Buurtbus Heiloo blij met schenking van Vereniging Wonen 50-plus Heiloo Fotografeer je dromen Heilooër kids doen mee aan NK Computertypen GAMMA Alkmaar H E I L O O mSms 3 a Bijzondere gevederde gast strijkt neer in weiland KORTOM Ledenvergadering D66-Heiloo Politiek café WD Heiloo met Bram Dirkx Geslaagd Afgestudeerd 'The Voice of Ypestein' julia en Stan presteren geweldig! Grote lading coke voor Heiloo onderschept zondag 22 april van 12.00 tot 17.00 uur □nna UITKIJKPOST 18 APRIL 2012 De Uitkijkpost verschijnt op woens dag huis-aan-huis in een oplage van 18.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. HEILOO - Afgelopen vrijdag streek deze bijzondere gevleugelde gast neer in het weiland naast Besty's hof. Deze geringde ooie vaar is waarschijnlijk dezelfde vogel, die ook in andere wei landen in Heiloo is gesignaleerd. Eén ooievaar maakt nog geen lente, maar misschien wel een beetje geluk... Foto: Caroiien Breed HEILOO - Op 23 april vindt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) van D66-Heiloo plaats. De ALV zal gehouden worden in het Open Huis om 20.00 uur. Tijdens de vergadering zal er aandacht besteed worden aan de huidige lokale politieke stand van zaken. Het tweede gedeelte van de ver gadering zal verzorgd worden door de heer A.R. Swart, die een voordracht houdt over D66 Heiloo gedurende de afgelopen decennia. Iedereen is welkom. HEILOO - Op maandag 23 april komt de landelijk voorzitter van de JOVD naar Heiloo. Hij zal een liberaal verhaal houden over het huidige regeerakkoord Rutte I en recente -Haagse- politieke actualiteit. Bram Dirkx vormt het boegbeeld van jong aanstormend liberaal talent. De bijeenkomst is voor iedereen toegangkelijk. Zaal open vanaf 20.00 uur in restau rant Wildschut, Stationsstraat 18, Heiloo. Meer informatie: Arjen Vroegop, tel. 06-51067291. HEILOO - Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is oud- plaatsgenote Jessica de Bmyn (Radboud, Murmellius) geslaagd voor haar artsexamen. Ze treedt nu in dienst van het AMC te Amsterdam, waar ze gaat par ticiperen in een grootschalig Europees onderzoek naar de ziekte van Crohn, hetgeen moet leiden tot een proefschrift. HEILOO - Onze (oud) plaats genoot Mike de Wildt is afge studeerd op 4 april, aan de Tilburg University als Master Bedrijfscommunicatie en Digitale Media, met de itel: Master of Arts HEILOO - Iedereen tussen de 5 en 14 jaar kan op Koninginnedag strijden om de felbegeerde titel The Voice of Ypestein', op het podium in de Oranjebaltent. Het begint om 15.30 uur en een uur later zal de juiy de winnaar(s) van de prijs bekend maken. Geef je snel op via www.oranjebalheikxxnl/voice! Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos offset rotatiepers, de milieuvriendelijke druktechniek Advertenties De advertentieafdeling is te bereiken via tel. 072-5330175 of per e-mail: advertenties@uitkijkpost.nl. Advertenties dienen uiterlijk maan dag 17.30 uur in ons bezit te zijn. Advertentieprijs per millimeter is 0,48 (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere millimeterprijzen. Voor informatie over advertentietarieven en mogelijkheden, kunt u contact opnemen metArnoud Mars, tel. 072-5330175 of per e-mail: info@uitkijkpost.nl. Redactie Redactionele kopij moet uiterlijk vrijdag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor kopij voor de sportpagina's en voor evenementen die in het weekend plaatsvinden. In dat geval mag kopij tot maandag 12.00 uur worden ingeleverd. De redactie van de Uitkijkpost is op de volgende uren bereikbaar: maandag 08.30 t/m 17.30 uur dinsdag 08.30 t/m 13.00 uur donderdag 08.30 t/m 14.30 uur vrijdag 08.30 t/m 14.30 uur woensdag is de redactie afwezig. Openingstijden Drukkerij Uitkijkpost ma. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur di. 08.00 -12.00 113.00 -17.30 uur wo. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur do. 09.00 -12.00 113.00 -16.30 uur vr. 09.00 -12.00 113.00 -14.30 uur Aangeleverde kopij advertenties De redactie behoudt zich het recht voor om stukken te bewerken, in te korten te verplaatsen naar een volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk van het advertentieaanbod. U kunt uw kopij mailen, verzenden of afleveren bij de balie. De redactie stuurt geen foto's en cd-roms retour. Deze kunt u aan de balie van de Uitkijkpost op komen halen. De Uitkijkpost is niet verantwoordelijk voor in advertenties gedane uitspraken of beweringen. Adres Bezoekadres: De Hoefsmid 5,1851 PZ in Heiloo, tel. 072-5330175, e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. advertenties: advertenties@uitkijkpost.nl internet: www.uitkijkpost.nl Postadres: postbus 68,1850 AB Heiloo. HEILOO - Vereniging Buurtbus Heiloo werd op woensdag 11 april verblijd met een gift van maar liefst 3500,- van Vereniging Wonen 50-plus Heiloo. John Daas, voorzitter van Buurtbus Heiloo, ontving de cheque uit handen van Marga van der Mark. De vereniging Wonen 50-plus Heiloo werd in 1999 opgericht met het doel een wooneenheid voor senioren te bouwen. Vergevorderde bouwplannen voor een appartemen tencomplex aan de Holleweg, waar de voormalige Rehobothschool heeft gestaan, gingen op het aller laatste moment niet door vanwege het faillissement van Heddes, de aannemer die het complex zou gaan bouwen. Door terugloop van het aantal leden in de laatste jaren en een verminderd animo voor groeps wonen is onlangs in een ledenver gadering besloten de vereniging op te heffen. Daarbij is met algemene stemmen besloten, dat het batig saldo van de vereniging niet wordt verdeeld onder de leden, maar wordt geschonken aan Buurtbus Heiloo. „Zo komt het geld alsnog terecht bij een doel dat senioren dient", aldus Marga van der Mark. John Daas sprak zijn dankbaarheid uit aan alle aanwezigen van Wonen 50-plus Heiloo. „Deze bijdrage is een zeer welkome aanvulling op onze 'reservepot', waarmee we spa ren voor een nieuwe buurtbus voor over een aantal jaren." Zeer bin nenkort gaat mogelijk een tweede buurtbus rijden. Deze wordt de nieuwe busverbinding naar Egmond aan Zee en Egmond-Binnen, in plaats van de onlangs opgeheven buslijn van Connexxion, en zal naar verwachting 25 jimi in gebruik wor den genomen. Dankbaar nam John Daas, voorzitter van Vereniging Buurtbus Heiloo, een cheque in ontvangst uit handen van Marga van der Mark van Vereniging Wonen 50-plus Heiloo. Foto: Caroiien Breed HEILOO - Stichting de Buitenkans en GGZ-NHN organiseren tijdens de Kunst6daagse (18 tot en met 24 juni) van Heiloo het fotoproject 'Dromen'. Deelname is gratis en iedereen kan meedoen, want de jury kijkt vooral naar de originaliteit en cre ativiteit van de ingezonden foto's en teksten. Stichting de Buitenkans en GGZ-NHN stellen zichzelf met het fotoproject 'Dromen' ten doel een brug te slaan tussen bezoekers van de Kunstödaagse en hun mede burgers met psychiatrische pro blematiek. Onder het motto 'haal de buitenwereld binnen' tracht Stichting de Buitenkans bij te dra gen aan een omgekeerde integratie van kwetsbare medeburgers. Na de afsluiting van de Kunstödaagse zal het fotoproject 'Dromen' elders in Noord-Holland tentoongesteld wor den. De ingezonden foto's worden eigendom van de organisatie. Kijk naar fotosuggesties voor 'dromen' en de spelregels voor deelname op www. de-buitenkans, org. HEILOO - Op zaterdag 14 april zijn twee leerlingen onder bege leiding van Joeke Spierings naar Nijkerk afgereisd om daar de titel Nederlands Kampioen com putertypen in de categorie tot en met 12 jaar in de wacht te slepen. Julia Melker, 11 jaar, van De Windhoek Egmond-Binnen, behaal de de vierde plaats met 2665 aan slagen (in tien minuten) en Stan van Baarsen, 9 jaar van basisschool St. Radboud Heiloo, behaalde der tiende plaats met 1985 aanslagen. Als extra wedstrijdelement konden de kinderen ook een Engelse wed strijdtekst typen. Julia Melker heeft hierin als beste van Nederland in haar categorie gepresteerd. En dat zonder ooit Engelse teksten te heb ben getypt! Zij behaalde hier 2093 aanslagen met 0,2 fouten. De kinderen hebben enthousiast de typecursus gevolgd met uitstekende resultaten en zagen het helemaal zitten om op landelijk niveau mee te doen. De minimumeisen waaraan ze moesten voldoen, zijn het gedu rende tien minuten overtypen van een tekst van minimaal 1500 aan slagen. Voor elke fout die ze maak ten, werden er honderd aanslagen afgetrokken. Ze deden mee met de Olympische gedachte: om het mee doen, maar hebben een uitstekende prestatie neergezet! HEILOO - Begin april is een container met bijna 600 kilo coca- ine in de haven van Antwerpen onderschept. De container had als eindbestemming Heiloo, meldt het openbaar ministerie. De container was geladen met rubberen stootkussens voor de scheepvaart. In deze kussens waren 575 drugspakketten ver borgen, een totaal van bijna 600 kilogram. De cocaïne heeft een groothandelswaarde van ruim twintig miljoen euro. Het vrachtschip dat de con tainer vervoerde was vanuit Equador via Rotterdam naar Antwerpen gevaren. De eindbe stemming van de container was een loods op een industrieterrein in Heiloo. Vorige week woensdag heeft de nationale recherche acht ver dachten aangehouden. Zij komen uit Heiloo, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam. De rechter-commissaris in Den Haag heeft zeven mannen giste ren voor twee weken in bewaring gesteld. De achtste persoon, een vrouw, werd in vrijheid gesteld. ADVERTENTIE open t/m zaterdag 21 april ontvangt u bij elke aankoop een coupon t.w.v. 5.- die u op zondag 22 april bij besteding vanaf 25.- kunt inleveren. Max. één coupon per klant. Laanenderweg 67 (072) 540 56 36 www.gamma.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 3