Vooij aarsproeverij bij De Ontdekking Handje op het pandje bij kdv Toddie Massagebank bij Ann Weldon, praktijk voor Pedicure en Podologie Peuterspeelzalen werken met Puk Workshop 'Dans je vitaal' in Dans- en Muziekschool H E I L O O 11 INGEZONDEN MEDEDELING DOKTERS DIENSTEN Praktijk E. GIANOTTEN is GESLOTEN van 1 tot en met 4 mei Dr. Ruurda neemt waar tel 072-5333080 Zondagmiddag Café Middagje Schagen Aardbeien, mmm Naar de Lavendel Buitenlessen Taichi Qigong Koffieklets Egmond a/Z Probeer-computer thuis UITKIJKPOST 25 APRIL 2012 HEILOO - Is het al voorjaar? Bij De Ontdekking wel! De Ontdekking houdt op dinsdagavond 8 mei van 19.00 tot 21.00 uur een voorjaarsproeverij. Naast het proeven van verschillende wijnen, hebben zij nog een aantal ver rassingen in petto. Mama Djambo's blije fmitpasta, bijvoorbeeld, gepresen teerd door Mama zelf. Ook zal Bianca Vos haar kunsten vertonen maar dan op het gebied van schilderen. Vorig jaar tijdens de kimstzesdaagse kon u al kennis met haar maken, deze avond gaat zij één van haar schilderijen verder afmaken en uitleg geven hoe en waarom zij dit zo doet. De laatste verrassing houdt het team van De Ontdekking angstvallig geheim, maar zal zeker de nodige hilariteit tot gevolg hebben. De Ontdekking, Stationsweg 74, Heiloo, tel. 072-5333308. HEILOO - De reünie van kinderdagverblijf op 31 maart was zeer geslaagd! De actie 'handje op het pandje' was een succes, er kwamen veel oud-kin- derdagverblijf kinderen hun hand op het pand zetten. Daarnaast werd de prijsvraag 'hoeveel luiers zijn er in 25 jaar gebruikt bij het kinderdagverblijf, gewonnen door de familie Ooyevaar. De familie Ooyevaar heeft het win nende lot aan het kinderdagverblijf geschonken, zodat zij voor de kinderen een geweldige nieuwe fiets konden uitzoeken, gesponsord door de firma Boersen te Heiloo. De medewerkers van kinderdagverblijf Toddie willen de familie en de rijwielhandel Boersen dan ook bij deze ontzettende bedanken! Het was een zeer gezellige middag met een hapje en een drankje, veel hand jes op het pandje en een uitwisseling van verhalen en het bekijken van de leuke plakboeken. Kinderdagverblijf Toddie, Kanaalweg 1 te Heiloo. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiemanager Trudy Kok, tel. 06-83707941. HEILOO - Opgebouwde spannin gen in het lichaam door stress of spierpijn? Ook voor een wel dadige en complete ontspan ning van het hele lichaam kunt u terecht in de praktijk van Ann Weldon, gediplomeerd pedicure plus podologe, gevestigd aan Westerweg 389 in Heiloo. Ann ziet de HHP massagebank als een goede aanvulling op haar dienstenaanbod. Na twintig minu ten ontspannen liggen op de HHP massagebank voelt u zich als her boren! De therapeutische werking (te zien op YouTube: HHP massage matras) van infrarood dieptewarm- te in combinatie met een computer gestuurd massageprogramma, dat zeer gericht kan worden ingesteld op afzonderlijk lichaamsdelen en/of fimcties, is al na een aantal minuten voelbaar tot in de haaivaten. Een aangename tinteling duidt op een activering van de lichaamsdoor bloeding. Een betere doorbloeding zorgt voor stimulering van alle lichaamsfuncties, een betere stof wisseling en een snellere afvoer van afvalstoffen. De HHP massagebank werkt zowel preventief als pijnver- lichtend bij diverse aandoeningen, zoals rugklachten en migraine. Bel voor een kennismakingsafspraak naar Ann Weldon, tel. 072-5332770. Voor een weldadige en complete ontspanning van het hele lichaam kunt u terecht in de praktijk van Ann Weldon. Foto: Caroiien Breed HEILOO - Na een tweeja rig invoeringstraject hebben alle beroepskrachten van de Stichting Peuterspeelzalen Heiloo het certificaat: 'Werken met Puk' behaald. Puk is een educatieve methode waarbij, door middel van aanspre kende thema's en knuffelpop Puk, spelenderwijs de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikke ling en de beginnende rekenvaar digheden van de peuters wordt gestimuleerd. Puk daagt uit tot interactie en past helemaal in de beleefwereld van de kinderen. De leidstere zijn ook goed getraind om de peuters nog beter te volgen met een uitgebreide observatie methode zodat de ontwikkeling nog beter in kaart wordt gebracht. Eventuele achterstand in de ont wikkeling zal hierdoor tijdig gesig naleerd worden. Bent u nieuwsgie rig naar Puk en de werkwijze van Stichting Peuterspeelzalen Heiloo, kom dan gerust een keertje kij ken. Dit kan iedere ochtend op een van onze peuterspeelza len. Meer informatie vindt u op www.peuterepeelzalen-heiloo.nl. Alle beroepskrachten van de Stichting Peuterspeelzalen hebben het certificaat 'Werken met Puk' behaald. Aangeleverde foto HEILOO - 10 mei wordt er in de Muziek- en Dansschool Heiloo een workshop gegeven van Vital Development -biodanza door de Argentijnse Patricia Martello. Vital Development is gericht op de verbetering van de vitaliteit van mensen. De dansen en oefeningen zijn zo ontwikkeld dat ze bepaalde belevingen en sensaties oproepen die positief op je inwerken waar door je goed in je 'vel' komt te zit ten zowel lichamelijk als geestelijk. Donderdag 10 mei, 19.45 tot 21.30 uur, Marienstein 178a (zaal open 19.15 uur). Deelname workshop: 10 euro. Opgave bij Silvia Rabenberg, tel. 06-42532929/ 072-5090379. Kijk voor meer informatie op www. dansjevitaal.nl. STICHTING WELZIJN HEILOO Trefpunt Abraham du Bois-hof 2 Heiloo tel. 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Het zondagmiddagcafé is weer geopend op 29 april van 13.30 tot 16.30 uur. Leden van de buurtbus kimnen ook haal- en brengservice aanvragen. Woensdag 9 mei is er een mid dagtochtje naar boerderij- en rijtui genmuseum Vreeburg te Schagen. De geheel in oude stijl gerestau reerde 17de-eeuwse stadsboerderij doet dienst als streekmuseum met ingerichte hoerenkamers. In het rijtuiggedeelte staan antieke rij tuigen. Voor koffie met Westfriese krentenmik gaan we naar het gezel lige marktplein van Schagen en mis schien resteert er nog wat tijd voor shoppen. Vertrek touringcar om 13.00 uur, ook opstapmogelijkheid Egmond aan Zee. Terug circa 18.00 uur. Prijs 19,95. Reserveren via tel. 072-5331297. Zondag 3 juni organiseren we een tochtje per touringcar naar de zomerkoninkjes in Benningbroek. Een grote aardbeienkwekerij, waar men op moderne wijze aardbeien kweekt en plukt. U komt ogen te kort en het water loopt u in de mond. Vertrek Trefpunt 13.30 uur, ook opstappen Egmond aan Zee mogelijk. Terug circa 18.00 uur. Prijs 18,95 inclusief rondleiding en een heerlijke coupe aardbeien met slagroom. Reserveren tel. 072- 5331297. Op dinsdag 3 juli zet de touring car koers naar Viva Lavendula te Marknesse. Comme en Provence; geurige lavendelvelden en bloei ende zonnebloemen doen geloven dat je in zonnig Frankrijk bent. Via de dijk Enkhuizen-Lelystad eerst een prachtige tocht langs het water. Pluk uw eigen lavendel tijdens een wandeling. Ook krijgt u een rond leiding, film en een demonstratie destillatie, de winning van etheri sche olie uit lavendelbloemen. Bij deze tocht kunnen ook mensen in rolstoel met begeleider mee; de faciliteiten worden weer mogelijk gemaakt door een financiële bij drage van de Stichting Keer op Keer en de belangeloze medewerking van de Rolstoelbus-Heiloo. Vertrek Trefpunt 12.30 uur, ook opstapmo gelijkheid Egmond aan Zee. Terug om 18.00 uur. Prijs: zonder rolstoel: 19,95, met rolstoel en met bege leider samen 29,50; voor allen incl. koffie met een lavendel petit- four, rondleiding en informatiefilm. Reserveren via tel. 072-5331297. De hele zomer door (behalve 2 mei en 27 juni) is er woensdags van 10.00 tot 11.00 uur buitenles Taichi Qigong. Verzamelen op de parkeer plaats bij Zwembad Loos. Kosten 5,50 per les, af te rekenen bij de docente. Taichi Qigong verhoogt het concentratievermogen, geeft mentale en fysieke rust en balans, het is toegankelijk voor iedereen. Het bevordert de bloed- en lymfe- circulatie, waardoor de organen beter functioneren. De eerstvolgende Koffieklets is op woensdag 2 mei van drie tot vier uur in strandpaviljoen De Schelp in Egmond aan Zee, Bad Zuid (bij reddingsbrigade naar beneden). Heerlijk om met dit weer aan het strand een frisse neus halen. Iedereen is welkom. Volgende maand weer in Egmond, tussen door een keer in Heiloo. U zou wel graag willen e-mailen en internetten, maar u hebt geen computer en ziet er tegenop om het te leren? Wij maken het u mak kelijk. U krijgt vijf maanden een computer thuis op proef (voor 15 euro per maand) en een vrijwilliger komt u in uw eigen tempo lesgeven (kosteloos). De probeer-computer is zeer eenvoudig te bedienen, wer kelijk iedereen leert het erop. Na vijf maanden moet u beslissen hoe verder: stoppen, zelf een computer kopen of de probeer-pc overnemen. Net wat u wilt. Verdere informatie via tel. 072-5331297 of waag om de folder met inschrijfformulier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 11