Heiloo, zoals het vroeger was. De geschiedenis van de Rustende Jager 20 De geschiedenis van de Rustende Jager' en omgeving DEEL 1 Fotoi: De Rustende Jager Foto 2: De Rustende Jager rond 1950. Foto 3: Rudi Carrell Foto 5: Sinterklaas op bordes Nijenburg Foto 6: De Rustende Jager omstreeks 1900 Foto 4: Musical Lied der Zee- MULO Rustendejager Foto 7: Rustende Jager met thee tuin aan overzijde Foto 8: Rustende Jager theetuin 28 MAART 2012 UITKIJKPOST De Uitkijkpost presenteert op gezette tijden in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Heiloo de rubriek 'Heiloo, zoals het vroeger was'. In woord en beeld zal het 'Heiloo van toen' worden belicht. Waar zich nu het politiebureau bevindt, dat op de nominatie staat gesloopt te worden, stond vroeger "De Rustende Jager". Het café-res taurant, een ontmoetingscentrum voor heel Heiloo, met een verhoogd toneel, kleedkamers en een zaal, annex dansvloer, heeft lange jaren een prominente rol gespeeld in Heiloo. Althans vooral voor het 'protestantse' deel van Heiloo. De r.k-verenigingen resideerden na 1925 in het Brunogebouw. Deze foto's van De Rustende Jager date ren van vóór 1976, het jaar waarin het complex werd gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe politiebureau. In 'De Rus' werden voorstellingen en uitvoeringen gehouden van de plaatselijke verenigingen zoals "Het ontluikende Roosje" en "Falkland", "Eensgezindheid" en de gymver eniging DOVES. Bijna altijd was er 'bal na'. De balletgroepen van mevr. Majolée traden er jaarlijks op. Er- werden tevens films vertoond. Ook werd er vergaderd door plaatselijke besturen. Bekend waren de feesten van schoolvereniging NIO van de MULO aan het Slimpad. Rudi Carrell (Kesselaar) uit Alkmaar, die net een beetje bekend begon te worden, heeft in 1953 nog opgetreden op een van de gezellige NIO-avonden. Ook de musical "Het Lied der Zee", uitgevoerd door leerlingen van de MULO-school, werd ten tonele gebracht. In de jaren vlak na de oorlog werd er voor de schoolkinderen ook het sinterklaasfeest gevierd. De kin deren begroetten Sint Nicolaas bij Nijenburg, waar de Sint dan ieder een toezwaaide vanaf het balkon. Na de begroeting en het zingen van een aantal Sint Nieolaasliedjes gin gen de kinderen lopend in een lange rij naar de Rustende Jager, waar in de zaal het feest werd gevierd. Sint Nicolaas zat op een mooie grote stoel op het toneel met het 'Grote Boek' op zijn schoot en deelde reprimandes en complimenten uit. Op de plek van de Rustende Jager bevond zich al in de 16e eeuw een herberg. De Alkmaarse burgemees ter Carel de Dieu verkocht in 1786 "een Huijs en erf genaamd "De Prins", aan Claas Dirksz van Santen. In 1795, werd de herberg met "stal, boet, erf en eroftje" verkocht aan Willem de Jager. De naam "De Rustende Jager" wordt voor het eerst genoemd in 1807. Het was destijds een bekende pleister plaats voor de reizigers die daar met de koets langskwamen ondeiweg naar Alkmaar of naar Haarlem. Er was ook een doorrijstal die bij de herberg hoorde. Daar konden de paarden worden verzorgd. Jaren later, toen in 1896/1897 de Société Anonyme Beige de tram ways Néerlandais te Brussel de 30 kilometer lange stoomtramlijn Haarlem - Alkmaar had aangelegd, was er zelfs een tramhalte voor de deur. Het mooie pand had een klokgevel (zichtbaar op de foto). De tramrails liepen er vlak voorlangs. Voor het toneel was de bak waar de muzikanten zaten met him instru menten. En op het toneel bevond zich een souffleurshokje. Soms was de souffleur iets te luid in zijn aanwijzingen en dat leidde tot grote hilariteit bij de bezoekers. Op de plaats waar nu o.a. de winkel van Dorcas is gevestigd, lag vroeger de theetuin van de Rustende Jager, Op beide foto's van rond 1902 is te zien dat men in de theetuin bij mooi weer ook lekker buiten kon vertoe ven onder het genot van een kopje rechts naast de "De Onderneming" (na de oorlog "De Oude Herberg).. Rechts op de foto is nog net een stukje te zien van het terras van de Rustende Jager aan de Rijksstraatweg naar Alkmaar. thee of een glaasje limonade. Daar kon men wachten op de tramlijn Haarlem-Alkmaar v.v. 'tcndc Jo^er lleineke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 20