Falkland Toneel GEWOON TE GEK www.falklandtoneel.nl Groep 8C Sint Maartenschool in actie voor het WNF Schilderijen, Schelpen en Geschiedenis in Hoeve Overslot Reserveringen en info 072 533 43 55 NIEUWS UIT DE REGIO Hans ten Broeke exposeert in het Gemaal 1879 een gezellige, komische voorstelling! De permanente tentoonstelling over de Egmondse School van Peter van de Berg geeft een mooi beeld van de rijke kunsthisto rie van de Egmonden. Aangeleverde foto Kaarten zijn ook te koop bij De Beun en De Schrijverij (stationcentrum) AKERSLOOT - Op 1 april opent het Gemaal 1879 opnieuw haar deuren. Elke zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op aan vraag is in de maanden april en mei het werk te zien van Hans ten Broeke, beeldend kunstenaar uit Akersloot. Om 12.00 uur wordt de expositie geopend door zijn kleinzoon Eben Berend door het maken van een vingerverfschildering. Aangeleverde foto EGMOND - Dit leest als een grap, maar op zondag 1 april vanaf 14.00 uur zal het Gilde der beHOEDers écht het vijf tiende expositieseizoen in Hoeve Overslot wederom tradi tioneel openen met het afzetten van de HOED. Aan de wanden van deze sfeer volle culturele ontmoetingsplek, gelegen aan de Slotweg tegenover de slotrume in Egmond aan den Hoef hangen de schilderijen van Vlaamse kunstbroeders- en zusters van schildersgenootschap Koeleur uit Zottegem, samen met werk van lokale kunstenaars. De permanente tentoonstelling over de Egmondse School van Peter van de Berg geeft een mooi beeld van de rijke kunsthistorie van de Egmonden. Het prachtige schel penkabinet in de gele kamer, waar de mooiste schelpen uit de hele wereld te bezichtigen zijn heeft ook haar deuren weer geopend, evenals de vernieuwde unieke tentoonstel ling van Etnische kunstvoorwer pen. De muzikale omlijsting van dit gratis toegankelijke evenement is in de vertrouwde handen van accordeonist Cees Oud. Galerie Hoeve Overslot is te vinden aan de Slotweg 42 te Egmond aan den Hoef (tegenover de ruïne) en er kan gratis geparkeerd worden. LIMMEN - Tijdens een drie weken durend project op de Sintmaartenschool in Limmen heeft groep 8C actie gevoerd voor het 50-jarig bestaan van het WNF. Het WNF heeft de reuzenpanda gekozen als symbool. Na vijftig jaar is de reuzenpanda er nog, maar vei lig is hij helaas nog niet. Gelukkig kan hij rekenen op de steim van deze leerlingen. Er zijn verschil lende acties op poten gezet om de actie 'Samen los voor een groot pandabos' te steunen. Zo is er op vrijdag 16 maart een sponsorloop georganiseerd door een aantal leer lingen in het park aan de Vuurbaak in Limmen. Op zaterdag 17 maart was een groep leerlingen actief om geld te verdienen met het wassen van auto's op het parkeerterrein van W Limmen. Tenslotte werden er tijdens de tentoonstellingsavond van de Sint Maartenschool op 22 maart loten, knuffels en zelfgebakken koekjes verkocht. Tijdens de druk bezochte veiling hebben de leerlingen hun zelf beschilderde potjes voor een pittig bedrag aan him ouders ver kocht. Met dank aan alle sponsors uit Limmen en omgeving is er een prachtig bedrag opgehaald. Op vrijdag 23 maart kwam er een vrijwilliger van het WNF op school langs, Kin Jan Tmong. Hij heeft een presentatie gehouden over het werk van het WNF en de actie 'Samen los voor een groot pandabos', daarna heeft hij het bedrag van 874,64 in ontvangst kunnen nemen. Een fantastische afsluiting van een leer zaam project. Tijdens een drie weken durend project op de Sint Maartenschool in Limmen heeft groep 8C succesvol actie gevoerd voor het 50-jarig bestaan van het WNF. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 23