Heiloocontact Moederdagcadeaus bij Wereldwinkel Koninginnedag vrijmarkt Meer informatie? Bel! 10 Bouwen en wonen Evenementen OUD PAPIER 25 APRIL 2012 U ITKIJ KPOST nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Het gemeentehuis is bereikbaar op 072 535 66 66, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Beheer Openbare Ruimte is bereikbaar op 072 535 68 68, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur Op maandag 30 april organiseert de gemeente Heiloo van 9.00 uur tot 12.00 uur een vrijmarkt op het plein bij Winkelhof 't Loo. ledereen, jong en oud, kan aan de vrij markt deelnemen. Van 9.00 uur tot 10.30 uur treden ook nog twee clowns op. Degenen die op de markt willen staan, kunnen een mooie plek uitzoeken om hun spullen van zolder, uit de schuur of uit hun kamer uit te stallen. Deelnemers kunnen ook gewoon muziek komen maken of hun zelfgemaakte werkjes verkopen. Commerciële handelaren worden niet toegelaten. Onze mark- meesters controleren daar streng op. Opruimen Om 12.00 uur is de vrijmarkt afgelopen. Deelnemers moeten zelf de overgebleven spullen en afval mee naar huis nemen of opruimen in de aanwezige grote kraakperswagen. Er mag geen rommel achtergelaten worden. Marktmeesters De heren T. van der Meijs en A. Bakker van de afdeling Beheer Openbare Ruimte zijn de marktmeesters. Zij zijn de hele och tend aanwezig voor vragen. U kunt contact met hen opnemen via telefoonnummer 06 226 029 47 of 06 533 521 49. Meer informatie Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Busso-Besseling van de afdeling Welzijn, telefoonnummer 072 535 66 82. Of stuur een e-mail naar info@heiloo.nl De genoemde bouw- en sloopplannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Ontvangen aanvraag omgevingsver gunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen. de Houtwal 63, zaaknr. 12 04322 veranderen bestaande uitrit en aanleg gen looppad ontvangstdatum: 5 april 2012 Meer informatie Dit plan is niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, tele foonnummer 072 535 66 66. Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingvergunningen verleend Kennemerstraatweg 97, zaaknr. 12 08213 inpandig slopen van kantoorgebouw verzending: 20 april 2012 Kennemerstraatweg 396, zaaknr. 12 04189 plaatsen dakkapel op achterdakvlak verzending: 20 april 2012 Kennemerstraatweg 632, zaaknr. 12 02263 maken kap op garage verzending: 20 april 2012 Pijlemeeth 8, zaaknr. 12 03428 vergroten woning verzending: 20 april 2012 Westerweg 187, zaaknr. 12 02338 renoveren dak en plaatsen 2 dakkapel len op linkerdakvlak woning verzending: 20 april 2012 Zeeweg 53, zaaknr. 12 02607 slopen garage en schuur en vergroten en verbouwen woning verzending: 20 april 2012 Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen de genoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemees ter en wethouders van Heiloo, afdeling Bestuursondersteuning, Postbus 1, 1850 AA Heiloo, binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. De datum van verzending vindt u onder de omschrijving van het plan. Een bezwaar- of beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, tevens om een voorlo pige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter van de recht bank te Alkmaar, Postbus 2511800 BG Alkmaar. Indien u van de laatstge noemde mogelijkheid gebruik maakt, bent u griffierecht verschuldigd. Meer informatie Deze plannen zijn niet altijd direct beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie Bouwen en Wonen, telefoonnummer 072 535 66 66. Feest Fletcher Hotel Burgemeester en wethouders nemen kennis van het voornemen van Fletcher Hotel Heiloo om op 15 juni van 21.00 tot 16 juni tot 3.00 uur levende muziek ten gehore te brengen. De eerder aangevraagde incidentele festiviteit van 25 mei op 26 mei is ver vallen. Bezwaar Indien u het niet eens bent met bovenstaande ontheffing, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de dag, waarop de brief is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klanten Contact Centrum 072 535 66 66. Vergunning voor Timmerdorp De burgemeester verleent vergunning aan Stichting Timmerdorp Heiloo voor Laatste zaterdag van de maand Fanfare Showband Heiloo, huis-aan- huisactie in plan Ypestein (noord) ine. de Domplvloetlaan en Groenelaan, plan zuid, en plan west tussen Ewisweg - Het Zevenhuizen - Het Malevoort (inclusief De Ronge en Boswijk) en Pastoor van Muijenweg. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmer verzamelplaatsen langs de weg, vóór 09.00 uur. het organiseren van Het Timmerdorp van 24 augustus tot en met 1 septem ber op het evenemententerrein aan De Omloop. Ontheffing Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing aan de Stichting Timmerdorp Heiloo op het evenemententerrein aan De Omloop op het verbod van: - overnachten in tenten buiten een officieel kampeerterrein van 24 augus tus tot en met 1 september - het gebruik van geluidsapparatuur - het stoken van een open vuur De brief is verzonden op 18 april 2012. Bezwaar Als u het niet eens bent met deze vergunningverlening, dan kunt u hier tegen binnen zes weken na de dag, waarop de brief is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum 072 535 66 66. Eerste dinsdag van de maand Base-en softballclub Double Stars Heiloo, huis-aan-huis-actie wijk Centrum tussen Spoorlijn-Kerkelaan- Kennemerstraatweg en Stationsweg incl. de hele Heerenweg, en tevens Kennemerstraatweg (excl. Noord en plan Oost), Kanaalweg, en het buiten gebied aan de zuidkant van Heiloo. Dozen en/of bundels gereed zetten op de rolemmer-verzamelplaatsen langs de weg na 18.00 uur. www.heiloo.nl HEILOO - In de nieuwe voorjaarsfolder staan veel nieuwe producten. Laat u bij het lezen van deze folder van de Wereldwinkel inspireren voor een cadeau voor Moederdag, zondag 13 mei. Een authentieke BBQ en waterpotten uit Thailand of een kunstig gevlochten rieten mand uit Zimbabwe. Natuurlijk biedt de folder ook keuze uit mooie sieraden en iets lekkers: chocolade van Tony Choeolonely voor bij de thee. Heeft u geen folder ontvangen? Bij de Wereldwinkel, Stationsweg 105 in Heiloo kimt u zelf inspiratie opdoen en kijken naar de producten die in de folder staan. U kimt ook de website bekijken van de Wereldwinkel: www.wereldwinkel-heiloo.nl. Van 9 april tot en met 19 mei is Tony Choeolonely 'fair bezig' in Wereldwinkel Heiloo. Als u twee plakken Tony Choeolonely chocolade koopt, krijgt u een plak pure cho colade met amandelen verpakt in roze wikkel cadeau. Tony Choeolonely is op weg naar 100% slaafvrije chocolade. Tony strijdt voor betere lonen en goede arbeidsomstandigheden voor de eaeaoboeren in Afrika. Die missie steun je, als je de chocolade koopt. Fairbezig.nl is een initiatief van Fair Trade Original, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en de Stichting Max Havelaar met steun van de Nationale Postcode Loterij. De drie grootste vertegenwoordigers van fairtrade in Nederland hebben de handen ineengeslagen om een doorbraak in de verkoop van fairtrade producten te forceren. Zaterdag 12 mei is het Wereld Fair Trade dag. Wereldwinkel Heiloo schenkt dan koffie in de winkel èn staat met een kraam op de Milleniummarkt op het plein bij t Loo als participant van Heiloo Wereldwijd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 10