfster Carla Westerbeek over haar jeugd in de jaren vijftig/zestig in een vakantiehuisje in Egmond. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur, entree 5,-. Leden van de buurtbus kunnen haal- en breng- serviee reserveren. Op zondag 18 maart treedt zan ger/entertainer Hans van Hoof voor ons op. Hij zingt met het publiek de liedjes van toen. Er wordt tevens een kleine High Tea geserveerd. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur, kosten 8,50, telefonisch reserveren via 072- 5331297. De fitmaand van Heiloo begint op woensdag 7 maart met een gezondheidscheck door een ver pleegkundige en een intakege sprek. Daarna volgt een persoon lijk advies en wordt gedurende een maand twee keer per week onder begeleiding getraind. Ook vindt er een eindgesprek plaats. De kosten zijn totaal 52,50. Opgeven vóór 6 maart per e-mail stichting@wel- zijnheiloo.nl of tel. 072-5331297. Het zondagmiddagcafé is weer geopend op 4 maart van 13.30 tot 16.30 uur. Maandag 12 maart om 09.30 uur start de workshop Fotoboek maken over het afdrukken van digitale foto's in een fotoboek. Men begint met het downloaden van programmatuur waarmee u ook thuis kunt werken. U leert werken met lay-out, achtergrond en tekst toevoegen. Drie ochten den van anderhalf uur voor 40,- (servieepas 38,-), exclusief hand leiding 5.-. Woensdag 14 maart om 9.30 uur start de cursus Internet en e-mail voor internetgebruikers, die wat meer willen dan eenvoudig e-mai- len of surfen. U leert systematisch informatie zoeken en andere han dige toepassingen op het internet, en voor e-mail bijlagen hanteren en adressen beheren. Voor deze cur sus is de basiskennis vereist. Het zijn vijf lessen van anderhalf uur voor 99,- (seivicepas 94,05), exclusief cursusboek 15,-. Trudie Buis geeft op woensdag 18 april van 09.30 tot 11.30 uur de eerste les van de cursus mer gelbeeld voor beginners. Mergel is een zachte steensoort die zich makkelijk laat bewerken. Kosten: 52,- (servicepas 49,40) voor zes lessen exclusief steen (€2,- per kilo). Telefonisch aanmelden via 072-5331297. Lezing door politiefunctionaris sen op donderdag 15 maart over het takenpakket van de wijk agent en over de reorganisatie bij de politie. De wijkagenten van Heiloo vertellen u alles over hun werkzaamheden. Tijdstip 14.00 tot 16.00 uur, zaal open 13.30 uur, entree 3,75. Reserveren via tel. 072-5331297. Op dinsdag 6 maart van 13.30 tot 15.30 uur is de volgende bij eenkomst van de Lotgenotengroep Partnerverlies. Deze keer praten we over piekeren; waar pieker je over en hoe verminder je het? U bent van harte welkom, ook als u eens de sfeer wilt komen proeven. Entree inclusief consumptie 5,-. Karlijn Sengers geeft meer infor matie, tel. 072-5331297/ welzijns- coach@welzijnheiloo.nl. Zondag 11 maart is er een mid dagtochtje naar het molenmuseum in Koog aan de Zaan. Koffie drin ken op de Zaanse Schans. Vertrek Trefpunt 13.00 uur, ook opstap- mogelijkheid Egmond aan Zee. Speciale prijs 21,50 inclusief kof fie en rondleiding. Reserveer tele fonisch 072-5331297.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 7