Bajesproject Menno Büch in de Buk Maarten van Rossem op dreef in De Beun ae Krant @|Kees Burger A P E L L A Menu Sympathique: mm NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuws uit Heiloo 3-11 Nieuws uit de regio 15 Sport in de regio 17 - 21 Familieberichten 22 - 23 Bloemendagen starten zaterciag Regio 15 Bloembollentoemooi ft Dojo t Loo Sport 17 Omdat ieder aarwei bijzondere 'HEILOO, een dorp in oorlogstijd' exclusief bij: Boekhandel Deutekom GEHEEL VERNIEUWDE ZOMERKAART! I Rnr/i EB RUNDVLEES BEEMSTER (HF RUNDERGEHAKT^. Heiloo 5 Garage De Egmonden deze week in Bedrijf Belicht kantoorvakhandel De Schrijverij (Heerenweg/Het Hoekstuk) voor 24,50 25 APRIL 2012 v Maarten van Rossum bleek een zeer geschikt cadeau voor de bibliotheekleden. Foto: Ricardo Marcker HEILOO - De Bibliotheek Heiloo vierde haar jubileum zon dag in De Beun, waar Maarten van Rossem de afgelopen vijftig jaar beschouwde en natuurlijk de actuele politieke situatie van commentaar voorzag. Uiteraard vormde de recente afloop van de beraadslagingen in het Catshuis een goede aanleiding voor Van Rossem om een analyse te geven van de huidige politiek in Den Haag. Scherpe obseivaties van de zorgzame Maxime Verhagen die de dienstfiets van Mark Rutte op slot zette bij het Catshuis en de amicale wijze waarop Rutte zijn gesprekpartners tijdens het over leg omarmde, werden afgewisseld door even genadeloze als geestige kanttekeningen bij de politieke han delwijze van de huidige regerings ploeg. De manier waarop de media in de zeven weken van onderhan deling hun 'geen nieuws' brachten werd even kritisch en humoristisch becommentarieerd als de reporta ges over de Elfstedentocht waar van iedereen, via Buienradar, toch kon weten dat deze nooit doorgang zou vinden. Minstens zo interessant was een uitvoerige beschouwing van Van Rossem over de afgelopen vijftig jaar in Nederland en daarbuiten. Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw is het Nederland, met enkele ups en downs, economisch gezien zeer voor de wind gegaan. Dit beziende is er geen goede ver klaring voor de populariteit van politici als Fortuyn en Wildere, meende Maarten van Rossem. Hij betoogde dat hun politieke invloed geen enkele concrete verbetering voor het land heeft opgeleverd. Er is reden tot tevredenheid, ondanks het voortdurend benadrukken van een economische crisis. Nederlanders doen er onverstandig aan met de mg naar Europa te gaan staan. Naar aanleiding van vragen van het publiek kregen ook de pre sidentsverkiezingen in Amerika en Frankrijk de aandacht. Directeur Jeanette Braam bedankte Maarten van Rossem en inleider Wim Buwalda. Het optreden van Van Rossem bleek, gezien de reacties van de uitverkochte zaal, een zeer gewaardeerd cadeau voor de leden van de bibliotheek. HEILOO - Vanaf komend week end wordt iedere zondag een nieuw programma Büch in de Bajes uitgezonden met de beken de tv-personality Menno Büch. De reeks bestaat uit acht afleve ringen en gaat vanaf zondag 15 april van start. Het programma is wekelijks tussen 20.00 en 21.00 uur te zien bij RTL 4. Gedurende acht weken laat Menno zich opsluiten in een gevan genis en ervaart, samen met de gedetineerden wat het is om vast te zitten. Geluidsman bij dit project is oud-medewerker van de Buk: Rowdy Oudejans. Op voorspraak van hem is het idee ontstaan om de zondagse afleveringen van dit pro gramma op de woensdag-avonden uit te zenden op grootbeeld in de zaal van Buk Buk. Aangezien de Buk dan vaste inloop van de hang groepjongeren dan in het Buk-eafé hebben, leek het ze een goede edu catieve aanvulling op deze inloop activiteit. Direct na afloop zullen mensen die betrokken zijn bij het gevangenisgebeuren hun ervarin gen met het publiek uitwisselen. Op woensdag 18 juni wordt dit deel ingevuld door de host zelf, Rowdy Oudejans, hij vertelt over zijn eigen ervaringen. Menno Büch volgt in een exclu sieve reeks van acht afleveringen de medewerkers van de gevangenis, van bewaarder tot gevangenisdi recteur. Hoe is het om in de gevan genis te werken? Waar krijgt men dagelijks mee te maken? Bueh volgt ook diverse gedetineerden. Waarom zitten zij hier? Hoe is het zo ver gekomen en hoe gaan ze om met hun tijd in detentie? Gaan ze hun leven weer beteren als ze buiten staan? Verder ontmoet hij vrijwilli gere, familieleden en advocaten. De serie toont wat er gebeurt vanaf het moment dat iemand de gevangenis betreedt, waar de dagelijkse rou tine uit bestaat en wat de gevangen schap met de gedetineerden en alle betrokkenen doet. Dat de detentie over het algemeen zwaar valt, laat zich raden; het gebrek aan contact met de buitenwereld, de beperking van vrijheden en in sommige geval len ook gevoelens van schuld en schaamte zijn dingen waar gedeti neerden dagelijks mee geconfron teerd worden. In de eerste afleve ring van 'Bueh in De Bajes' is te zien hoe Menno Biieh met een gevan genisbusje wordt afgeleverd en de gevangenis binnenstapt. eek advertentie Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 Aspergesoep of Salade van gemarineerde wildschut asperges en gerookte zalm Asperges met kalfssueade of Asperges met zalmfilet Crème brülée met een bolletje vanille-ijs en slagroom Midweekprijs - ma t/m do- 22,50 Weekendprijs 25,50 m Zondagmiddagprijs €22,50 rt!l. Restaurant, serre en terras 7 dagen per week vanaf 12.00 uur geopend Stationsweg 82, Heiloo - t072 53 21 392 www.wildsehutetenendrinken.nl At'pJ(ên/i'i UW samen voor maar Winkelhof 't Loo 27, Heiloo Nieuwe Egmonderstraatweg 1-7a Egmond aan den Hoef ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK 00K OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 77 NUMMER 17

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 1