Comeliuskerk in het teken van 110-jarig bestaan Clusius leerlingen doen vrijwillig mee aan landelijk Anglia examen Grote opkomst bij breakdance battle IVN-wandelingen op de Westert en de Bleek Kolenschuur bereikt het hoogste punt REGIO i8 Faute avond met Rinus en Trio Tjoe Jeroen 18 APRIL 2012 MM <-} Opperste spanning bij jury en publiek en inspanning bij finalist Joeri. Foto: A. de Graaf LIMMEN - Dat breakdance hele maal 'hot' is, bleek afgelopen zondag wel weer met de tweede editie van de 'breakdance battle'. Veertig jonge B-boys en B-girls verzamelden zich in de sporthal aan de Hogeweg in Limmen om tegen elkaar, maar vooral ook met elkaar te battelen. Want dat is de wedstrijdvorm van deze eigentijdse danskunst. De wed strijd is in het leven geroepen, om de diverse Breakdance lesgroepen uit Heiloo, Limmen en Castricum met elkaar kennis te laten maken en zo elkaar te inspireren en te motiveren. En dat is met deze vorm van hip hop, die veel individuele moves en skills laat zien, erg belangrijk! De wed strijd begon in groepsrondes waar van de beste vier in iedere poule doorging naar de volgende poule. Enthousiasme en originaliteit spat ten samen met de zweetdruppels over de vloer, met het publiek als grootste winnaar. Nadat iedere brea ker zich duidelijk had kunnen laten zien, bleven er acht over voor de uiteindelijke knockout fase. Daarin kregen niet alleen de deelnemers maar ook de jury het best moei lijk. De jury bestond uit de eerste breakdanceleraar in Heiloo, Johan Zandbergen, en zijn opvolgers Sam de Muijnck en Laurens Singeling. De wedstrijdleiding was in handen van Falko de Graaf die aan bijna alle deelnemers lesgeeft en daarom niet wilde jureren. In de halve finales waren alleen nog B-boys overgeble ven; Julian Velders, Joeri Metselaar, Luuk de Jong en Tim Kuipers. Julian en Joeri mochten in een fraaie en gelijkwaardige battle gaan voor de zege die na een moeilijke beslissing ging naar Julian Velders uit Heiloo. EGMOND - Met ingang van 25 april gaat IVN-gids Cocky van Engen weer elke laatste woens dag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur met u zwerven door het PWN-duingebied in Egmond- Binnen. De gids vertelt u van alles over de cultuurhistorie, landschap en beheer, flora en faima. Er kimnen maximaal twaalf mensen mee, die zelf voor een duinkaart dienen te zorgen. Aanmelden is noodzakelijk via tel: 072-5334948. Er wordt een bijdrage gevraagd van twee euro. Door de aanwezigheid van teken wordt dicht schoeisel en bedek kende kleding aanbevolen. Vertrek: 19.00 uur, nieuwe parkeerterrein PWN, Oude Schulpweg, Egmond- Binnen (rechts van Anno Nu). LIMMEN - Afgelopen weekend stond de parochie van Limmen in het teken van het 110-jarig bestaan van de Corneliuskerk. Weliswaar was de viering min der groots en uitgebreid dan tien jaar geleden, maar toch feestelijk en met aandacht voor het verleden, het heden en de toekomst. Met ondermeer een eucharistie viering, een tentoonstelling en een cadeau, gekoppeld aan het feest: het gerestaureerde orgel, dat werd bespeeld door organist Peter Rijs en enkele gastorganisten. De tentoonstelling gaf de ver anderingen in de kerkbeleving door de jaren heen goed weer. Bijvoorbeeld in de gewaden die bij een kerkelijke uitvaart werden gedragen; waar vroeger donkere kleuren (zwart, de kleur van angst) gangbaar waren en gebeden werd dat de overledene in de hemel komt, worden nu meer ingeto gen kleuren zoals paars gedragen en ligt de nadruk bij een uitvaart meer op het voortleven van de herinnering van de overledene. De pastoriekamer was ingericht met spullen die pastoor Bangert heeft nagelaten, zoals zilverwerk en een luxe seivies. Pastor Johan Oiling: „Hij was pastoor in de jaren zes tig en kwam uit een welgestelde familie. Veel mensen in Limmen huiverden een beetje van hem." Ook kon men oude archieffoto's bekijken, beschikbaar gesteld door Vereniging Oud Limmen. Hierop was te zien hoe uitgebreid het oorspronkelijke kerkcomplex ooit was: de kerk en het naastge legen Maria Oord, waar ouderen en ziekenzorg werd geboden, de Mariaschool, de stallen, een kos terswoning en een woning voor het hoofd van de lagere school. Aan LIMMEN - Vrijdag 20 april treedt zanger Rinus op met het bekende duo Trio Tjoe en Jeroen. Trio Tjoe Jeroen is nu een be grip in café en kenniscircuit van Noord-Holland. Zanger Rinus, die eigenlijk Rinus Dijkstra heet, is een van de zangers die via YouTube grote populariteit in Nederland (en verder!) vergaarde. De grootste hits van Zanger Rinus zijn 'Met Romana op de scooter', 'Hey Marlous', 'Het meisje van de oliebollenkraam' en 'Kiele, kiele, kiele'. Stuk voor stuk meezing- hits die bijna iedere Nederlander zo onderhand kent. Zaal open vanaf 21.00 uur. Cafe de Lantaarn, Dusseldorperweg 56 in Limmen. REGIO - Het Clusius College Castricum is in het schooljaar 2005/2006 gestart met de moge lijkheid tot het deelnemen aan Anglia examens. Het Clusius doet al jaren mee. Elk jaar is er weer een groot aantal leerlingen dat enthousiast meedoet mee aan dit vrijwillige examen. Het Anglia examen is een snel groeiend fenomeen waarvoor steeds meer leerlingen zich inschrijven voor de examens om een internationaal erkend certificaat te kimnen beha len. De kracht van Anglia is dat het toegankelijk is voor iedereen, vanaf de brugklas tot het eindexamen jaar. Anglia gaat uit van het niveau van de leerling, en is daarmee haal baar voor iedereen! Leerlingen beta len op het Clusius een klein gedeel te van de kosten. De rest van de kosten wordt door school betaald. Middels een instaptoets wordt het niveau per leerling bepaald, waarna thuis een proefexamen moet wor den gemaakt ter voorbereiding op de examens die plaats vinden in april en mei. Leerlingen die al eer der aan het Anglia examen hebben meegedaan kimnen aangeven op welk niveau zij dit jaar willen mee doen. Het Clusius is er trots op dat elk jaar weer zoveel VMBO-leerlingen him Engels op vrijwillige basis laten examineren voor een internationaal erkend certificaat. Vorige week kon de vlag in top, naast het monumentale Museumgemaal 1879 in Akersloot. Aangeleverde foto AKERSLOOT - Vorige week kon de vlag in top, naast het monu mentale Museumgemaal 1879 in Akersloot, werd het hoogste punt bereikt van de herbouwde naastgelegen kolenschuur. De oude kolenschuur werd afge lopen najaar afgebroken vanwege de zeer bouwvallige staat ervan. Deze schuur heeft aanvankelijk als kolenschuur dienst gedaan voor het toen nog door stoom aangedre ven gemaal. Die functie verviel al in 1919 toen het gemaal werd omge bouwd naar elektrische aandrijving. De schuur bleef daarna behouden, vanaf toen voor opslag van materi alen van het polderbestuur. In 1985 werd het gemaal op de Provinciale lijst voor waterstaatsmonumenten geplaatst. Daarmee was de schuur ook monument geworden. Toch noopte nu de bouwvallige staat tot rigoureus handelen, er viel niets meer op te knappen. Afbreken en opnieuw opbouwen was de enige mogelijkheid. Dat opbouwen is nu ver gevorderd dankzij veel zelf werkzaamheid van de vrijwilligers van de Stichting Gemaal 1879 en een gift van de regionale Rabobank uit him Rabofonds. De komende weken wordt gewerkt aan een ver dere afwerking. Het geheel is te bezichtigen aan de Flelkerweg/ Klein Dorregeest te Akersloot. Op zondagmiddag is dat extra aan trekkelijk, want dan is het gemaal geopend en kan een expositie van de plaatselijke beeldend kunstenaar Hans ten Broeke worden bezich tigd. Er is dan tevens uitleg over de werking van het gemaal. Tijdens de komende Molen- en Gemalendagen is het gemaal zowel op zaterdag 12 mei als op zondag 13 mei geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. de overkant van de straat het oude Patronaatsgebouw (de huidige Burgerij) en aan de Kerkweg stond nog een oud kloostertje voor de zusters. Veel daarvan is gesloopt of heeft nu een andere bestemming. „Dit oude archiefmateriaal geeft de centrale functie van de kerk in het dorp in vroegere tijden goed weer. De kerk van nu is een mid del, en niet meer het doel. De Lirnmer parochie heeft gelukkig een vitale kem, bestaande uit men sen die in goede sfeer zorgen dat er een gemeenschap bestaat die naar buiten treedt. Minder kerkbezoek wil niet betekenen dat de kerk niet aanwezig is in de gemeenschap. De boodschap in een andere vorm naar de mensen brengen en niet vast blijven zitten; daar ligt de toe komst voor de kerk." Vroeger stond de kerk centraal in het dorpsleven van Limmen en was het kerkcomplex heel uitgebreid met veel bijgebouwen. Naast de Corneliuskerk stond bijvoorbeeld het Maria Oord, een verzorgingstehuis voor zieken- en ouderen. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 18