Uitvaart? Terramor.i ADVERTEREN WAT KOST DAT? Tel. 072-5115238 072 - 8449767 Uitvaartverzorging Duin Heiloo op de TELEFOONPAGINA Anne 4 Anna Cornelia de Waard-Langedijk De lekkerste SPARERIBS en SATÉ Telefoon 072 505 30 09 gehore Mikey dag en nacht bereikbaar 22 P -Annie- Anna Maria Lammers - Zoon THUISBEZORGD in: Heiloo, Limmen, Akersloot en Egmond-Binnen www.kookhuislimmen.11 T. 072-505 5186 Wij bezorgen op wo. do. vrij. za. en zondag van 17.00 tot 21.00 HONDEN TRIMSALON Elizabeth Gerda Oostindie-Wolbers Bep Stetlaantje 1 -1906 AN Limmen U kunt ons dag en nacht bereiken. Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden C jA. Hersenstichting 23042012 25 april 2012 MEIMAAND breng Maria een bloemetje op kapel. 19 mei spec, bedevaart MOEDER VAN TROOST. Info: 072-5051288 of www. onzelievevrouwternood.nl Sluiting meimaand 28 mei 2e Pinksterdag 19.00 uur. w w w .hersenstichtingnl Giro 860 2 MEI 2012 UITKIJKPOST Ze wou zo graag wat langer blijven. Al was het soms wat moeilijk, vooral de laatste tijd. Ondanks ongemakken raakte ze haar levenslust niet kwijt. Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede, dat na een liefdevolle verzorging in Huize "Ovcrkcrck" van ons is heengegaan onze lieve en blijmoedige moeder, oma en ovcr-oma echtgenote van Jan de Waard f 20 februari 1990 Hccrhugowaard, 2 mei 1915 Made: t Hciloo, 27 april 2012 Bert f en Tiny Rob en Susanne, Kim, Teun Marcel cn Erika, Sam, Daan Alkmaar: Lex cn Ada Anncmickc cn Ron, Roel, Mart Wendy cn Michel, Lieke, Fenna Sint Pancras: Els Tamara f cn Ruben, Mike, Rico Juliska V cn Rico, Löis Sint Pancras: Hans cn Tineke Marlous Raymond cn Marieke Hciloo: Ans cn Frank f Robert-Jan cn Bianca Ferdinand cn Kirstcn Evalinc cn Luuk Kristiaan Hciloo: Dick cn Gcrda Guus cn Marit Ellen Wictskc Limmcn: Irma cn Piet Anita cn Theo, Bo Marieke cn Ron Ringo cn Esmcc Pcrry Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van Huize "Overkerck". Huize "Ovcrkcrck", kamer 1.09, Stationsweg 92c, 1852 LN Hciloo. Moeder is in haar kamer opgebaard, alwaar geen bezoek. Dc avondwake wordt gehouden op woensdag 2 mei om 19.00 uur in dc H. Willibrorduskcrk, Wcstcrwcg 267, Hciloo, waarna cr gelegenheid is tot afscheid nemen cn dc familie tc condoleren. Dc uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 3 mei om 11.30 uur in voornoemde kerk. Aansluitend zullen wij moeder begeleiden naar haar laatste rustplaats op begraafplaats "Willibrordushof' naast dc kerk. Na dc begrafenis is cr ook gelegenheid tot condoleren in "Dc Brasserie", Stationsplein 5 tc Hciloo. We zullen haar missen. Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geve n wij ke n n is dat na een I iefd evo11 e verzo rgi ng in Zorgcentrum Overkerekvan ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en over-oma echtgenote van Jan Lammers +1988 in de gezegende leeftijd van 97 jaar. Onze dank gaat uit naar de fantastische, liefdevolle verzorging van het personeel van Zorgcentrum Overkerck. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Heiloo, 24 april 2012 Correspondentieadres: H. Tervoort - Lammers Warmoezierslaan 12,1851 NZ Heiloo Wij hebben haar begeleid naar haar laatste rustplaats in het familiegraf bij haar man, op de Willibrordushof. Sandra v.d. Velden Runxputteweg 28 1851 PM Heiloo Tel: 072 - 505 2132 06 - 10571535 Miss me - But let me go When I come to the end of the road And the sun has set for me I want no rites in a gloom filled room Why cry for a soul set free. Miss me a little - but not too long And not with your head bowed low Remember the love that we once shared Miss me - but let me go. Op Koninginnedag is van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma „Ik heb een goed leven gehad, mooie leeftijd bereikt, het is goed zo" weduwe van Jan Oostindie Amsterdam 20 januari 1927 t Alkmaar 30 april 2012 Sieb en Karin Dennis en Marco Bart en Saskia Janne en Iris Een speciaal woord van dank gaat uit naar de Thuiszorg Evean en het Hospice te Alkmaar voor de liefdevolle verzorging. Mam is overgebracht naar het uitvaartcentrum Heiloo, Westerweg 263 te Heiloo. U bent in de gelegenheid om afscheid van haar te nemen op donderdag 3 mei vanaf 1 9.30 tot 20.00 uur. De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 5 mei om 9.30 uur in het 'crematorium Schagerkogge', Haringhuizerweg 3 te Schagen. Na afloop bent u in de gelegenheid om de familie te condoleren. Correspondentieadres: De Waard 50, 1851 RG Heiloo V Uitvaartverzorging Groot Interesse? bel 072 5330175 of mail: verkoop@uitkijkpost.nl 1 Nederland Edelman Kuilenaar Frank de Vos 1852 VL He oo 24 april 2012 Geert, Marijke Tippe Hanraaas Termijen 110 1852 TG Heiloo Zaterdag 5 mei bevrij dingspop in CAFÉ LA STRADAmet TRACK-9. Vanaf: 21.30 uur de 6(!) Heilooer trackies met veel modern werk! KOOP nu uw HAARD en KACHELHOUT voor het volgende stookseizoen. Dit om teleurstelling te voor komen op het vertrouwde adres. Boekei 24, Aker sloot. Tel: 06-53358289 BALTUS INSTALLATIE Nog steeds uw vertrouwde adres voor vervangen cv- ketel, sanitair. 072-5331430/06-53621583. g.baltus@hetnet.nl KAPSALON STUIF BERGEN, Kerkweg 42. Knippen op afspraak tel. 5051242. Dinsdagmid., woensdagocht. werkt Jan. Donderdag t/m zaterdag werkt Ingrid. TUINEN TE VEEL WERK? Geen tijd? Ervaren tuinliefhebber helpt u met snoeien en voorjaarsklaar maken van uw tuin. T:06-18278367 PEDICURE Elly Coffeng - Kaandorp ook reumatische, diabeti- sche voet, 072-5332787 Patrijsakkers 5 Heiloo Oók bij u thuis Ivo, Saskia en Travis Kuijper Zevenhuizerlaan 12 1851 MV Heiloo Zaterdag 5 mei bevrij dingspop in CAFÉ LA STRADA met TRACK-9. Vanaf: 21.30 uur de 6(!) Heilooer trackies met veel modern werk! VERWEN uw moeder/ vrouw/vriendin met een CADEAUBON voor een hotstone-+ voetmassage 20,- of stoel-+ voetmas sage 15,-. MEINTJE GUYT, tel: 072-5051374 Ernstig vermoeid? Ooit een beroerte gehad? Na een beroerte ben je niet meer wie je was, terwijl je nog wel dezelfde lijkt. Heeft u vragen over Vermoeidheid? Vraag het gratis informatiekaartje aan (070) 302 47 47 of ga naar hersenstichting.nl Gratis advertentie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 22