Angela Groothuizen met de Optigan in De Beun Kunstenaars, musici en poëten gezocht voor K6D Nieuw geluid bij The Change in La Strada angelQende Nieuwe koorcursus Vocal Playground ÉEHEME» Iif1l4fet.ni H E I L O O 9 L WWW. {j Mischa's spel kTJfA DEUTEKOM I Sprookjesboom de Film klik BOEK VA N DE WEEK Mischa's spel door JW Regenhardt Boek van de week: r Five Guys Named Joe in de Vriendschap UITKIJKPOST 29 FEBRUARI 2012 In de film Sprookjesboom belanden Roodkapje, Wolf, Assepoester, Reus en Klein Duimpje uit het Sprookjesbos per ongeluk in het onbekende Winterland. De bewoners willen heel graag terug naar huis, maar daarvoor moeten ze eerst vijf kristallen vinden. Tijdens deze zoektocht probeert Heks daar een stokje voor te ste ken. In Winterland ontmoeten de sprookjesbosbewoners de winter landbewoners; IJskabouter Kluns, IJsdraak en IJsfakir. Gaat het de Sprookjesbosbewoners lukken om weer terug te komen in het Sprookjesbos? Met onder andere: Hero Muller, Reinder van der Naait, Roos van Waerden, Rinie van de Elzen, Armin van Buuren unieke Mischa Hillesum (1920-1943) was een geliefd wonderkind met een engelengezicht. Hij gold als het grootste pianotalent dat Nederland in tijden had voortgebracht. Maar balancerend op de dunne lijn tus sen genialiteit en krankzinnigheid leefde hij in een geweldig span ningsveld, en al op jonge leeftijd belandde hij in een psychiatrische inrichting. Daar betoverde hij, tus sen de elektroshocks door, mede patiënten en medisch personeel met zijn spel. Tijdens de bezetting schitterde hij - als Joodse musi cus verbannen uit het openbare leven - op illegale Zwarte Avonden. Willem Andriessen, directeur van het Amsterdams Conservatorium, die hoopte Mischa Hillesum te kun nen behouden voor onze cultuur, stuurde een aanbevelingsbrief naar de bezetter. Maar Mischa weigerde een uitzonderingspositie en ver koos solidair te zijn met zijn ouders. In september van 1943 werd het hele gezin, inclusief Mischa, wegge voerd om later te worden vermoord in Warschau. Met unieke cd. door Jan Willem Regenhardt voor 19,95 Heerenweg 67-69,1851 KL Heiloo U naast Winkelhof 't Loo, 072 5331483 LIBRIS. Uw Complete Boekhandel e-mail: info.deutekom@libris.nl HEILOO - De Kunstzesdaagse vindt dit jaar plaats in de week van 19 tot en met 24 juni. Het hoogtepunt van de Kunst6daagse is de kunstroute in het weekend, dus op 23 en 24 juni. Tot 15 maart kimnen beeldend kunstenaars die in Heiloo een eigen atelier hebben zich nog aanmel den voor de kunstroute. Ook kun stenaars zonder atelier uit Heiloo en daarbuiten, die hun werk wil len exposeren bij een winkelier of op een bijzondere locatie kunnen zich tot 15 maart inschrijven. Het inschrijfformulier staat op www. kimst6daagseheiloo.nl. Vorig jaar is de weg ingeslagen naar een mani festatie die naast de beeldende kimst podium biedt aan vocale en instrumentale muziek, poëzie, cre atieve workshops. Wie tijdens de K6D muziek ten gehore wil brengen of poëzie wil voordragen wordt nu uitgenodigd om dat voor half maart te melden aan Conny Riemers, coör dinator van de K6D, tel. 06-83220710 of e-mail kunstzesdaagseheiloo® gmail.com. Ook vrijwilligere die het evenement mee willen helpen orga niseren zijn welkom. HEILOO - Na het succes van Klein en Label gaat Angela Groothuizen door op het ingeslagen pad van mooie Nederlandstalige liedjes. Nieuwe muziek met de legenda rische Optigan, het vergeten instru ment uit de jaren '70. De sound van de Optigan is smerig. Is het een Hammond? Is het een Mellotron? Nee, het is een Optigan! De show zit vol met de mooiste liedjes van Angela, nieuw en oud materiaal, met onder meer teksten van Rob Chrispijn. Natuurlijk neemt Angela je weer op sleeptouw met een ontroerend en vooral ook geestig verhaal. Angela staat, zoals altijd, garant voor een inspirerende, muzi kale avond. Ze doet dat samen met een andere geboren Alkmaarder, Nico Brandsen. Angela Groothuizen en Nico Brandsen komen in thea ter De Beim op woensdagavond 7 maart, aanvang 20.15 uur. Kaarten kosten 17,50 euro en kunnen wor den besteld en betaald via de web site www.vriendenvandebeim.nl en aan de kassa van het theater (Willibrordusweg 2). De kassa is open van woensdag tot en met vrij dag tussen 13.30 en 17.00 uur en vanaf een uur voor de aanvang van vooretellingen. Het telefoonnum mer van theater De Beim is tel. 072- 5333156. Op www.vriendenvande- beim.nl staat meer informatie. HEILOO - The Change staat al jaren bekend om de strakke en swingende manier waarop zij de songs de zaal in knallen. Variatie is daarbij een sterk punt van de band. Door vier zangstemmen heeft The Change de mogelijkheid om over een uitgebreid en afwisselend repertoire te beschikken. Daarmee bedienen ze een breed publiek. Muziekliefhebbers van alle leeftij den. Kom je naar The Change, dan dans je en zing je heerlijk mee met de classics van de rock- en popmu ziek. Zoals met de grote hits van: Anouk, Eric Clapton, Tina Turner, Eurythmics, Ilse de Lange, Skunk Anansie, U2 en Blondie. Na zeker tien geweldige jaren in een vaste bezetting is de bandsamenstelling veranderd. Remy Groeneveld op zang en Fletcher Bouwman als toetsenist zijn de nieuwe bandle den van The Change. Samen met Mark Jonk op gitaar, Sjaak Keizer op bas en Henk Jan van der Horst op drums vormen zij opnieuw een hechte band. De echte Change ken ner hoort natuurlijk de vernieuwing. De kracht van de groove en het niet aflatende enthousiasme zijn echter goed bewaard gebleven. The Change in La Strada op zater dagavond 3 maart is een geweldige gelegenheid om met veel oude en nieuwe fans een feestje te bouwen. De aanvang is 21.30 uur en de entree is gratis. Angela Groothuizen. HEILOO - Op woensdag 7 maart maart start Vocal Playground onder leiding van Jasper Teule de gloednieuwe cursus 'Nederlandse Parels'. Teule heeft prachtige liedjes uit Nederland en Belgie geselecteerd en voorzien van meerstemmige arran gementen. Een eigenzinnige mix van spetterende, schuimende, glooiende en mijmerende liedjes uit de lage landen van Wende Snijders, Jacques Brei, de Dijk, Laïs, Stef Bos, Spinvis, Ramses Shaffy en vele anderen. In twintig wekelijkse lessen wordt er naar een optreden toegewerkt in samenwerking met aantal fantas tische musici. Ben je nieuwsgierig geworden, heb je zin om te zingen, ervaring of nog geen ervaring en ben je tussen de 13 en 80 jaar? Kom dan naar de eerste gratis proefles van Vocal Playground op woens dag 7 maart van 20.00 tot 21.15 in het zaaltje van Kleurenpracht, 't Zevenhuizen 50, Heiloo. Inschrijven voor de proefles is niet nodig. Voor meer informatie, tel. 06-22937592 of mail naar koorheil@xs4all.nl. Op woensdag 7 maart maart start Vocal Playground onder leiding van Jasper Teule de gloednieuwe cursus 'Nederlandse Parels'. Aangeleverde foto Aangeleverde foto AKERSLOOT - Zaterdag 3 maart treed de fantastische for matie Five Guys Named Joe op in de Vriendschap in Akersloot. Deze band stond vorig jaar ook op het podium in Akersloot en toen bewezen zij dat zij tot de absolute top van Nederland behoorden. De al wat oudere leden van deze band kennen het klappen van de zweep maar al te goed en in him optre dens zie je dat duidelijk terug. Goede dansbare rock 'n roll en met als grote blikvanger natuurlijk de saxofoon, contrabas en piano. Zij spelen de klassieke rock 'n roll met nummers van onder andere Jonny Bumette, Gene Vincent, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry. Zij spelen in de Vriendschap waar voor deze gelegenheid een supergrote dansvloer aanwezig is om de vele aanwezigen goed te voorzien voor him dansgenoegen, want naar aanleiding van het jaar lijkse rock 'n roll festival zijn een groot aantal mensen op rock 'n roll dans cursussen gegaan en zij willen natuurlijk hun vorderingen laten zien. De aanvang is 21.00 uur en de toegang is geheel gratis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9