Heiloo contact HEILOO WEEKMARKT HEILOO elke woensdag 9.00 tot 16.00 uur op het Looplein 11 GEMEENTE Openingstijden Burgerzaken Bouwen en wonen Afval en milieu Mededeling Werk in uitvoering Heeft u vragen? Bel meteen!! nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Mm UITKIJKPOST 18 APRIL 2012 De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Extra openstelling balie Burgerzaken in april de publieksbalies Burgerzaken hebben extra openstellingen opdonderdag 19 en 26 april donderdagmiddag 13.30-16.30 uur donderdagavond 18.00-20.00 uur Burgerlijke stand tot en met 13 april Geboren Lotte V. Hoffer d.v. J.J.P. Hoffer en F.W. Jansen Gijs Meijerink z.v. J. Meijerink en T. Seijbel Guus T. de Waard z.v. G.J.J. de Waard en J.B. Oud Erina Tromp d.v. G.M. Tromp en H. Ueda Casper T.D. Puit z.v. O.D.H. Puiten E.R.M. Huizenga Sophie J. Best d.v. D.J. Best en E. Koetsier Christiaan F.D. Verbaas z.v. F.W. Verbaas en G.M.I. Butijn Nolan van der Wal z.v. H.J. van der Wal en M.C.M. Borst Bram Hink z.v. M. Hinken M.J. Bakker Teun Wernsen z.v. E.A. Wernsen en I. Scholten Anne J. Kuijper d.v.A.C.H. Kuijper en M.H. Terluin Milad R. Sangar z.v. A. Sangar en M. Amiri Huwelijksaangiften aangiften gereg. partnerschap M. Versteeg en S. Kuil Huwelijken gereg. partnerschappen D. de Groot en N.R. Heidema A.A. de Bood en R.E. Bakker Overleden J.J. Swart A.P.J, van Veelen wv van Riemsdijk J.C. de Ruijter wv Bijwaard G.P. Borst H. Oldenbeuving I.A. Sprenkeling J.H.P. Blokker M. Jurrjens ev Schneider P.M. Schut G.E. Bouberg Wilson Ontvangen aanvragen omgevings vergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen. Ewislaan 10, zaaknr. 12 03947 vergroten woning (keuken/bijkeuken) ontvangstdatum: 5 april 2012 Kennemerstraatweg 396, zaaknr. 12 04189 plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak ontvangstdatum: 10 april 2012 Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend. De Houtwal 83, zaaknr. 12 01150 bouwen woning en aanleggen uitweg verzending: 11 april 2012 Kennemerstraatweg 273, zaaknr. 12 02756 bouwen berging verzending: 11 april 2012 Ypesteinerlaan 85, zaaknr. 12 01935 vergroten woning op begane grond en 1e verdieping verzending: 13 april 2012 Ypesteinerlaan 87, zaaknr. 12 01934 vergroten woning op begane grond en 1e verdieping verzending: 13 april 2012 Meldingen in het kader van de Wet milieubeheer Van de volgende bedrijven zijn op grond van een algemene maatregel van bestuur in het kader van de Wet milieubeheer meldingen ontvangen. Besluit algemene regels voor inrichtin gen milieubeheer - De Hoefsmid 25, Aalsmeerse Plantenhal BV, voor het oprichten van een bloemen- en plantenhal. - Ringweg 18, Ziggo B.V., voor het plaatsen van een noodstroom-aggre- gaat. - Schipperslaan 2, gemeente Heiloo, voor het in werking hebben van een tijdelijk gronddepot tot 1 april 2013. Besluit landbouw milieubeheer - Oosterzijweg 130, V.O.F. J.Th. Dekker, voor het uitbreiden van een paarden-/veehouderij met een nieuw te bouwen koffieruimte en opslag van winterdekens etc. Ter inzage Deze meldingen liggen vanaf 19 april tot en met 16 mei 2012 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis bij de balie Bouwen en Wonen. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Hes van de Milieudienst Regio Alkmaar, telefoon nummer 072 548 84 47. Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Dodenherdenking in Heiloo Op vrijdag 4 mei wordt in Heiloo de jaarlijkse Dodenherdenking gehouden bij het beeld 'De Man van Vught', Frederika's Hof. U kunt meelopen met de Stille Tocht vanaf de hoek Bergeonstraat/Holleweg naar het monument, waar we twee minuten stil staan bij alle gevallenen. Voorafgaand aan de Stille Tocht is er een oecumenische viering die wordt gehouden in de Ter Coulsterkerk, die begint om 19.00 uur. Deze viering gaat uit van alle kerken van Heiloo. De vie ring is afgelopen om 19.30 uur, zodat bezoekers die willen deelnemen aan de Stille Tocht kunnen aansluiten. De dodenherdenking wordt afgesloten met een muzikale bijeenkomst in de Witte Kerk. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Terugsnoeien bevroren beplanting Door de strenge vorst van afgelopen winter zijn veel heesters in Heiloo bevroren. De komende weken ver wijderen we de dode takken tot vlak boven de grond. Dit doen we meestal machinaal. Hierdoor ziet het plantsoen er tijdelijk minder fraai uit. We weten echter dat de heesters vanuit de voet van de stuik weer uitgroeien. In de loop van het groeiseizoen ziet het er weer allemaal prima uit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11