Borstbeeld onthuld van George Hitchcock in Egmond De Bloemendagen komen er weer aan Kunst Fiets/Wandel Route tijdens Bloemendagen t Superspannende Breakdance Battle NIEUWS UIT DE REGIO regio 18 Schoolvoetbaltoernooi krijgt vervolg op 18 april Stichting Welzijn Ouderen Limmen i8 APRIL 2012 Kom van 28 april tot en met 3 mei de bloemenpracht in Limmen bewonderen! Aangeleverde foto EGMOND - Afgelopen zaterdag is in besloten kring het borst beeld van de Amerikaanse schil der George Hitchcock onthuld in het historische hart van Egmond aan den Hoef. Voor Hoeve Overslot, op de plaats waar de grondlegger van de Egmondse School en leider van de Art Summer School zijn beroemde schilderij 'Flower girl in Holland' schilderde in 1887, werd voor een select gezelschap een prachtig bronzen borstbeeld onthuld door de Amerikaans Consul Stuart Wilson. Het initiatief van Stichting Historisch Egmond en dr. Peter van den Berg, bekend van zijn boeken en documentaire over Hitchcock, werd in een vroeg stadium door een groot aantal lokale instellingen en personen gesteimd en zij waren dan ook allen uitgenodigd voor de fees telijke onthulling en aansluitende receptie in de Slotkapel. De Rabobank Noord- Kennemerland ondersteunde het project financieel, evenals Stichting Kimst en Cultuur Egmond en de gemeente Bergen, zodat eind vorig jaar kunstenares Anna de Greeff uit Heiloo de opdracht kreeg het borst beeld te vervaardigen. De Dorpsraad van Egmond aan den Hoef droeg haar steentje bij door de aanleg van een parkje met bijbehorende bank te regelen bij de gemeente. Hierdoor kimnen de vele fietsers, dagjesmensen en andere belangstel lenden rustig plaatsnemen en genie ten van de imieke sfeer van het Slotkwartier. Ook Consul Wilson, zelf een enthousiast kunstschilder, stak zijn bewondering voor het pro ject niet onder stoelen of banken. In de voorgesprekken bleek al snel dat de medewerkers van het consu laat positief verbaasd waren over de banden die Egmond met de V.S. bleek te hebben. Vol verbazing werd dan ook kennis genomen van het feit dat de Amerikaanse Declaration of Independance, het belangrijk ste geschrift in de Amerikaanse geschiedenis, op papier uit Egmond is geschreven. Het ontlokte Wilson de uitspraak dat hij nu eindelijk wist waar hij zijn mensen naar toe moest sturen. LIMMEN - De Ranzige Bok, de Klus van 55 plus, Highway prik kers, Spijkers met Koppijn, de Hyapinten, de Gaasverwerkers, allemaal bekende namen in Limmen. Het is momenteel ritsen geblazen deze dagen door de inwoners van Limmen. In een zo kort mogelijke tijd probeert men zoveel mogelijk nagels van het land te halen want er komt regen. De beimen worden in elkaar getimmerd, men vraagt zich af of er wel voldoende Peter Stuyvesant in de koelcel is en zijn de nagels nog niet aan het snotten? Ritsen, nagels die snotten? Menigeen buiten Limmen vraagt zich af wat hierboven staat. In april wordt er door vele inwoners van Limmen een aparte taal gesproken want iedereen is in de ban van de Bloemendagen. Samen met de gezel ligheid, saamhorigheid, samenwer king, geheimzinnigheid en de eigen taal maakt de Prikweek en de week van de Bloemendagen, Limmen tot een imiek doip waar een ieder trots op kan zijn. Dit jaar is een jubileum jaar want de Bloemendagen worden voor de zestigste keer gehouden. Naast mozaïeken, straatversiering en bloemsierkunst worden er extra activiteiten voor de bezoekers geor ganiseerd. Het is dus nog meer de moeite waard om een bezoek te brengen aan Limmen. Kijk op www. bloemendagenlinunen.nl en kom van 28 april tot en met 3 mei de bloemenpracht in Limmen bewon deren. De toegang is gratis! RU33lvaAOHIT3AJaa;'n3 -3ITAFT3!WII\ m u1 U.aSUUTUOOM.WWW V43MMIJ yns 1 >lnoQ LIMMEN - Woensdag 4 april vond bij voetbalvereniging Limmen het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats. Veel vrijwilligers hebben zich weer ingezet om het toernooi te organiseren. De jongens van de Pax Christi hebben goed hun best gedaan maar zijn niet door de rondes heen gekomen. De meiden van de Pax Christi zijn wel eerste geworden in hun poule en hebben daar na de kruisfinale gewonnen, met dertig doelpunten voor en nul tegen! Nu hopen de meiden natuurlijk dat ze de volgende ronde ook weer winnen op 18 april. Aangeleverde foto ■:r~- Van links naar rechts: Martijn Mulder, voorzitter van de Stichting Historisch Egmond, dr. Peter J.H. van den Berg, Mr. Stuart Wilson consul van Amerika, drs. Cees Roem wethouder en loco burgemees ter van de Gemeente Bergen en Anna van Halderen de Greeff, kunstenares uit Heiloo. Foto: Ricardo Marcker REGIO - Maandag 23 april start traditiegetrouw de SWOL- prikploeg met een spectaculair mozaiek project. Er is in de afge lopen maanden veel vergaderd, geteklend, gezaagd en getimmerd. De hyacintennagels werden zondag 22 april ter beschik king gesteld, dus het grote werk kan beginnen. Evenals vorige vorige jaren wordt het vast weer een gesellige steek- en prik week in het Cultureel Centrum Vredenburg, waar de mozaiek- koorts zal uitbreken. Het bestuur van de SWOl doet een dringend beroep op alle 55-plussers om massal medewerking te verlenen. LIMMEN - Op zaterdag 28 en zondag 29 april houdt Limmen Cultuur in samen met de Stichting Bloemendagen voor de vierde maal tijdens de Bloemendagen een Kunst Fiets/Wandel Route door Limmen. Verspreid over het kleurrijke bloemendorp kunt u in een groot aantal ateliers en/of tuinen en openbare gebouwen een groot scala aan kunst bewonderen zoals keramiek, stenen en bronzen beel den, foto's, schilderijen, sieraden en collages. Er zullen ongeveer veertig regionale kunstenaars aan deze Kunstroute deelnemen. Op zondagmiddag kunt u genie ten van muziek in Ons Huis en Cultureel Centrum Vredeburg. De ateliers zijn open van 11.00 tot 17.00 uur. Tijdens de Bloemendagen zijn 25 etalages van de Limmer onder nemers traditiegetrouw weer opgefleurd met kunstwerken, zowel schilderijen in verschillen de technieken als keramiek. In de winkels kunt u lezen, welke kun stenaar waar exposeert.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 17