t Muziek- en Dansschool Heiloo viert 50-jarig jubileum Albert Heijn Limmen Aftrap Rabo AZ voetbaltoer bij cbs De Duif 4 H E I L O O 5 V UITKIJKPOST 18 APRIL 2012 Tekst en foto: Carolien Breed Vuurbaak 1, 1906 BS Limmen, tel. 072 - 5054379, www.ah-limmen.nl, e-mail: ah-limmen@planet.nl. LIMMEN -Albert Heijn Limmen gaat vernieuwen; voor de schermen gaat alles gewoon zijn gangetje, worden klanten als vanouds vriende lijk en servicegericht geholpen en kan men gewoon terecht voor alle dagelijkse benodigdheden. Maar achter de schermen wordt heel hard gewerkt aan een compleet nieuwe winkelbeleving. De zeer binnenkort opgeleverde en ruim opgezette winkelinrichting (het winkeloppervlak wordt maar liefst met een derde vergroot tot bijna 1500 vierkante meter) is nog meer afgestemd op de wensen en winkelbehoeften van de heden daagse consument. Want Albert Heijn Limmen houdt rekening met de veranderende levensstijl van haar klanten en biedt na de rigoureuze verbouwing, die medio juni zal zijn afgerond, nog meer keuzevrijheid door het assortiment te verbreden met 1500 nieuwe producten en heeft bovendien een zeer uitgebreide en gevarieerde versafdeling. Ab Renes van Albert Heijn Limmen: ,,De levensstijl van mensen is continu aan verandering onderhevig. Waar men jaren geleden graag een voorraadje in huis had, bepaalt de hedendaagse klant steeds meer al winkelend wat hij die dag wil eten en kiest daarbij voor verse produc ten, die bovendien gemakkelijk te bereiden zijn. De nieuwe versafdeling beslaat dan ook één derde van het totale winkeloppervlak en biedt een uitgebreid assortiment. Daarnaast krijgt de nieuwe Albert Heijn Limmen, en dat is uniek voor deze regio, een aparte diepvriesafdeling, waarin een zeer divers assortiment aan diepgevroren producten wordt aangeboden. Door nieuwe, geavanceerde diepvriestechnieken is 'diepvries' het 'nieu we vers' geworden. Met als groot bijkomend voordeel dat deze produc ten veel langer houdbaar zijn." Naast winkelcomfort en klantvriendelijkheid staat bij Albert Heijn Limmen duurzaamheid hoog in het vaandel. En hoewel de winkel wordt uitgebreid met veel meer koelruimte, wordt de C02 uitstoot na de ver bouwing met twintig procent gereduceerd. „Want naast energiezuinige verlichting en zogeheten 'dagafdekking' voor de koelvakken wordt de restwarmte van het nieuwe koelsysteem hergebruikt om de winkel te verwarmen. De gasgestookte cv installatie is daarmee overbodig gewor den." Als tegemoetkoming voor het ongemak van de verbouwing loopt de Bouwsteen Spaaractie, waarmee Albert Heijn Limmen tevens een grote verbondenheid met het Limmer doips- en verenigingsleven toont. Bij elke besteding a 10,- ontvangt de klant een stempel. Volle stempelkaar ten (bij vijf stempels) kan men deponeren in de zuil voorin de winkel. „Met elke ingeleverde kaart wordt een deelnemende Limmer vereniging naar voorkeur gesteund: turnvereniging TIOS, de tennisvereniging; W Limmen, muziekvereniging Excelsior, jongerenwerk Conquista en car navalsvereniging de Uylenspieghels. De verbouwingsactie is verdeeld in vijf periodes; per periode wordt 2000,- geschonken, in totaal wordt dus 10.000,- verdeeld. De deelnemende verenigingen hebben vooraf aange geven, voor welk doel gespaard wordt. Dit kan variëren van een nieuwe geluidsinstallatie tot een nieuwe dug-out." Nog even geduld voor de grootscheepse verbouwing ten einde is. Maar dat het in Albert Heijn Limmen voor iedereen prettig winkelen wordt, daar is het hechte team van medewerkers van overtuigd! HEILOO - Vrijdag 13 april werd in de muziekschool aan 't Veld het 50-jarig jubileumjaar van Muziek- en Dansschool Heiloo ingeluid. Met uiteraard veel dans en muziek! Tijdens het jubileumjaar vinden diverse activiteiten plaats, zoals de talentenshow 'Heiloo's got Talent', diverse dans- en muziekuitvoeringen en activiteiten samen met de basis scholen. Jacques van der Sterren, sinds 1998 directeur van Muziek- en Dansschool Heiloo: „Muziek- en dansonderwijs groeit mee met het tijdsbeeld; de vraag naar en het aan bod aan muziek- en dansstijlen ver andert met de jaren." In 1962 werd Stichting Volks muziekschool Heiloo opgericht met als doel 'muziek maken' toe gankelijk te maken voor alle bevol kingslagen. Medeoprichter Piet Groot was de eerste directeur. De muziekschool begon met der tien docenten, 210 leerlingen en een beperkt aantal instrumenten op de bovenverdieping van het pand aan de Kennemerstraatweg, waar in die tijd de bibliotheek gevestigd was. Deze locatie werd al snel te klein. Eind jaren zestig verhuisde de muziekschool naar het Brunogebouw, maar groeide ook hier door een stijgend aantal leerlingen uit haar jasje. Vanwege ruimtegebrek werd daarom ook lesgegeven op vijf andere locaties in het dorp en noodgedwongen zelfs bij docenten thuis. Sinds 1980 is de muziekschool in het specifiek daarvoor bestemde en gebouwde pand aan 't Veld gevestigd, maar ook hier begint het een beetje te wringen. In 1992 werd de danstak aan de muziekschool toegevoegd, die in Mariënstein is gevestigd. Ook in de wijze van lesgeven is in vijftig jaar veel veranderd. Jacques van der Sterren: „Vroeger werd minimaal drie jaar uitgetrok ken voor de 'Algemene Muzikale Vorming'. Hierin leerden de leer lingen muziek vanaf de basis; noten lezen stond voorop. Het leren bespelen van een instrument begon standaard op de blokfluit. Tegenwoordig ligt de nadruk veel meer op spelenderwijs muziek maken en kiezen leerlingen, na een oriënterend jaar, zelf een instru ment uit. De toekomst gaat steeds meer richting instrumentale groeps lessen; leerlingen vinden het leuk om samen te spelen. Wisselende muziektrends door de jaren heen hebben tot gevolg, dat qua aantal len en soorten muziekinstrumen ten, ook de muziekschool continu aan verandering onderhevig is." Enkele grote namen in de muziek wereld, zoals de wereldberoemde fluitist en oud-Heilooër Jacques Zoon, hebben him basis genoten aan de muziekschool van Heiloo. Van der Sterren: „Muziek is passie! Iedere bekende musicus of danser is ooit op jonge leeftijd begonnen. Daarom is het belangrijk dat muzi kale vorming voor een brede groep jonge mensen toegankelijk blijft en niet weg wordt bezuinigd. Om indi viduele talenten te ontwikkelen, is wel een goede opleiding nodig." Op de openingsavond van het jubileumjaar waren er optredens met muziek en dans, zoals Linde Visser op viool. Foto: Carolien Breed HEILOO - Dinsdag 10 april was de kick-off van de Rabo AZ Voetbaltoer, waaraan circa negentig basisscholen in de Kop van Noord-Holland deelnemen. In Heiloo doen de Elckerlyc, de Willibrordschool en De Duif mee. Onder het toeziend oog van school- directrice Annemiek van de Vliet, medewerkers van Rabobank Noord- Kennemerland Rowena Tieman en Cora de Lange en coördinator van AZ Maurice Knijn, werd buiten op het voetbalveldje de aftrap gegeven door de leerlingen van groep 7 en 8 van De Duif. Zij werken vervolgens een aantal weken aan een gevarieerd lesprogramma, dat is opgebouwd uit introductiefilms waarin AZ selectie spelers en jeugdspelers iets vertellen over him sportbeleving, (online) les materiaal en een aantal opdrachten voor de leerlingen. Het programma is verdeeld over vijf lessen, waarin vier belangrijke maatschappelijke the ma's - voeding, respect, bewegen en samenwerking- behandeld worden. De dertig 'beste 'wedstrijdfitte' klas sen winnen een Rabo AZ Voetbaltoer Clinic verzorgd door een officiële AZ trainer. Wedstrijdfit worden de klassen door het maken van een eindopdracht per thema. De Rabo AZ Voetbaltoer, een samenwerking van Rabobank en AZ, heeft als doel stelling leerlingen van basisscholen bewust te maken van him maat schappelijk positie. Het is tevens de afstudeerstage van Heilooër Maurice Knijn, student Sport, Management Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling en uitwerking van het lesprogramma. „Aan de Rabo AZ Voetbaltoer hebben zowel selectiespelers als jeugdspelers uit de AZ opleiding meegewerkt; zij zijn een aansprekend voorbeeld voor veel kinderen. Iedere profvoetballer is ooit op jonge leeftijd begonnen. Het is een mooi project, waarin AZ en Rabobank him maatschappelijke betrokkenheid uitdragen." Begin jimi wordt bekend, welke scholen de voetbalclinic hebben gewonnen. Dinsdag werd onder het toeziend oog van schooldirectrice Annemiek van de Vliet, medewerkers van Rabobank Noord-Kennemerland Rowena Tieman en Cora de Lange en coördinator van AZ Maurice Knijn, de aftrap gegeven door de leerlingen van groep 7 en 8 van De Duif. Foto: Carolien Breed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5