contact Lekker weer naar zwembad Het Baafje 9 HEILOO Vanaf zaterdag 28 april Samen zorgen we voor een veilig Heiloo GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Openingstijden Welzijn Raad en (raads)commissies Afval en milieu Heeft u vragen? Bel meteen!! UITKIJKPOST 25 APRIL 2012 Zaterdag 28 april om 10.00 uur gaan de hekken van het zwembad open en start het nieuwe zwemseizoen. De openingsdag vieren we feestelijk, met activiteiten voor verschillende leeftijden. Vanaf 10.00 uur kunnen kinderen gratis op het springkus sen springen en limonade 'melken' bij de grote opblaasbare koe. Tussen 13.30 uur en 16.30 uur kan iedereen een ijsje halen bij de ijscokar en er worden spekjes uitgedeeld. Gratis natuurlijk! Harmonie orkest Caecilia verzorgt vanaf 13.00 uur feestelijke muziek en van 13.30 uur tot 14.00 uur organiseren we een geweldige jetskidemonstratie. Bij de kassa liggen kleurplaten die de kinderen mee kunnen nemen en thuis kun nen inkleuren. Om 17.30 is het feest weer afgelopen. Activiteitenkalender Op de website van de gemeente www.heiloo.nl staat de acti viteitenkalender voor het zwemseizoen. Behalve de terugke rende activiteiten zoals de Zwem4daagse, organiseren wij dit jaar nieuwe activiteiten. Zo kunnen moeders op 13 mei gratis zwemmen, kun je je partijtje in Het Baafje vieren en zwem men honden mee op de laatste dag van het zwemseizoen. De Vrienden van het Baafje denken ook mee over activiteiten. Flexibele openingstijden Het zwembad is open: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-11.30 uur en 15.00-19.00 uur, woensdag en vrijdag van 9.00-11.30 uur en 13.00-19.00 uur en zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.30 uur. In de schoolvakanties zijn we de hele dag aan eengesloten open. Als het slecht weer is (koud en regen), dan kan het personeel besluiten om het zwembad op werkdagen 's middags te sluiten. Dinsdag, woensdag en donderdag blijft het zwembad van 17.30 tot 19.00 uur ook bij slecht weer wel open. Wilt u weten of het zwembad open is, kijk op de website van de gemeente of neem telefonisch contact op met onze mede werkers. Komt u 's ochtends zwemmen en wilt u na de mid dagsluiting weer zwemmen, dan hoeft u maar één keer een kaartje te kopen. Meer informatie Voor meer informatie kunt over zwembad Het Baafje kunt u kijken op www.heiloo.nl of u kunt contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden mat/mvrij 08.00 - 12.30 uur maandagavond 18.00 - 20.00 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Nieuw minimabeleid vastgesteld Burgemeester en wethouders hebben op 17 april het nieuwe minimabeleid vastgesteld. Het nieuwe beleid is een aanpassing van de 'nota minimabeleid 2007'. Het begrip minimabeleid is een ver zamelterm voor allerlei regelingen en voorzieningen als steuntje in de rug voor inwoners met een laag inkomen (minima). Een financiële bijdrage in de kosten voor sportieve en sociaal cultu rele activiteiten, de aanschaf van een computer, een bril, of schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs zijn voorbeelden van een 'steuntje in de rug'. Om in aanmerking te komen voor voor zieningen geldt een inkomensgrens. Per 1 januari 2012 is deze grens door een wetswijziging voor een aantal voorzieningen verlaagd naar 110% van het wettelijk sociaal minimum (dit was 120%). Vergoeding voor ziektekosten Er wordt geen bijzondere bijstand meer verstrekt voor eigen bijdragen van medische kosten, die buiten het basispakket van de zorgverzekeraar vallen. Daarom is het van belang dat iedereen aanvullend verzekerd is voor ziektekosten. De gemeente geeft aan inwoners met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum een korting op de basis- en aanvullende verzekering bij Univé. Meer informatie Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoon nummer 072 535 66 66. Welstandscommissie De volgende vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op dinsdag 1 mei. De vergadering begint om 14.00 uur in het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein 1. Bouwplannen, die daarvoor in aanmerking komen, worden voorafgaand aan de middag vergadering in mandaat behandeld. Wie bij een vergadering van de com missie aanwezig wil zijn, kan een afspraak maken met de heer J. Hopman, telefoonnummer 072 535 67 39. De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de verga dering van de Welstandscommissie bijwonen op de 'publieke tribune'. Op verzoek kan de vergadering om per soonlijke of andere bijzondere redenen besloten worden gehouden. Alleen de planindiener en/of de ontwerper kan op afspraak een toelichting geven tijdens de vergadering, waarin het plan wordt behandeld. Definitieve agenda De lijst met de te behandelen bouw plannen staat vanaf vrijdagmiddag 27 april op de website www.heiloo. nl onder het thema Bestuur en organisatie bij Adviescommissies/ Welstandscommissie. De agenda ligt ook vanaf dinsdag 1 mei tussen 8.00 en 12.30 uur in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie. WIJZIGING OPENINGSTIJDEN Op maandag 30 april (Koniginnedag) zijn het gemeente huis en de AfValbrengplaats de hele dag gesloten. Zie ook wijziging rolemmers. Wijziging legen rolemmers In plaats van op Koninginnedag 30 april legen wij de rolemmers op don derdag 3 mei. Wij vragen u uw rolem- mer vóór 7.30 uur buiten te zetten en op de inhaaldag tot na 16.00 uur te laten staan. De rolemmers kunnen op deze dag namelijk later dan 16.00 uur geleegd worden. Zie ook de informatie over de gewij zigde openingstijden. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Heiloo doet mee met Burgernet. U toch ook? U kunt eenvoudig een bij drage leveren aan de veiligheid van uw eigen woon- of werkomgeving door mee te doen met Burgernet. Meer informatie en aanmelden Meer informatie en aanmelden op www.heiloo.nl Voor vragen kunt u con tact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, tele foonnummer 072 535 66 66.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 9