Rob Glorie Timmerwerken Opening van Het Baafje koud maar spectaculair Heiloo heeft een nieuwe krant! H E I L O O BEDRIJF BELICHT 5 UITKIJKPOST 2 MEI 2012 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het ver spreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 195 euro ex BTW. Voor aanmelding: Hoefsmid 5,1851PZ Postbus 68,1850 AB Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Rob Glorie, Droogmakerij 33c Boekelermeer, Heiloo, tel. 06-40520037, www.rgtimmenverken.nl, e-mail: info@rgtimmeiwerken.nl. HEILOO - Timmerman Rob Glorie wordt om zijn vakmanschap en zijn precieze manier van werken vaak ingehuurd door aannemersbedrijven bij renovatieklussen in Amsterdam Oud-Zuid. Het terugbrengen van typi sche details bij het renoveren in oude stijl van het houtwerk in oudere, karakteristieke panden is iets wat Rob uitstekend beheerst. In oude panden staat geen muur vanzelfsprekend recht en/of haaks op de vloer. Zo'n klus vereist maatwerk, veelzijdigheid, inzicht, geduld, ervaring en bovenal bekwaamheid. Ook voor particulieren of bedrijven die timmer werk of onderhoudswerk in of rondom huis of bedrijfspand liever aan de vakman uitbesteden, is dit een goede aanbeveling. Na zijn opleiding voor timmerman heeft Rob een paar jaar in een meu belmakerij in Assendelft gewerkt. Gevolgd door 18 jaar in een timmer werkplaats in Limmen, waar hij was opgeklommen tot chef werkplaats. En hoewel hij het daar prima naar zijn zin had, miste hij op den duur de ambachtelijke kant van het vak. „Tegenwoordig wordt in moderne tim merwerkplaatsen gewerkt met computergestuurde machines. Aan puur ambachtelijk timmerwerk kom je bijna niet meer toe." Hij zocht een nieuwe uitdaging en meer diversiteit in zijn werk. Uit liefde voor het vak begon Rob vijfjaar geleden voor zichzelf met RGTimmerwerken. De eer ste jaren werkte hij vanuit zijn huis in Limmen, waar de garage tevens als werkplaats diende. Dat werd al snel te klein en dit botste af en toe met het thuisfront. Sinds kort heeft Rob een professionele, mime opslag en werkplaats aan de Droogmakerij op bedrijventerrein Boekelermeer. Een van de eerste dingen die hij na de verhuizing aanschafte was een combizaagmachine; een zaag- frees- en vlak en vandiktebank. „Met deze machine kan ik nog zuiverder werk afleveren, het vergroot mijn capa citeit en ik kan een grotere verscheidenheid in opdrachten aan." Rob heeft met RGTimmerwerken in de loop der jaren een betrouwbare naam opgebouwd; hij komt zijn afspraken altijd na. RGTimmerwerken is een allround en veelzijdig timmerbedrijf, gespe cialiseerd in renovatie, timmerwerk binnenshuis (interieurwerk zoals meubels, inbouw- en wandkasten op maat, plaatsen van trappen, afhan gen van deuren, hang en sluitwerk, leggen van vloeren, keuken en bad kamers et cetera) en buitenom (plaatsen kozijnen, hekwerken, schut tingen en dergelijke) en onderhoud (vernieuwen van boeidelen, houten gevels, herstel dakgoten enzovoort). RGTimmerwerken is sterk in maat werk. Voor een uitgebreide foto-impressie, zie www.rgtimmerwerken. nl. Het timmerbedrijf staat ook op Marktplaats, onder 'diensten en vak mensen: meubelmakers'. Rob denk mee met de klant om zo specifieke ideeën tot uitvoer te brengen. Als een veelzijdige opdracht meerdere vakmensen (loodgieter, elektricien en dergelijke) vereist, kan Rob put ten uit een netwerk van specialisten. Hij komt graag langs om de wensen en de mogelijkheden door te spreken, waarna een vrijblijvende offerte wordt opgemaakt. Door het opstellen van een vaste aanneemsom weet de klant precies waar hij/zij aan toe is! Tekst en foto: Carolien Breed HEILOO - Ballonnen, gratis ijs en muziek. Met een tempera tuur van rond de tien graden, een stevige wind en vooral 's ochtends een aantal forse plensbuien gingen op zaterdag 28 april om 10.00 uur vol opti misme de poorten van zwembad Het Baafje feestelijk open voor een nieuw zwemseizoen. Een aantal fervente zwemliefheb- bers weerstond zaterdagochtend de kou en nam dapper een duik in het water. Heilooër zwemelub De Spetters (www.de-spetters.nl) was met een kraam vertegenwoor digd om oud en jong enthousiast te maken voor de zwemsport en nieuwe leden te weiven voor de club. Het hele zomerseizoen wordt elke maandagavond in Het Baafje getraind. In de winter wordt uit geweken naar het overdekte bad in Bergen, waarbij voor vervoer gezorgd is. In de voormiddag stonden iets bijzonders op het programma om de opening te vieren: een specta culaire demonstratie op de jetski door Bas Vermeulen van Jetski- Pilots. Bas was in 2010 Nederlands kampioen Jetski en beheerst beide disciplines van deze sport op hoog niveau: racen en freestyle. Hij liet in de relatief krappe ruimte van het zwembad een aantal gedurfde freestyle acts zien, waarbij de jet ski soms uit het water opsteeg en zelfs enkele meters onder water dook. Wie van het toegestroomde publiek het aandurfde, kon zich aanmelden voor een ritje. Die kans liet Lue Schiphorst (11 jaar) uit Heiloo niet aan zich voorbijgaan. Hij had samen met zijn vader 's ochtends al gezwommen en liet zich een tweede keer verleiden het toch ietwat koude water in te gaan en kroop achterop de jetski bij de oud-Nederlands kampioen. Voor Bas Vermeulen was de demonstra tie in Het Baafje een uitdaging die, als het aan hem ligt, zeker een ver volg krijgt! Luc Schiphorst (11 jaar) uit Heiloo achterop de jetski bij Bas Vermeulen, oud-Nederlands kampioen jetskiën. Foto: Carolien Breed HEILOO - Groep 5 van basis school De Zuidwester heeft vol trots op 25 april aan de heer Lauw Jonker en aan Jaap en Josta de Graaf - Gieltjes, schrij vers van het boek 'Heiloo een dorp in oorlogstijd' hun eerste editie van de Heilooër gepre senteerd. Geïnspireerd door de serie '13 in de Oorlog' en de betekenis van 4 5 mei voor Nederlanders hebben de kinderen besloten een krant te maken over Heiloo in de oorlog. De rode draad moesten verhalen wor den van Heilooërs die kind waren in de Tweede Wereldoorlog. Vol enthousiasme hebben ze eerst een officiële krant opgericht met een hoofdredactie, eindredac teuren, redacteuren/fotografen, vormgevers, journalisten en uit gevers. Ieder natuurlijk met zijn eigen taken. En hoe meer de krant vorm kreeg hoe meer iedereen ging samenwerken en elkaar ging helpen om hun eerste editie op tijd klaar te krijgen! De kinderen hebben een mix gemaakt van interviews van hun eigen opa's en oma's, familiele den en onderzoek in heel veel boe ken en op internet. Ze besteedden aandacht aan onderwerpen die veel indruk op hen hebben gemaakt in het bespreken van het onderwerp Tweede Wereldoorlog en hebben dat vertaald naar Heiloo. Wat is hier nou gebeurd en hoe was het nou om kind te zijn in de oorlog in Heiloo? Van het bombardement van Rotterdam tot het verzet in Heiloo, de propaganda van de nsb, voedselbonnen, persoonsbewijzen en natuurlijk het verhaal van Anne Frank en de bevrijding van Heiloo. Alles is uit de kast gehaald, opa's en oma's moesten een heus inteiview geven, zolders werden omgekeerd en steeds moest er besloten wor den 'plaatsen we dat wel of niet?' De meest prachtige verhalen zijn boven water gekomen van het onderduikadres van Hannie Schaft, de verzetsheld opoe Dirk Bakker, een superlist van Kapper (Opoe) Bijwaard van de Zevenhuizerlaan die altijd een bordje 'besmettelijke ziekte' voor het raam zette als de Duitsers razzia's hielden. En alle maal hebben die opa's en oma's graag hun verhalen aan hun klein en achterkleinkinderen verteld, omdat ze hopen door de verhalen door te geven de jonge mensen ervoor kunnen waken dat er nooit meer zo'n verschrikkelijke oorlog komt. Woensdag 25 april was het dan zo ver: de krant moest dan klaar zijn! Op die dag kwamen de schrijvers van het boek 'Heiloo een doip in oorlogstijd' en de opa van Nienke, Lauw Jonker (die 13 jaar oud was in de oorlog) eerst de kin deren in de klas verhalen en erva ringen vertellen. Daarna hebben de kinderen vol trots hun dmkversie gepresenteerd! De trotse kinderen van Groep 5 van basisschool De Zuidwester samen met schrijvers, opa van Nienke en de juffen (staand met krant vlnr) Mevrouw Josta de Graaf - Gieltjes, Noa, Juf Frederike Bennink, Niels, Angel, Opa Lauw Jonker (zittend) Lars, de heer Jaap de Graad, Nienke, Juf José Maes, Shanna (bovenste rij vlnr) Nienke, Mirte, Bram, Fay, Isa, Sven, Koen, Ayla, Isabel, Sherra, Emma, Tess (tweede rij vlnr) Siem, Gabriel, Kian, Rowdy, Malin, Mees, Lisa, Welmoed (voorste rij vlnr) Siebe, Floris, Quinty, Bas, Vonne. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2012 | | pagina 5