Met het IVN wandelen door de prille Wimmenummer voorjaarsduinen Themamiddag in de Vredeburg met als onderwerp 'Naar de Bollen' Bewoners Strammerzoom genieten van beautydag REGIO 25 Opbrengst Meester Jos Autocross naar het Kleurenorkest POLITIEBERICHTEN Senioren uit Limmen en omgeving zijn welkom op deze middag Akersloot: Limmen: hei kleurenorkest UITKIJKPOST 28 MAART 2012 REGIO - Afgelopen mei 2011 verscheen het boekje Meester Jos Autocross, geschreven door Jos Rijnaarts. Een boekje vol school gerelateerde korte verhalen en tekeningen. De totale opbrengst van deze uitgave, die inmiddels is uitverkocht, een mooi rond bedrag van 1000,- euro, is onlangs door Jos Rijnaarts overhandigd aan het Kleurenorkest in Limmen, basisschool voor natuurlijk leren. Nieuwsgierig naar foto's van deze overdracht: ga naar www.josrijnaartsentertainment.nl. Aangeleverde foto REGIO - De maandelijkse IVN-natuurwandeling in de Wimmenummerduinen vertrekt in de lente en de zomer vanuit Egmond aan Zee. Dus op zondag 1 april start de wandeling om 10.00 uur bij het Sportcentrum aan de Watertorenweg. Men gaat zoeken naar de eerste bloeiende planten en horen en zien ook nog de nodige kort geleden gearriveerde zomer vogels: Tjiftjaf, Fitis, dat soort volk. Grote grazers zullen we met res pect (afstand) behandelen als ze ons pad kruisen. De padden, met of zonder rugstreep, groeten ons van uit het water. Frisse wind vanaf de koele Noordzee, hopelijk wat zon. Het wordt, kortom, een heerlijke lentewandeling. Men dient zelf te zorgen voor een toegangskaart voor het Noord-Hollands Duinreservaat van PWN. Een donatie (richtlijn 2 euro) wordt op prijs gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u mailen, IVN-Heiloo@hccnet.nl of bellen: 072 532 5110. Duinkoeien, u komt ze tegen tijdens de IVN wandeling op zondag 1 april. Foto: Paul ten Have LIMMEN - Zondag wordt in de Vredeburg een lezing gehouden met als onderwerp 'Naar de bol len;. De lezing wordt verzorgd door de heer Han Ellermeijer uit Den Helder. Voor mensen in Limmen, die goed de Bloemendagen kennen, is het bijzonder interessant om de his torie en ontwikkelingen in de Kop van Noord Holland te leren kennen. De lezing begint met een korte geschiedenisles over de polder Anna Paulowna en gaat dan ver der met het ontstaan en het maken van de mozaïeken in de dorpen Breezand en Anna Paulowna. Een werk dat in vier dagen moet gebeu ren en waar veel vrijwilligers voor nodig zijn. Waar hebben we dat meer gehoord! Sinds het wegvallen van de bloembollenteelt in Limmen komen de benodigde kopnagels Maandag 19 maart tot en met zondag 25 maart. Dinsdag 18.00 uur: insluiping in woning Julianaweg. Toegang via niet afgesloten raam begane grond. Diverse sieraden ontvreemd. Woensdag: 07.00 uur: inbraak in woning Boekei. Toegang door ruit uit deur te verwijderen. Pand door zocht, diverse technische appara tuur ontvreemd, 22.45 uur: inbraak in woning Beatrixstraat. Toegang door ruit in te gooien met stoepte gel. Woning doorzocht, nog onbe kend of er iets is ontvreemd. Dinsdag 08.00 uur: de melding was dat er dagelijks een zeer snel le bromfiets als een gek over de Hogeweg reed. Bij controle bleek dat de betrokkene inderdaad zeer snel over de Hogeweg reed en niet remde bij de vele kruisingen en bij de basis school bleef hij ook 75 kilometer rij den. De bromfiets is voor technisch onderzoek uit het verkeer genomen. De verdachte krijgt een bekeuring voor de snelheid en voor mogelijk opgevoerd rijden, 12.30 uur: wonin ginbraak Kapelweg. Daders heb ben aan voorzijde raam vernield en woning doorzocht. Nog onbekend of er iets is ontvreemd. Diverse spullen wel klaargezet om mee te nemen. Zijn gestoord door een buurtbewo ner. Weggereden met hoge snelheid in grijze Audi. Even later, om 12.45 uur, hebben de inzittenden van deze auto kentekenplaten van een auto gestolen die op de Vondelstraat in Castricum geparkeerd was, 00.41 uur: Bloemenhof. Jongeman door dak loods acht meter naar beneden op betonnen vloer gevallen. Ernstig gewond en afgevoerd naar zieken huis. Status nog niet bekend. Na een feestje was hij met vrienden aan het voetballen. De bal belandde op het dak van de loods. Betrokkene is omhoog geklommen en vervolgens naar beneden gevallen. Maandag 12.30 uur: kwam mel ding dat Roemeense vrouw in W.C. Geesterduin met allerlei smoesjes mensen geld aan het aftroggelen was met nepkrantjes. Zij heeft een bekeuring gekregen voor het ven ten zonder vergunning, 13.08 uur: Winkeldiefstal kledingwinkel W.C. Geesterduin. Een 13-jarig meisje uit Limmen had twee kledingstukken ontvreemd. Kaartjes en hangertjes waren in de kleedkamer verwijderd en achtergelaten, kledingstukken in een tas gestopt. Bij controle kwa men deze eruit. Meisje is aange houden en overgebracht naar het politiebureau in Alkmaar, en na ver hoor aan haar ouders overgedragen. Proces-verbaal wordt opgemaakt. 16.45 uur: twee keer melding van inbraak woning Stetweg, via de uit bouw op de eerste etage raam ver nield en vermoedelijk via die zijde de woning binnen. Beide verdiepin gen onderzocht. Volgens de bewo ners is er niets weggenomen, 19.30 uur: inbraak in garage bij woning Stetweg. Lichtkoepel in dak vernield en zo binnengekomen. Onbekend of er iets is ontvreemd. Woensdagnacht was er een autoinbraak op Gladiolenveld. Dashboard gesloopt, ingebouwde navigatieapparaat ontvreemd en Parrot, 12.41 uur: bij een winkel aan de Torenstraat schaal met druiven ontvreemd door twee buitenlands sprekende mannen. Reden weg in lichtgrijze Ford met zwart witte ken tekenplaat. Vrijdag 04.30 uur: Woninginbraak Tetburgstraat. Toegang door gat boren in kozijn. Vervolgens raarn- boompje geopend en naar binnen geklommen. Gehele woning door zocht, diverse goederen klaargezet om mee te nemen. Daders is 'over lopen' en moest vluchten. Heeft wat persoonlijke eigendommen moeten achtergelaten. Zaak is in onderzoek. Zaterdag 10.48 uur: Aanrijding kop-staart tussen vijf personenau to's. Toedracht: een auto komende uit de richting van Uitgeest en gaan de richting Limmen zag over het hoofd dat er auto's stilstonden voor het verkeerslicht bij de kruising met de Zeeweg. Hij botste vervol gens tegen twee auto's, één van die twee zag het aankomen en reed al de berm in, maar werd toch geraakt. De andere werd vol achterin geraakt en schoof door tegen een andere auto, die doorschoof et cetera. Een bestuurder raakte licht gewond. Er was flink wat materiële schade. De schoonheidsbehandeling in Strammerzoon. Aangeleverde foto voor het vastzetten van het bloem motief uit Anna Paulowna en omgeving. In historische volgorde ziet u in de mozaïeken vaak ook de hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis terug. Behalve een stukje geschiedenis kunt u genieten van de kunstwer ken die door bollenkwekers zelf worden ontworpen en opgebouwd. Nog echte huisvlijt tot in de 21ste eeuw. Senioren uit Limmen en omge ving zijn welkom op deze middag, die zoals gebruikelijk wordt gehou den in De Vredeburg en begint om 14.00 uur. AKERSLOOT - Vrijdag 16 maart werden de bewoners van woon zorgcentrum Strammerzoom van ViVa! Zorggroep verwend. De bewoners werden getrak teerd op een schoonheidsbe handeling. Ook de heren wilden zo'n ver wenbehandeling niet missen en genoten er enorm van. Eerst kre gen de bewoners een traktatie in de vorm van gebak bij de koffie en daarna startten de behandelingen. Bewoners die nog niet aan de beurt waren, konden een zeepketting maken in 't Trefpunt. Na de beau tybehandeling werden de handen verzorgd en de nagels gelakt. Het was een onvergetelijke dag waar van de bewoners nog lang na zullen genieten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 25